Změna pro Prahu 12 dva roky systematicky pracovala na výkupu….. a podařilo se.

Jak všichni dobře víme, komořanské náměstí máme již mnoho let zastavěné betonovými zátarasy, které blokují jeho využívání. Zároveň nám tyto zátarasy způsobují dopravní komplikace, mimo jiné stanice MHD musela být přesunuta blíže k rodinným domkům.

Tato nešťastná situace byla způsobena tím, že minulé vedení Prahy 12 nenašlo společnou řeč s majitelem pozemků o jejich dalším využívání. Jsou to ale přesně tyto problémy, které dlouhodobě znepříjemňují život našich občanů,“ říká místostarosta Michal Pinc. „I v tomto případě jsme nyní nalezli řešení a konečně došli s majitelem pozemků k dohodě o směně pozemků. Jsem moc rád, že se nám podařilo tento záměr dotáhnout ke zdárnému konci, pozemky na náměstí v Komořanech budou převedeny do majetku městské části. V rámci dohody s vlastníkem pozemků budou pozemky náměstí směněny za pozemky v areálu strojíren, které patří městské části. Pro tyto pozemky nemá městská část žádné využití a jejich nový majitel na nich naopak plánuje pro místní obyvatele postavit supermarket, což považujeme za prospěšné a tento záměr podporujeme. Jedním z prvních kroků po zápisu do katastru nemovitostí bude okamžité odstranění betonových zátarasů.,“ dodává místostarosta. „S dopravním podnikem zároveň jednáme o přesunu konečné stanice autobusů na konec Komořan, do blízkosti silničního okruhu kolem Prahy,“ říká radní Lenka Vedralová. „O konečné podobě náměstí by měli rozhodnout hlavně místní obyvatelé a občané Prahy 12, tedy lidé, kterých se celá situace přímo dotýká. Věříme, že z tamního náměstí vznikne příjemné centrum Komořan, veřejný prostor, který bude přístupný pro všechny.“

(jak) Noviny Prahy 12 březen 2016