Sestry Havelkovy zpívají pro Modrý klíč

Ve středu 29. září 2010 ožije od 19:30 Kulturní centrum Novodvorská swingovými písněmi v podání Sester Havelkových a jejich hosta muzikálového herce a zpěváka Tomáše Trapla. A nebude to žádné nostalgické vzpomínání, ale koncert pro dobrou věc prodchnutý radostí a láskou. „Jedná se o benefiční koncert, jehož výtěžek je určený pro úpravu atria a vybudování bezbariérového vstupu do zrekonstruovaného týdenního stacionáře Modrého klíče, propojení s dalšími částmi objektu, a dokončení bezbariérových vstupů z jídelny a chráněných dílen do zahrady,“ prozrazuje Petra Kohoutová, jedna ze Sester Havelkových. „Přístup musí být dostupný i pro rychlou záchrannou službu a případnou nutnou evakuaci,“ doplňuje ředitelka nestátního zařízení Milana Remarová.

 

sestry-havelkovy

Škola SPMP Modrý klíč je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace byla vybudována na principech občanské společnosti z iniciativy rodičů dětí s těžkou formou mentálního a kombinovaného postižení, byla zřízena v roce 1991 na základě stanov občanského sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., jako samostatný právní subjekt.

Modrý klíč v roce 2010 poskytuje zázemí komplexní péče pro 105 uživatelů. Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i jejich věku. Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému přiblížení života lidí s postižením běžnému životu jejich vrstevníků. Dětem je dále zpřístupněno vzdělávání na úrovni základní školy speciální. Pro starší uživatele služeb je denní program realizován na pracovištích denního a týdenního stacionáře zaměřených na profesní přípravu nebo v chráněných dílnách. Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu pro uživatele služeb je v rámci projektu řešeno jejich stravování, doprava, fyzioterapeutické služby, zprostředkování sociálního kontaktu v přirozeném prostředí a dále poradenská činnost, další vzdělávání pracovníků a edukační program rodinných příslušníků a opatrovníků uživatelů služeb.

„V květnu 2010 se podařilo dokončit rekonstrukci a dostavbu části areálu pro účely ubytování týdenního stacionáře pro 12 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením. Celý projekt byl financován z vlastních prostředků organizace a z výtěžku veřejné sbírky. Podařilo se zrealizovat stavební úpravy a během léta i zajistit vnitřní vybavení. Úprava okolí a bezbariérový přístup na své dokončení čekají.“, představuje projekt zástupce ředitelky Radovan Netušil a dodává: „Rádi bychom tyto úpravy zvládli do zimy, ale vše závisí na finančních prostředcích, které se nám podaří získat.“

Modrý klíč pomáhá dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít obyčejný život. Pomoci můžete i Vy. Jak? Přijdte se pobavit na náš koncert. Cena vstupenky je 300,- Kč a již ze vstupenky se na Vás usmívají Sestry Havelkovy prostřednictvím kresby uživatele služeb Modrého klíče Jakuba Javůrka. Svoji podporu můžete projevit nejen finančním či materiálním darem, ale také zadáváním práce do chráněných dílen nebo nákupem výrobků z těchto dílen, s nimiž se můžete seznámit přímo na koncertu nebo v Galerii Modrého klíče. Podporu může vyjádřit každý z Vás také drobným darem prostřednictvím dárcovské SMS zprávy odesláním textu DMS MODRYKLIC na telefonní číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, Modrý klíč obdrží 27 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz a na www.modry-klic.cz. Děkujeme.

Zdroj :  Tisková zpráva – Škola SPMP Modrý klíč, Smolkova 567/2, Praha 12, www.modry-klic.cz

Abraxas v Modřanském biografu

Přijďte na jiné myšlenky, přijďte se podívat do Modřanského biografu 23.9.2010, kde od 19:00 začíná koncert již legendárního Abraxasu. Bližší informace na www.modransky-biograf.cz.

abraxas