Praha, 9.5.2011 Plánovaný projekt na výstavbu dvou osmipatrových bytových domů na místě bývalých jeslí vyvolal mezi modřanskými obyvateli vlnu nevole. Petici požadující přezkoumání úpravy územního plánu podepsalo během dvou týdnů více než tisíc osob a další podpisy denně přibývají.

Petice požaduje přezkoumání úpravy územního plánu, kdy Magistrát hl.m. Prahy tiskem č. 831/2010 umožnil změnu využití území SV-A na SV-F, tedy z maximálně dvoupodlažní zástavby na šesti a více podlažní.“ uvedl Petr Svoboda, Ph.D. předseda nově vzniklého Občanského sdružení Levského, které sdružuje všechny obyvatele Modřan dotčené plánovanou výstavbou. „Takováto zásadní změna měla být provedena procesně náročnější změnou územního plánu, k níž se vyjadřují i dotčení sousedé. Nestalo se tak a úprava nabyla ve vší tichosti platnosti navzdory negativnímu stanovisku městské části Praha 12 – Modřany“ dodává Petr Pavlík, místopředseda sdružení.

Projekt Polyfunkční dům Levského počítá se stavbou dvou převážně bytových domů v těsné blízkosti mateřské školy, které svojí výškou zastíní stávající zástavbu. V místě, kde urbanisté plánovali maximálně dvoupodlažní objekty, mají nyní vzniknout věžáky plné startovních bytů, na něž není lokalita připravena. Chybí kapacitní komunikace a dostatek parkovacích míst, které již v současnosti neodpovídají poptávce obyvatel.

O projektu a úpravě územního plánu jsme se poprvé dozvěděli na veřejné prezentaci konané dne 24.3.2011, kde zástupce najaté architektonické kanceláře Aspect design s.r.o představil  plánovaný záměr.“ popisuje  Petr Pavlík. Šokovaní obyvatelé neudrželi své emoce na uzdě a prezentaci přehlušovali nesouhlasnými výkřiky. Bojovnou atmosféru Modřanských nedokázal zmírnit ani přítomný starosta městské části, Bc. František Adámek.

Petice proti Polyfunkčnímu domu Levského je prvním činem obyvatel Modřan proti plánovanému záměru. Další kroky vedoucí k zastavení projektu a zneplatnění úpravy územního plánu si vzalo na starost zmíněné Občanské sdružení Levského.

Další informace:
Občanské sdružení Levského
Levského 3200/41
143 00 Praha 4
oslevskeho@gmail.com
www.oslevskeho.cz

Zdroj : Tisková zpráva „OS Levského“

Odbor výstavby MČ Prahy 12 zveřejnil dne 28.3.2011 oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci výstavby obytného souboru „Neo Riviéra – Fáze F“ na pozemcích parcel 3255/1, 3256, 3314, 3326/1, 3326/6, 3326/8, 3327/1, 3327/4, 3327/8, 3329, 3901, 4085.

Kompletní oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání naleznete ZDE.

Při pohledu do katastrální mapy se jedná o všechny pozemky původního cukrovaru Modřany, včetně pozemku na soutoku Vltavy a Berounky, v místě, kde stál výrobní závod cukrovaru. Pozemek je ohraničen ulicemi K Vystrkovu a Komořanská.

 

Pro detailnější informace, se prosím podívejte na samostatnou stranku věnovanou této výstavbě v části „Stavební kauzy“ na tomto webu.

Veřejné ústní projednání je stanoveno na den 3.května 2011 (úterý) od 10:00 v budově Úřadu MČ Praha 12, U Domu služeb 166/5, Praha 4-Modřany, 2. patro, zasedací místnost ekonomického odboru.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků  a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 12, Hausmannova 3013, Praha 4, kancelář č.7, 1. patro v hodinách pro veřejnost Po a St od 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30 hod. V jiné dny po telefonické domluvě.

Na základě požadavku MČ Praha 12 se koná veřejná prezentace projektu připravovaného developerského projektu „Neo Riviéra, fáze F„. Samotnou pozvánku naleznete ZDE.

Na stránkách Modřanských novin jsme se tomuto projektu rovněž věnovali a naleznete jej ZDE.

Projekt je situován v areálu „zahrady“ bývalého cukrovaru Praha 4 Modřany, při ulici K Vystrkovu.  

Dle slov projektanta je navržený záměr složen z bytových domů (označeny jako F2-F14) a administrativně – obchodního objektu (označen jako F1), uspořádaných po obvodu centrálního parku. V rámci suterénu je technické zázemí a parkování.

Obr.1 : Bude projekt „Neo Riviéra“ vypadat takto………celkem idilický pohled….

 Obr.2 : …nebo spíše také takto

Obr.3 : …ale zejména asi také i takto…

Všichni občané jsou na tuto veřejnou prezentaci srdečně zváni.

Přijďte se seznámit s tím, co Vám má vyrůst před Vašimi okny ! Přijďte vznést přímo a osobně případné námitky a připomínky. Udělejte si čas a využijte této příležitosti aby se nejednalo bez Vás !!

Termín prezentace :

Čtvrtek, 14.4. 2011 od 18:00 – 20:00 v Modřanském biografu (ul. U Kina 44, 143 00, Praha 4 – Modřany)

Na základě požadavku MČ Praha 12 se koná veřejná prezentace projektu připravovaného developerského projektu „polyfunkční dům Levského Praha Modřany„. Samotnou pozvánku naleznete ZDE

Obr.1 : Situace developerskáho projektu. Projekt se vejvíce dotýká občanů z domů v ulici Levského č.p. 31 a č.p. 41 a dále domu č.p. 12 na rohu ulic Levského a Nicoly Vapcarova.

 Projekt je situován na pozemku bývalých jeslí – Levského č.p. 3202.

Navrhovaný objekt se skládá ze dvou samostatných budov, každá s celkem osmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími. V podzemní části objektu jsou garáže. V přízemí budov budou prostory určené pro občanskou vybavenost. Investor uvádí např. potraviny, restaurace, soukromé jesle a pod. Tento bytový dům by měl mít celkem 107 bytů, tzn. v řeči čísel cca. 270 nových obyvatel do dané lokality.

Obr.2 : Vizualizace objektů……. bohužel v této vizualizaci chybí „zasazení“ domů do stávající zástavby a nejsou tak opticky patrné odstupové vzdálenosti ve spojení s výškou budovy…..

Všichni občané jsou na tuto veřejnou prezentaci srdečně zváni.

Přijďte se seznámit s tím, co Vám má vyrůst před Vašimi okny ! Přijďte vznést přímo a osobně případné námitky a připomínky. Udělejte si čas a využijte této příležitosti aby se nejednalo bez Vás !!

Termín prezentace :

Čtvrtek, 24.3. 2011 od 17:00 – 19:00 v Modřanském biografu (ul. U Kina 44, 143 00, Praha 4 – Modřany)

okruh_115.2.2011 bylo Odborem výstavby Městské části Praha 12 zveřejněno kladné „rozhodnutí o umístění stavby – komunikační propojení  MČ Prahy 12 s Pražsským okruhem stavbou 513“ a veškeré námitky a připomínky byly zamítnuty. Vlastní rozhodnutí v elektronické podobě naleznete ZDE.

Proti rozhodnutí o umístění stavby č. 8560 Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem – stavbou 513 mají účastníci řízení právo ještě podat odvolání. V souladu se správním řádem a stavebním zákonem je třeba tak učinit v zákonné lhůtě 15 dnů od doručení (včetně sobot a nedělí), tj. od posledního dne zveřejnění na úřední desce Prahy 12. Rozhodnutí musí teoreticky viset na vývěsce do 4.3.2011 (což je pátek), v praxi se tak většinou nechá až do pondělí 7.3.2011.

Poslední den, kdy může být odvolání platně podáno je tedy 19.3.2011. Vzhledem k tomu, že to je tímto dnem sobota, podle zákona je tak poslední den lhůty pondělí 21.3.2011.

Obr. Zdroj ČTK

Dnes, 13.10.2010 v 16 hodin vyrazil průvod nespokojených občanů od Modřanského biografu. Průvod organizovalo Sdružení občanů Prahy 12 s cílem předat starostovi městské části petici proti pokácení zeleně v srdci Modřan, kterou již podepsalo 380 lidí a sběr podpisů pokračuje. K uvedenému pokácení stromů za dva miliony korun došlo s vědomím radnice, která straní developerovi společnosti FINEP. Starosta občany nepřijal a dal tím najevo naprostý nezájem o jejich starosti jako ostatně po celé své funkční období. Občané před radnicí i cestou skandovali Kde jsou naše stromy?, Chceme stromy a ne domy, Stromy zlomíte, nás ne, Bez bázně a Hány, To chce změnu.

Za občanské sdružení Sdružení občanů Prahy 12
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
předseda SOP 12

Na radnici byl zároveň předán otevřeny dopis, který si můžete přímo přečíst ZDE

manifestace

Foto : Redakce Modřanských novin

Několik stovek podpisů přibylo pod peticí proti kácení na lokalitě U Dubu v Modřanech. Občané měli dosud možnost podepsat petici u petičního stánku na Sofijském náměstí přímo proti místu kácení, na Obchodním náměstí, u obchodních center Labe a Jasná. Občané se u petičního stánku zastupitelů za Změnu pro Prahu 12 ptali i na další problémy…. 

petice-sofijskepetice-jasna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Kamýku se zajímali o další osud základní školy K lesu, která byla pronajata Prague British School. Rodiče pronájem nepovažují za výhodný, stěžovali si, že jejich děti musí chodit do jiných čtvrtí do školy přes nebezpečné přechody nebo je musí doprovázet či do školy vozit. Zastupitelé za Změnu pro Prahu 12  proti nevýhodnému pronájmu vystupovali a pod hrozbou medializace zablokovali na zastupitelstvu přípravu prodeje školy.
Tématem častých dotazů u Labe byla problémová výstavba Kauflandu, kterému byla stavebním úřadem  udělena výjimka ze vzdálenosti od nejbližšího obytného domu. Zastupitelé za Změnu pro Prahu 12  nejsou obecně proti výstavbě Kauflandu, ale proti jeho umístění v bezprostřední blízskosti obytného domu a navíc v oblasti, kde je již řada supermarketů. Občané v ostatních oblastech Prahy 12 nemají na rozdíl od této oblasti dostatečné možnosti nákupu a nikdo to neřeší.
Na Obchodním náměstí se občané oprávněně ptali kam zmizel starobylý ráz Modřan,  proč byl zastavěn výhled na kostel a nejstarší modřanskou školu?

Máte rovněž zájem podpořit petici proti kácení stromů v lokalitě U Dubu ? Nesouhlasíte s některými rozhodnutími současné radnice na Praze 12 ? Pokusme se to společně změnit…..kontaktujte nás.


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress