Asi mi dá každý za pravdu, že „představit se“ patří mezi základní pravidla slušného chování a pro většinu z nás to je naprosto přirozené. Je to přirozené a automatické i na jednání zastupitelstva, kde každý, kdo dostane slovo, řekne své jméno a politickou příslušnost. Oprostím se od toho, že někteří zastupitelé, kteří se v poslední době obzvláště rádi poslouchají, si tuto část svého monologu náležitě užívají.

Neznámí „kameramani“, kteří se dostavili na 5. veřejné jednání zastupitelstva a bez představení či doložení průkazu totožnosti pořizovali z celého průběhu zasedání videozáznam. Nevíme ani, zda jsou z MČ Praha 12.

Je proto asi přirozené, že pokud se někdo dostaví na zastupitelstvo s cílem pořídit si z jednání audiovizuální nahrávku, měl by se představit, zeptat se zúčastněných, zda souhlasí s tím, že budou nahráváni (….asi znáte z telefonního sluchátka : „…upozorňujeme Vás, že tento hovor může být monitorován…“) a zároveň případně říci důvod pořizování záznamu. Několikrát jsem v televizním zpravodajství viděl redaktory České televize natáčet na jednání zastupitelstva, nicméně ten kdo tak činil, se před jednáním představil a prokázal novinářským průkazem.

V případě 5. zasedání zastupitelstva 22.3.2011 se tak ovšem nestalo. Od začátku jednání byli v sále přítomni dva neznámí pánové s kamerou, nepředstavili se, neřekli důvod svého počínání a začali průběh jednání bez souhlasu ostatních nahrávat. Někdo by mohl namítnout, že to je přeci demokratické, zastupitelé jsou veřejnými činiteli a tudíž musí počítat s tím, že budou pod „drobnohledem“, kam patří i záznam jejich veřejného vystupování. Myslím si, že v tom není problém a nemělo s tím problém ani zastupitelstvo, rada či samotný starosta František Adámek. Co je však třeba zdůraznit je to, že veřejné zasedání zastupitelstva je veřejné, tzn. na zasedání chodí také veřejnost, tzn. občané, kteří nejsou veřejně činní a případné nahrávání jím může být nepříjemné. A co na otázku „audiovizuální záznamy ze zastupitelstva“ říká Veřejný ochránce práv, JUDr. Otakar Motejl ?

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ani jiný právní předpis přímo neupravují otázku pořizování zvukových ani obrazových záznamů ze zasedání zastupitelstva, nicméně ustanovení § 44 zákona o krajích hovoří v tom směru, že zastupitelstvo může v jednacím řádu stanovit podrobnosti o jednání zastupitelstva a výborů, což lze interpretovat tak, že jednací řád může obsahovat opatření k zabránění rušení průběhu zasedání, chovají-Ii se přítomné osoby nepřístojně. Např. může občanu zakázat pořizovat obrazový nebo zvukový záznam, pokud jím ruší zasedání, tj. maří cíl jednání, kterým je účast a slyšení veřejnosti…

… Zastupitelstvo však není oprávněno (v jednacím řádu, ani konkrétním usnesením) zakázat pořizování obrazových a zvukových záznamů, pokud jeho pořizováním nedochází k rušení zasedání, neboť by porušilo ustanovení Čl. 4 odst. 1 Listiny základních práva svobod, dle kterého povinnosti mohou být ukládány pouze toliko na základě zákona a v jeho mezích.

… Současně je však třeba brát do úvahy i zmiňované znění ustanovení 12 občanského zákoníku poskytující ochranu subjektivním soukromým právům (podle 11 občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy, viz také Čl. 10 Listiny základních práv a svobod).
Z toho pak vyplývá, že občanu nelze zakázat pořizovat si obrazový a zvukový záznam na zasedání zastupitelstva, neruší-li průběh a účel zasedání. On sám by si však měl být také vědom své povinnosti respektovat práva na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku, tzn., že tím, že natáčí, může zaznamenávat i projevy osobní povahy, a že tak může činit jen se souhlasem osoby, jejíž projev má být zaznamenáván…

(Zdroj : www.otevrete.cz)

Zejména poslední část považuji v této pasáži za důležitou. Pořizovat si videozáznam občan dle mého názoru může, nicméně měl by tak učinit jen se souhlasem  (neveřejné) osoby (občana), jehož projev rovněž zaznamenává. A to se v tomto případě nestalo. Dotyčný se nepředstavil a neučinil tak ani na výzvu starosty a některých zastupitelů. A o něco „požádat“…to už bychom asi po pánech chtěli trochu moc. Mám za to, že tak nerespektovali právo na ochranu osobnosti u veřejnosti, resp. několika občanů, kteří měli v úmyslu promluvit na mikrofon. Z obavy před kamerou a před  neznámými lidmi, kteří videozáznam pořizovali, se slovy „…proč si mě a má slova má neznámý člověk natáčet…“ raději odešli.

A jak této situace okamžitě a obratně využívá „náš“ Petr Hána ?  Posuďte sami :

Změna k pohledání

Jednání zastupitelstva městské části Praha 12 začalo vyháněním občanů mající fotoaparát či kameru. Starostovi Adámkovi se nelíbilo, že jako veřejný činitel na veřejném zasedání může být fotografován. V rozporu s Ústavou České republiky a zákonem o hlavním městě Praze dokonce dal hlasovat o zákazu focení či filmování. Vládnoucí rudá garnitura (ČSSD, Změna pro Prahu 12, KSČM a VV) tento návrh schválila! Teprve po vystoupení ODS a TOP09 a důrazném vysvětlení, že hlasování odporuje platným zákonům, prohlásil starosta Adámek hlasování za zmatečné a občanům bylo umožněno setrvat a byla jim zachována zákonem stanovená svoboda.
Vážení čtenáři, popsaná událost se neodehrála v roce 1970, jak by se někomu mohlo zdát, toto se odehrávalo 22.3.2011 při jednání zastupitelstva v Praze 12. Zbylý průběh jednání se nesl ve stejném duchu, což ve výsledku znamenalo válcování demokratické opozice, osobní výpady a urážky, lživá nařčení, zkrátka škoda mluvit. Hned při zvolení této rady dne 14.12.2010, ke které došlo díky nedodržení koaliční smlouvy Janou Knoblochovou (VV), jsem poznamenal, že nad Prahou 12 vyšla RUDÁ ZÁŘE, měl jsem pravdu!

Váš Petr Hána, předseda klubu ODS Praha 12

(Zdroj : www.odspraha12.cz)

A když jsme u té slušnosti, nedovolím si na závěr ještě malou poznámku k veřejnému vystoupení pana Eugena Satrana (23) z ODS. Tomuto mladému a ambicióznímu komunálnímu politikovi, který je navíc oblastním manažerem ODS, totiž slovo slušnost také nic neříká. Ve svých veřejných výstupech častuje své mnohdy mnohem starší opoziční kolegy  urážkami typu „jste zde pouze ozdobou recepcí a pohřbů„.

Po šíleně dlouhých 16 letech byl dnes už bývalý starosta Prahy 12 Petr Hána  nucen odejít do opozice, do které se mu opravdu nechtělo. Jak je jeho zvykem prskal, kopal kolem sebe, ale poté, co mateřskou modřanskou ODSku přivedl k historicky nejhoršímu volebnímu výsledku, mu nic jiného nezbylo.

Foto :Modřanské noviny

Dravě se ujal role opozičního lídra, k jeho smůle však i v této roli vypadá mírně řečeno divně. Hánův profesní život se po modřanském krachu přesunul do sídla Magistrátu hl.m. Prahy na Mariánském náměstí, kde k jeho štěstí opět chytnul výhodnou trafiku a na plný úvazek zde zastává funkci předsedy dopravního výboru pražského zastupitelstva za nějakých pár desítek tisíc měsíčně. Podle oficiálních internetových stránek Magistrátu hl.m. Prahy jednou měsíčně předsedá schůzi výboru a to, co vlastně na Magistrátu dělá po zbytek času, ví zřejmě jen on sám….. Možná i nic ?

S o to větší vervou se Hána pustil do role opozičního lídra v zastupitelstvu Prahy 12.  Až sem, kromě otazníků, jakou šílenou dřinu musí ve své funkci předsedy dopravního výboru na Magistrátu Prahy zvládat, by se mohlo zdát vše v pořádku. Nezasvěcený člověk si řekne, že opozice je v demokraticky zvoleném zastupitelstvu potřeba a má pravdu. Názory opozice jsou skutečně důležité. Ovšem hodně záleží na tom, kdo opozici vede a co konkrétně v opoziční roli říká.

Z Hány se jako mávnutím kouzelného proutku najednou stal velký ludumil, spasitel světa a zastánce utlačovaných !? Pranýřuje nové vedení radnice slovy „cenzura, návrat starých časů a straší rudou diktaturou proletariátu“. Ke své škodě však v roli opozičního lídra ztrácí paměť. Paměť na to, jak se během své mírně řečeno hrůzovlády choval on.

Najednou zapomněl na to, jak léta ignoroval názory obyvatel své městské části, jak záměrně před svými občany zatajoval informace například o důležitých stavebních projektech (lze průkazně zdokumentovat na několika konkrétních případech), jak veřejně a mnohdy nechutně urážel a vyhrožoval představitelům opozice.  Ve výčtu jeho nekalostí by se samozřejmě dalo pokračovat do nekonečna, ale nemělo by to smysl. Hána, který léta v radničních novinách nepřipustil jiný názor než svůj a sám zneužíval svou pravidelnou rubriku ke kritice svých odpůrců dnes na schůzích modřanského zastupitelstva káže o morálce a demokracii. Zapomíná přitom veřejnosti sdělit, že současné vedení radnice nabízí opozici dosud nevídané: v oficiálním radničním periodiku, byť stručně, prezentovat své názory například na velký stavební projekt na pozemcích bývalého modřanského cukrovaru. Představitelům opozice z dob „JEHO vlády“ se o tom mohlo jenom zdát.

A co víc. Dokonce svolává mimořádná zastupitelstva kvůli údajné cenzuře, které se v minulých letech, možná „nevědomky“ ? sám běžně dopouštěl ?  Může se přetrhnout, aby zabránil v jeho mysli vykonstruované a v realitě neexistující diskriminaci obyvatel Komořan, před kterými přitom před lety slušně řečeno zamlčoval podstatné informace o důležitých stavebních projektech a podobně. Následně mluví o ignoranci opozice, ON, který v zastupitelstvu za léta jeho vládnutí nenechal opozici projít téměř žádný rozumný návrh.

Nevěříte? Přijďte se podívat ! Stojí to za to! Možnost budete mít již v úterý 22. března od 17 hodin v kulturním zařízení v Pískové ulici, kde se uskuteční další řádná schůze.  

Prostě bývalý modřanský vládce Hána je skutečný tragikomik, který je k smíchu… nebo k pláči ??? Mnoho modřanských obyvatel dnes říká : „…hlavně, že už Beton není na radnici, konečně je na radnici po 16 letech Hánovlády ZMĚNA !…“

Na základě požadavku MČ Praha 12 se koná veřejná prezentace projektu připravovaného developerského projektu „polyfunkční dům Levského Praha Modřany„. Samotnou pozvánku naleznete ZDE

Obr.1 : Situace developerskáho projektu. Projekt se vejvíce dotýká občanů z domů v ulici Levského č.p. 31 a č.p. 41 a dále domu č.p. 12 na rohu ulic Levského a Nicoly Vapcarova.

 Projekt je situován na pozemku bývalých jeslí – Levského č.p. 3202.

Navrhovaný objekt se skládá ze dvou samostatných budov, každá s celkem osmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími. V podzemní části objektu jsou garáže. V přízemí budov budou prostory určené pro občanskou vybavenost. Investor uvádí např. potraviny, restaurace, soukromé jesle a pod. Tento bytový dům by měl mít celkem 107 bytů, tzn. v řeči čísel cca. 270 nových obyvatel do dané lokality.

Obr.2 : Vizualizace objektů……. bohužel v této vizualizaci chybí „zasazení“ domů do stávající zástavby a nejsou tak opticky patrné odstupové vzdálenosti ve spojení s výškou budovy…..

Všichni občané jsou na tuto veřejnou prezentaci srdečně zváni.

Přijďte se seznámit s tím, co Vám má vyrůst před Vašimi okny ! Přijďte vznést přímo a osobně případné námitky a připomínky. Udělejte si čas a využijte této příležitosti aby se nejednalo bez Vás !!

Termín prezentace :

Čtvrtek, 24.3. 2011 od 17:00 – 19:00 v Modřanském biografu (ul. U Kina 44, 143 00, Praha 4 – Modřany)

dopis_pmenhart

organizacni_schema_02_11

Po kliknutí na toto schéma zvětšíte jeho velikost.

Březen 7th, 2011Výběr z ČTK :

ctk

Opozice v Praze 12 : Radnice cenzuruje informace pro obyvatele.

Praha 7. března (ČTK) – V Praze 12 se příští týden mimořádně sejde zastupitelstvo. O svolání požádala opozice, která tvrdí, že radnice cenzuruje informace pro obyvatele. Radnice to ale odmítá. Opoziční ODS rovněž navrhuje odvolání radní Daniely Rázkové, která má v městské části na starosti mediální komunikaci. Opozice ale zřejmě nebude mít na odvolání dostatek hlasů.
Na modřanské radnici vznikla po podzimních volbách koalice ČSSD, Změny pro Prahu 12 a Věcí veřejných, kterou podporuje také KSČM. V opozici zůstala do té doby vládnoucí ODS a dále TOP 09.
Podle bývalého starosty a nyní zastupitele Petra Hány (ODS) městská část zveřejňuje jen část usnesení rady. Když například radní schválili reorganizační změnu na úřadě, radnice podle Hány nezveřejnila tu část dokumentu, ve které se uvádí, že toto opatření bude stát 290.000 korun. Radnice to odůvodnila tím, že materiál obsahuje osobní údaje. Podle Hány tím ale zamlčuje informace.
Další bod programu zastupitelstva navrhuje odvolat radní Rázkovou (Změna pro Prahu 12), která má na starosti mediální komunikaci a radniční zpravodaj Noviny Prahy 12. Podle Hány Rázková odmítla ve zpravodaji zveřejnit vyjádření opozice ke složení nového vedení radnice. „Porušila tím tiskový zákon,“ tvrdí Hána.
Podle starosty Františka Adámka (ČSSD) vyjádření, které opozice na radnici e-mailem zaslala působilo nedůvěryhodně a nemělo ani některé právní náležitosti. Městská část jej proto neotiskla. Podle Rázkové radnice zavedla od tohoto měsíce v radničním zpravodaji speciální rubriku, kde se může kdokoli vyjádřit. Rázková tvrdí, že naopak minulé vedení radnice v čele s ODS a bývalým starostou Hánou znemožňovalo publikování názorů opozice. „Exstarosta Hána chce nyní odpoutat pozornost od hospodaření městské části za jeho šestnáctiletého působení v čele obce a od nevýhodných smluv, které uzavíral a které nyní prověřujeme,“ poznamenala radní.

sdv, nlm  Zdroj : ČTK


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress