Nedávno mě z Lidových novin požádali o příspěvek do rubriky Starostové píší noviny. Téma: Co může Praha 12 nabídnout svým obyvatelům? Začala jsem vypočítávat… Důležitá je dobrá pověst místa, co se týče kvality bydlení, krásné přírody, pestré nabídky škol, atraktivní sítě cyklostezek, sportovního vyžití – ale i otevřené radnice. Navíc je Praha 12 bez heren – tedy i více bezpečná. Chlubí se chráněnou přírodní zónou Modřanské rokle. Moje hnutí Změna pro Prahu 12 navíc hájí rekreační zónu před velkokapacitní dopravou. Možná kvůli tomu někdo odejde za lepší dopravou, ale zůstanou ti, kdo touží po zdravém, klidném prostředí bez další zahušťující se zástavby…

Odoláváme kvůli tomu tlaku developerů. Občas stojí za hádku v zastupitelstvu nepovolovat stavby a provozovny, jež vyhánějí lidi z naší lokality. Stále se totiž mluví o rozvoji obce. Ale co je rozvoj obce a komu slouží developerské projekty? Podle pro developerské části zastupitelů rozvoj obce rovná se developerské projekty. Výsledkem, který se stále opakuje, bohužel bývá, že takové projekty zhoršují životní podmínky současných obyvatel. Nejednou se stalo, že byl povolen projekt, který měl přispět k rozvoji obce, ale developer nakonec zbudoval pouze minimální infrastrukturu (kanalizaci, vodovod), sloužící pouze jeho výstavbě, přestože původně slíbil pomoc v tomto směru obci jako celku.

Sváří se tak často protichůdné zájmy a nutí nás dělat kompromisy ve prospěch místních obyvatel. Necháváme investory budovat mateřské školky, komunitní centra a přijímáme dary na infrastrukturu, abychom doplnili to, co chybí v občanské vybavenosti. Vyvažování zájmů obou stran občané bedlivě sledují a mnohdy cítí ruku mocných investorů, kterým se často podaří prosadit své zájmy na vrub místních obyvatel. V předchozích letech za vlády ODS bohužel nebyl tzv. stavební rozvoj kompenzován viditelnými benefity ve prospěch místních rezidentů. Jde o citlivé téma, protože nové, tzv. rozvojové projekty otevírají řadu problémů, ať už to je nedostatek parkovacích míst, zintenzivnění dopravy, nedostatečná kapacita jeslí a školek, přetížená zdravotnická zařízení nebo u nás odpor k dálničnímu přivaděči v Komořanech.

Podmínkou pro rozsáhlé rozvojové projekty (aktuálně třeba plánovaná výstavba za Pražským silničním okruhem zvaná Šance, nebo rozsáhlý projekt Neoriviera v místech bývalého modřanského cukrovaru) je čtyřproudová komunikace. Ta by zasáhla jak fotbalové hřiště, tak pravobřežní vltavskou cyklostezku a in-line dráhu, a vynutila by si vyvlastnění několika nemovitostí, jež jí stojí v cestě. Všechny radnice by proto měly investory usměrňovat, aby nové rozvojové projekty představovaly výhru pro stávající obyvatele i argument pro příliv mladých rodin. A aby výstavba, která přivádí novou generaci, ale zároveň zahušťuje stávající zástavbu, měla přívětivou tvář a činila z obcí i nadále příjemné místo k životu.

Daniela Rázková, starostka za Změnu pro Prahu 12 (Noviny Prahy 12 červen 2015)