Obyvatelům především jížních částí Prahy s bolavým zubem se výrazně uleví. Začátkem srpna se podařilo obnovit Zubní lékařskou službu první pomoci pro dospělé, tak zvanou zubní pohotovost. Ta po krátkém přerušení své činnosti na začátku léta našla své nové působiště v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTNsP) v Praze 4 ve Vídeňské ulici.

Lékařská služba první pomoci ve FTNsP se tak stala komplexním celkem, neboť k již fungujícím pohotovostem lékárny, lékařské služby pro dospělé i děti se přidala také pohotovost zubní. „Podle našeho názoru by byla velká škoda, pokud by zubní pohotovost v Praze 4 měla úplně zaniknout. Jde o velký region s téměř půl milionem obyvatel. Vyvinuli jsme proto veškeré úsilí, abychom zubní pohotovost v Praze 4 mohli obnovit, což se také po jednáních se společností Pragomedika povedlo,“ vysvětlil náměstek ředitele FTNsP pro léčebnou péči Tom Philipp.

Podle jeho slov Praha alespoň dvě zubní pohotovosti potřebuje, obnovená činnost zubní pohotovosti ve FTNsP totiž vhodně doplňuje centrální pražskou zubní pohotovost ve Spálené ulici v Praze 1. „V situacích, kdy má mnoho lidí problém sehnat v Praze svého praktického zubního lékaře, v případech, kdy řada lidí z různých krajů ČR v Praze přes týden pobývá kvůli zaměstnání a díky přítomnosti i mnoha cizinců, je zubní pohotovost v Praze 4 o to víc potřebná,“ domnívá se náměstek Tom Philipp.

Zubní pohotovost v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice, kterou zajišťuje společnost Pragomedika, je v provozu ve večerních hodinách všedních dnů. Během víkendů a svátků pak od ranních až do večerních hodin.


KONTAKT:

Zubní lékařská služba první pomoci pro dospělé
provozovatel: Pragomedika

umístění:

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
Praha 4 – Krč
pavilon B1 (vpravo od hlavní brány)

tel.: 261 083 546

Ordinační hodiny:

pondělí – pátek 17.30 – 22.30 hodin
sobota, neděle, svátky 7.30 – 22.30 hodin

Téměř tři roky upozorňují členové Zastupitelstva Prahy 12 za Změnu pro Prahu 12 vedení modřanské radnice na potřebu věnovat zvýšenou pozornost systému zdravotní péče v naší městské části. Do Prahy 12 míří díky masivní výstavbě nových bytů a domů tisíce nových obyvatel a to s sebou přináší i zvýšené nároky na systém zdravotní péče. Až do současnosti však vedení radnice dělalo, že je vše v pořádku. Jak už to tak bývá, teprve první konkrétní komplikace přiměly příslušnou zástupkyni starosty Zlatuši Rybářovou, která má mimo jiné ve své kompetenci také problematiku zdravotnictví, se o problematiku alespoň trochu zajímat.  

Jdnes jsou totiž obyvatelé Modřan šokováni prodloužením čekací doby v odběrové laboratoři na Poliklinice Modřany, lidé tam nyní na rozdíl od dřívějších dob čekají doslova v davech na odbavení. K některým lékařům jsou objednací doby až půl roku a přitom je prognóza na zhoršování této situace. V brzku by mohl být pro nové obyvatele problém se zaregistrovat u vůvec nějakého praktického lékaře apod.

První reálné problémy a dlouhodobé volání opozice podle kuloárních informací z radnice místostarosku Rybářovou přiměly, aby začala jednat s vedením společnosti Codum, která je provozovatelem Polikliniky Modřany, s cílem připravit materiál nazvaný „Přehled zajištění zdravotní péče na území MČ Praha 12“. Tento materiál by následně mělo projednat vedení radnice.

Zastupitelé za Změnu pro Prahu 12 obyvatele naší městské části ujišťují, že se budou danému tématu dále intenzivně věnovat a vyvinou vůči vedení radnice další iniciativu, aby se dospělo k reálným řešením, která by vedla ke kontinuálnímu a uspokojivému poskytování zdravotní péče na území Prahy 12 i pro nově příchozí obyvatele.

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12 vydává „Oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání“ ve věci „Bytový dům v ulici Písková, Praha 4 – Modřany“. Stavba by měla stát na pozemcích 2864/5 a 2864/9 vedle stávajícího sportovního areálu „Squashland“ v ulici Písková (místo stávající červenobílé budovy družstva Pokrok, která by měla bý asanována).

Veřejné ústní projednávání bylo stanoveno na 28.srpna 2009 (pátek) v 9:00 na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 12, Hausmannova 3014, Praha 4 – Modřany v zasedací místnosti.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vyřizuje Ing. Nitkulincová, referent oddělení územního rozhodování.

Původní text „Oznámení o pokračování územního řízení“ naleznete zde : SBD Pokrok_Pokracovani UR

Na naši stránkách, věnovaných přímo projektu „SBD Pokrok“ v sekci „Stavební kauzy“, naleznete nové informace o vývoji této stavební kauzy.

Nevím jaké máte s zkušenosti s hledáním volného míste ve školce pro Vaše děti právě Vy…..Pan staroste Hána to však jako zásadní problém Prahy 12 nevnímá. Z jeho rozhovoru pro zpravodaj „Bytového družstva Pokrok“, které chce v naší městské části stejně jako desítka daĺších developerů stavět …… co jiného než bytový dům, jsme se dozvěděli následující :

Hána : „…..Taková výstavba nového bytového domu je  přínosem i pro nás. Pokud se sem nastěhují mladí lidé, bude to nesmírně pozitivní, i nám totiž stárne populace. Demografická křivka není příznivá v celé republice a Praha 12 v tomto směru není vyjímkou. Přibyli by nám dětičky, takže bychom neměli prázdné školky ani školy….“

Zpravodaj SBD Pokrok, 2/2008

Jaké máte zkušenosti s umísťováním Vašich dětí do školek na území městské části Prahy 12 právě Vy ?

Napište nám prosím své osobní zkušenosti a názory buď do komentáře k tomuto článku nebo na náš e-mail : modranskenoviny@seznam.cz

Vážení čtenáři a příznivci „Modřanských novin“,

Během monitoringu tisku a zpráv z internetových zdrojů jsme zabloudili na regionální stránky ODS, kde jsme narazili na komentář stávajícího starosty a předsedy ODS Prahy 12, Petra Hány na téma „Informace o práci našich členů v oblasti veřejné zprávy“ a „Plnění programového prohlášení Rady městské části Prahy 12“. V prvně jmenovaném komentáři pan starosta informuje o práci ve veřejné zprávě. Nakolik s uvedenými informacemi souhlasíte, ponecháváme na Vašem vlastním uvážení.

Co nás však zaujalo, je závěrečná pasáž komentáře, kde pan starosta nezapomněl na naše „Sdružení občanů pro změnu na Praze 12“. Naši práci, kdy se podle našich možností (množství našich hlasů v zastupitelstvu) snažíme  hájit zejména zájmy občanů Prahy 12, hodnotí jako „agresivní a nekorektní opozice“. Naše sdružení označuje za „haiderovsky populistické„…. Věříme, že vetšina z Vás ví, kdo rakouský politik Jörg Haider byl. Dovolíme si nicméně odcitovat pár řádek z otevřené encyklopedie „Wikipedia“ :

„……..Jörg Haider proslul zejména svým populismem a přinejmenším v 90. letech 20. století i verbálně projevovanými sympatiemi k extrémní pravici. Např. v roce 1991 pochválil třetí říši Adolfa Hitlera za údajně „zdravou zaměstnaneckou politiku“. V roce 1995 prohlásil, že příslušníkům SS přísluší „veškerá úcta a uznání“. Srovnával také nacistické transporty Židů do vyhlazovacích koncentračních táborů s odsunem sudetských Němců z Československa a Polska po 2. světové válce…..“  zdroj : http://cs.wikipedia.org

Domníváme se, že by měl pan starosta vážit slova, a pokud nezná jejich význam, neměl by je používat. Neslučuje se to s profesionalitou, se kterou je úřad starosty spojován.  Změna pro Prahu 12 rozhodně odmítá toto označení a připodobňování k člověku, který hajil zájmy extrémní pravice. Naše práce je jednoznačně  za zájmy občanů Prahy 12. Navíc se domníváme, že heslo „kdo není s námi, je proti námby mělo patřit do propadliště dějin a měl by být uznáván názor druhých….i když s ním nesouhlasíme.  To by asi mělo ve správné demokracii asi být……naše regionální politaka, potažmo veřejná zasedání zastupitelstva takové rozhodně není. Řečníci se kterými nesouhlasíme jsou někdy uráženi, laserovým ukazovátkem jim je svíceno na čelo a na hruď a z celého sálu vyletují polohlasné, uštěpačné poznámky a jízlivý smích.

Jak se všeobecně říká „…všechno je v lidech…„…a zde bychom doplnili „.a regionální politiku dělají lidé, nikoliv politické strany….„. Proto na našich stránkách uveřejňujeme výzvy o konání veřejného zasedání zastupitelstva. Jedina tak mužete vidět, kdo se jak chová, jak poslouchá názory a připomínky občanů, jak zájmy občanů hájí a následně si můžete porovnat  jestli skutečně odpovídá „napsané skutečnému“.

Děkujeme tímto spoustě občanům, kteří naší práci fandí a zejména těm, kteří nám píší z velké většiny pozitivní e-maily.

Na závěr Vám předkládáme celý komentář Petra Hány, abyste si udělali sami svůj vlastní obrázek :

„Vážení a milí čtenáři, obyvatelé Prahy 12,

dovolte mi, abych Vás stručně informoval o práci našich členů v oblasti veřejné správy.

V Poslanecké sněmovně parlamentu ČR je respektovanou poslankyní Mgr. Helena Mallotová, která krom vlastního výkonu mandátu také významně spolupracuje s Radnicí Prahy 12. Díky této aktivitě získala naše městská část v roce 2007 ze státního rozpočtu desetimilionovou dotaci na nezbytně nutnou opravu Základní školy Rakovského a rovněž v roce 2008 byla ze stejného zdroje uvolněna částka 10 milionů korun, tentokrát na opravu Základní školy Smolkova.

Senátor PhDr. Tomáš Grulich je pro Senát významným přínosem a to zejména v oblasti zahraniční a problematice EU. Pan doktor navíc jako historik spolupracuje s naší městskou částí na přípravě a realizaci důležitých kulturních akcí Prahy 12 a jeho pomoc na přípravě Malé kroniky Prahy 12 a výstavě, kterou chystáme ku příležitosti osmistého třicátého výročí první písemné zmínky o Modřanech je neocenitelná.

Na komunální úrovni je samozřejmostí těsná spolupráce naší radnice s MUDr. Ladislavem Koubou, který je členem zastupitelstva Hlavního města Prahy. Jde o potřebné konzultace zejména v oblasti zdravotní, finanční, majetkové či dopravní.

V zastupitelstvu městské části Praha – Libuš jsou naši členové v těžké situaci opoziční strany, přesto zde realizují korektní oponentní politiku, což málokdo umí ocenit.

V Praze 12 funguje pravicová koalice ODS a SNK – ED harmonickým způsobem a to díky všem našim šestnácti členům, kteří jsou zde v zastupitelstvu.

Tato práce je o to těžší, že máme agresivní a nekorektní opozici, kterou je téměř haiderovsky populistické uskupení Změna pro Prahu 12, jejichž noviny můžete občas nalézt ve svých schránkách. Vězte, že tento plátek je plný tendenčně zkreslených informací a polopravd, což ostatně každý bystrý čtenář pozná. Motivací těchto útoků jsou neukojené ambice a pochopitelně dlouholetá dobrá pověst a stabilita vedení Radnice Prahy 12. Nezpochybnitelným a objektivním důkazem dobré správy věcí veřejných v naší městské části je obrovský zájem investorů o náš region a nespočet lidí, kteří u nás chtějí bydlet přesto, že ceny nemovitostí zde stoupají rychleji než v ostatních městských částech Prahy.

Petr Hána – předseda ODS Praha 12 a starosta MČ Praha 12″ 

Zdroj : „webové stránky ODS Praha 12


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress