Odbor výstavby MČ Prahy 12 zveřejnil dne 21.5.2009 oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci výstavby obytného souboru „Modřanská alej“.  Stavba by měla stát na pozemcích 1803/19, 1803/1, 1803/20, 1803/18.  Při pohledu do koatastrální mapy se jedná o pozemek před poliklinikou Modřany, ohraničený ulicemi Československého exilu, K Vltavě a Soukalova.

Pohled do katastrální mapy

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro detailnější informace ohledně plánované stavby, které se nám podařilo zjistit se prosím podívejte ne samostatnou stránku, věnovanou tomuto projektu : „Stavební kauzy / Bytový areál Modřanská alej

Nepřehlédněte prosím naši anketu, jak se občanům MČ Prahy 12 tato plánovaná „mega-stavba“ líbí…..doposud se nesouhlasně vyjádřilo 60% hlasujících, naproti tomu kladně stavbu hodnotí 40%.

Veřejné ústní projednání je stanoveno na den 26. června 2009 (pátek) od 10:00 v budově úřadu MČ Prahy 12 , U Domu služeb 166/5 , Praha 4 – Modřany, zasedací místnost ekonomického odboru, 2. patro.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlížet na odboru výstavby ÚMČ Prahy 12, Hausmannova 3013, Praha 4, v kanceláři referenta (Ing. arch. Štrumpfová, tel. 241 760 000) v hodinách pro veřejnost , tzn. Po a St, od 8:00 do 18:00 nebo při ústním jednání.

Někteří naši spoluobčané z oblasti Komořan nalezli ve své dopisní schránce „zajímavu“ pozvánku od JUDr Chudomelové a Ing. Jandové na „setkání pod širým nebem“. Tématem pro toto setkání by měla být diskuze na aktuální problémy občanů a zejména seznámení zúčastněných s následujícími body :

  seznámení s realizací napojení Komořan na silniční okruh
–  seznámení s realizací odvodu splaškových vod z oblasti Komořan
–  seznámení s plány budoucích investorů v oblasti Komořan

Je s podivem, že akci, na kterou zvou místostarostky MČ Prahy 12 organizují a moderují pánové Petr Zimčík a Jan Zemánek, kteří podle všeho nepracují na radnici MČ Prahy 12 a jejich jména nikomu nic neříkají. Ačkoliv se témata schůzky týkají zejména našich spoluobčanů z Komořan, zveme na toto setkání všechny obyvatele Prahy 12 (nevyjímaje zejména oblast Točné a Cholupic), kterým není lhostejná přítomnost a budoucnost v našem regionu.

Kde se „setkání pod širým nebem“ uskuteční ?

Ve čtvrtek, 14. května 2009, v 17:00, na konci ulice Pacholíkova v Komořanech.
Původní pozvánka, kterou někteří nalezli ve své schránce je k nahlédnutí zde :   Pozvánka na „setkání pod širým nebem“

Oriemtační mapka setkání.

Oriemtační mapka setkání.

Veřejné projednání posudku o vlivu komunikačního napojení MČ Prahy 12 s Pražským okruhem, konkrétně stavbou SOKP 513 – křižovatka s SOKP Komořany, stavba č. 8560 se uskuteční

6.května 2009 (středa) od 16:00 na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 ve velkém zasedacím sále.

Původní text „Informace o konání 2. veřejného projednání záměru“ naleznete zde :

Komunikační napojení MČ P12-2.veřejné projednání záměru


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress