Letos na podzim nás čekají komunální volby, které rozhodnou, jakou podobu bude mít vedení radnice Prahy 12 na další čtyři roky. Voliči a občané naší městské části by však již nyní měli být na pozoru!!! Jak je v Modřanech u některých předních představitelů radnice zvykem, snaží se před blížícími se volbami nenápadně opustit politickou stranu, které byli do dané chvíli členy a změnit politickou příslušnost za nový politický subjekt, který je zrovna v kurzu. Typickým příkladem takového vychytralého chování je zástupkyně starosty Prahy 12 Helena Chudomelová.

dilema  

 

Tato žena se v nejužším vedení radnice pohybuje neuvěřitelných 18 let a jak je z jejích činů z posledních týdnů vidět, ráda by na modřanské radnici strávila rovnou více než celá dvě desetiletí. Politickou  zodpovědnost za mnohá  sporná a občany negativně vnímaná rozhodnutí z dob jejího mnohaletého působení na místní radnici si nepřipouští a opět se snaží na občany městské části působit tak jakoby v politice byla naprostý nováček. Opak je však pravdou.

 Paní Chudomelová začínala na modřanské radnici ve funkci zástupkyně starosty již v roce 1992 a to v barvách Občanské demokratické aliance (ODA). V dalších volebních obodobích pak postuně „hájila“ barvy Unie svobody (US), Demokratů Jana Kasla (DJK) a naposledy pak Evropských demokratů (ED). Všechny tyto strany vychytrale využila v době jejich největší slávy a jakmile vycítila, že se koráb začíná potápět, pustila všechny jmenované strany k vodě a „šikovně“ je vyměnila. V tomto ohledu je paní Chudomelová naprostou raritou na území celého hlavního města Prahy.

 Světe div se, Helena Chudomelová v zavedeném kurzu pokračuje dál. Ještě nedávno hájila  barvy ED, předvolební průzkumy však jasně ukazují, že ED příliš růžová budoucnost nečeká. A tak znalci modřanské politické scény začali uzavírat sázky, jak se paní Chudomelová zachová. Tipů, kterou partaj zvolí tentokrát, bylo nepočítaně.

Helena Chudomelová opět nezklamala. Největší radost udělala sázkařům, kteří tipli TOP 09.  Chudomelová si pospíšila, založila místní buňku TOP 09 v Praze 12, vzala s sebou skupinku věrných a nechala se zvolit předsedkyní TOP 09 v Praze 12.

A vše začíná nanovo: „světlé zítřky, nepopsaná tabule, vše dobré pro rozvoj Prahy 12, čeká nás prostě světlá budoucnost…“ – takovými hesly se web místní pobočky TOP 09 v Praze 12  jen hemží… Informace o historii a zodpovědnosti za minulé jednání samozřejmě chybějí.

Nevýhodou pro Helenu Chudomelovou je skutečnost, že občané Prahy 12  již její praktiky prokoukli a jejím alibistickým chováním se tentokrát nenechají zmást…  Občané Prahy 12 totiž touží po změně skutečné a nikoli kosmetické… Téma budeme dále sledovat a přineseme další podrobnosti v co nejkratší době…

——————————————————————————————————————————————————————————————

Protože se „Modřanské noviny“ profilují jako demokratické informační médium  dávající prostor všem (…na rozdíl od jiných..), v následující části zveřejňujeme v nezměněné podobě reakci paní Chudomelové, kterou jsme obdrželi na náš server. Těší nás, že „Modřanské“ noviny“ rovněž sleduje i stávající vedení radnice……

Poté, co jsem si přečetla váš článek, nabyla jsem dojmu, že slova jako seriózní nebo korektní jsou pro vás naprosto neznámé pojmy. Je smutné, že se místo věcných argumentů, které vám zřejmě chybí, musíte uchylovat k osobním útokům. V ODA jsme byla od roku 1994 a pokud ODA kandidovala v koalici s jinou politickou stranou, hájila jsem samozřejmě barvy ODA. Pokud politické strany vytvářejí volební koalice, nemění se přitom členství v těchto stranách, což vám zřejmě není známo. Když ODA končila, přešli jsme hromadně do Evropských demokratů, poté se Evropští demokraté sloučili s SNK, odtud název SNK Evropští demokraté. V roce 2009 jsem ukončila členství v SNK ED a letos v únoru jsem z iniciativy TOP 09 vstoupila do této strany, ostatně tak jako řada dalších. Takže pokud tomu říkáte rarita, těchto rarit je v Praze celá řada. Nemám zapotřebí tajit, jak dlouho jsem v komunální politice, na radnici a také to samozřejmě nedělám. Pokud z něčeho usuzujete, že nás čeká světlá budoucnost, já si to nemyslím, naopak to bude ještě dost těžká doba, a to po mnoha stránkách, nejen těch finančních. Považuji občany Prahy 12 za dostatečně chytré a fundované, aby si uměli ve volbách dobře vybrat.
Doufám, že tuto mou repliku zveřejníte, cítila jsem za potřebné na vaše mystifikace o mně reagovat.
Helena Chudomelová

Pokud bychom měli mluvit věcnými argumenty, je třeba nejprve nahlédnout na „Cíle a programová východiska“, která na svém webu zveřejňuje Regionální organizace TOP09 v Praze 12. S laskavým dovolením budu tyto zásadní body citovat :

  • vytváření zdravé a účinné ekonomické politiky
  • efektivní správě veřejných věcí
  • průhlednosti veřejných zakázek
  • přiměřenému rozvoji městské části jako oblasti určené k bydlení a kvalitnímu životu
  • zlepšení dopravní dostupnosti městské části Prahy 12.

Pokud bych si tyto body přečetl jako „věci neznalý“ člověk, řekl bych si, že to je asi dobrý program. Má však jednu zásadní „vadu“. Hlásají ho totiž lidé, kteří na radnici sedí bezmála 18 let a současný stav na Praze 12 mají na zodpovědnost. Pokud klub nově vzniklé strany si za svůj cíl dává „efektivní správu veřejných financí a průhlednost veřejných zakázek„, znamená to, že současné vedení má v tomto bodu snad „určité rezervy“ ?

A co „přiměřený rozvoj městské části jako oblasti určené k bydlení a kvalitnímu životu“ ? Není snad současný rozvoj „dostatečně přiměřený“ ? …Není a s tímto bodem programového cílem souhlasím. Rozvoj Prahy 12 je nesystémový, který spíše než občany, hájí zájmy investorů a developerů. O této skutečnosti mluví nespočet nespokojených lidí se svými peticemi, na které dostali vždy nic neříkající odpověď ….aby se „vlk nažral a koza zůstala celá“. Téměř každá stavba povolená v území Prahy 12 má ve svém kladném územním rozhodnutí přívětek „stavba vyjímečně přípustná„…Ačkoliv se veřejně hlásá jak přibývá zeleně, člověk by musel být „slepý hlupák“, aby tomu věřil.  Jak říkám, s přiměřeným rozvojem městské části nelze než souhlasit….ALE…. Tohle všechno však má jeden velký háček. Na stávající radnici má v kompetenci územní rozvoj městské části a bytovou politiku, včetně privatizace bytového fondu právě ….paní Chudomelová.

Pokud si kdokoliv myslí, že spravuje územní rozvoj dobře a hájí převážně zájmy občanů proti necitlivé výstavbě, nemám nic proti tomu, aby byla občany dále zvolena. Já, včetně mých přátel a sousedů si to však nemyslíme. Proto chci i já věřit, že jsou moji spoluobčané na Praze 12 dostatečně chytří a fundovaní, aby si ve volbách správně vybírali podle osobností a nikoliv podle názvů stran !

A na úplný závěr si dovolím poslední poznámku. Pokud se podíváte na webové stránky TOP09, v části regionální organizace Praha 12, naleznete uplně stejné články (některé do slova a do písmene), které dnes vycházejí v „jediném objektivním zpravodaji“ v Novinách Prahy 12. Takže se „politická změna“ v podání TOP09 na Praze 12 moc konat asi nebude….. :o(.

Hodnoťte a kritizujte „svého“ politika…… tentokrát paní Helenu Chudomelovou právě    ZDE

Koalice „Změna pro Prahu 12“ si dlouhou dobu velice uvědomuje, že vedle fyzického a urbanistického pokřivení Prahy 12 dochází snad ještě více k devastaci kulturně-duševní. Soused pomalu nezná souseda a lidé navzájem jsou vůči sobě lhostejní a anonymní. S tím jde následně ruku v ruce znevažování a neúcta k dědictví zanechané našimi předky. Jako malý příklad uvádíme pohledově zastavěný kostel Nanebevzetí Panny Marie společně se základní školou K Dolům (bývalá 1.ZDŠ), co by jedné z nejstarších škol Prahy nebo uvažované urbanistické zprznění památného Viničního domu, přiláhající k modřanské vinici, kterou kdysi založil sám král Václav.

„Změna pro Prahu 12“ se proto rozhodla vydat svůj „Kulturní manifest“, který je přílohou volebního programu a podle jehož zásad by chtěla do Prahy 12 vrátit spolkový a kulturní život. Jak se však v závěru tohoto manifestu píše : „Podnětů o možností může být nepřeberně, ale bez přímé účasti obce nejsou realizovatelné .“. Věříme proto, že se tento „Kulturní manifest“ stane živým materiálem, jehož stránky budou „doplňovat“ rovněž samotní občané Prahy 12. „Změna pro Prahu 12“ proto věří i ve Vaši podporu.

Vlastní „Kulturní manifest“, který vydává Změna pro Prahu 12 je k nahlédnutí ZDE

Známí herci, například Tatiana Vilhelmová či Jan Budař, se vložili do kampaně před komunálními volbami a podpořili kampaň občanského sdružení Vyměňte politiky. „Mafie není jenom ve filmech, je dost možný, že ovládá i vaši radnici. Chcete to změnit? Tak jděte volit politiku bez kmotrů,“ říká Vilhelmová v novém spotu.

radnice-bez-kmotru

vymente-politiky_logo

Vlastní video si můžete prohlédnout po kliknutí na obrázek z video klipu.

Ani našim dětem se nelíbí současné dění na Praze 12 a nechtějí, aby jim radnice „ničila zeleň a zabetonovala volný čas“…..můžeme jim nějak pomoci ?

nejmladsi-volic

Nepochopitelně a naprosto bezohledně byla poničena příroda v samotném centru Modřan. Firma najatá developerem pokácela vzrostlé stromy a keře v hodnotě téměř dva miliony korun v cenné lokalitě naproti Sofijskému náměstí, blízko pošty a modřanské polikliniky.

kaceni-u-dubu

Neuvěřitelné přitom je, že firma zeleň pokácela ve chvíli, kdy ještě nebyly uzavřeny četné soudní spory o stavbu Polyfunkčního centra U dubu a nemohla tak v žádném případě ani mít všechna potřebná povolení. Zcela určitě přitom neměla výjimku od Správy Chráněné krajinné oblasti Český kras ohledně zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů žijících na pozemcích s čerstvě vykácenými stromy a keři. Najatá firma ani nekácela na pozemcích investora, ale hlavního města Prahy.
19. září 2010 se kvůli tomu uskutečnil happening občanů Prahy 12, kterým není lhostejný přístup místní radnice k ochraně životního prostředí  a jsou pobouřeni jednáním radnice, která něco takového umožnila, navíc v podstatě pár dní před komunálními volbami, před kterými politici a strany z vedení radnice slibují pravý opak – tedy že zeleně nebude ubývat a že budou informovat občany o chystaných stavebních záměrech.
Sdružení občanů Prahy 12 podalo už loni v prosinci námitku ke konceptu územního plánu Hlavního města Prahy, aby pozemky, o které jde, zůstaly vedeny jako zelená plocha a byl tak zachován přírodní biotop pro zvláště chráněné živočichy.

V době, kdy byly podle našeho názoru protiprávně pokáceny stromy v srdci Modřan, bylo navíc sporné, zda má developer ještě platnou smlouvu s městskou částí. Na Policii ČR bylo také podáno trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli podezření na trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku.

Michal Pinc a Ivan Číla
kandidáti Změny pro Prahu 12

kaceni-zelene_3

„Co na srdci……to na jazyku“….jinak beze slov !!

 

kaceni-u-dubu_2 

K danému tématu se zároveň začly vyjadřovat různé zpravodajské deníky. Publikované články k tématu najdete v naší Časti „Bylo napsáno – Developerský projekt U DubuZDE

Mnoho z nás si v poslední době jistě přečetlo „starostovský sloupek“ v Novinách Prahy 12, kde se starosta Hána způsobem sobě vlastním, věnuje odpovědi na otázku „Proč v Praze 12 nemáme žádný nájezd a sjezd na Pražský okruh“.

noviny-p12_201009

 Zdroj : Noviny Prahy 12, září 2010

Nezainteresovaný čtenář si po dočtení jistě bouchl do stolu se slovy : „…..podívejme se na ty aktivisty, jak brání dobré věci….stejně jako u obchvatu Plzně či v případě dálnice D8 přes České středohoří….“. Tato skupina lidí však s nějakými „aktivisty“, jak je starosta Hána nazývá a bezostyšně veřejně uráží, nemá nic společného. Tito lidé jen všemi dostupnými a zákonnými prostředky hájí svá práva a přímo o sebě říkají :

Jsme jen obyčejní občané, kteří se cítí být ohroženi plánovanou komunikací, a pouze využíváme všech zákonem stanovených možností se vyjádřit ke všem dokumentacím. To, že Magistrát hlavního města Prahy není schopen produkovat relevantní dokumentaci na první pokus, není naše chyba a nemáme tak rovněž nic společného s časové zdržením projednávání. A kdyby například zástupci naší městské části více „kopali“ za svoje obyvatele, tak by se již v počátku dal najít kompromis, který by zmírnil obavy všech. Argumentovat, že se uleví jiné části P12, mi nepřijde správné, protože to je na úkor jiné části a jiných obyvatel. Auta jsou jak voda – kde se otevře kohoutek, tam tečou. Uvědomme si, že zprovoznění napojení na Pražský okruh přivede dopravu do celé městské části, nejenom do Komořan….. a pocítíme to všichni„.

Nad závěrečnu větou předchozího prohlášení bychom se ještě rádi pozastavili. To, že jsou automobily jako voda myslím všichni asi víme. Podívejte se však na důsledky, které vzniknou po bezhlavém rozhodnutí uzavřít Jižní spojku pro nákladní dopravu. Jak se kamióny jedoucí z Liberce či Teplic dostanou na dálnici D5 směrem na Plzeň, když okruh není kompletní ?…..Magistrát rozhodl, že sjedou směrem na Chodov a přes tuto část najedou na D1 směrem k napojení na Pražský okruh v oblasti sjezdu na Říčany. Jistě namítnete, „…co to má společného s napojením Prahy 12 ? Chodov se nás přeci netýká…“. Demonstrujeme tak pouze logiku v rozhodování zastupitelů vedení města s otázkou „…Proč mají obyvatelé Chodova platit za to, že se obyvatelum Barrandova zlepší průjezdnost oblastí…..“ a nemůže se někdy něco podobného stát i na Praze 12 ? Proč mají obyvatelé Komořan trpět za to, že občané Kamýka či Modřan o 15 min. dříve najedou na Plzeňskou dálnici ?

okruh_mapa

Zdroj: Ihned.cz – Online zprávy Hospodářských novin

Jistě na to namítnete slova o „pokroku, rozvoji či snad i o snaze mít z Prahy 12 skanzen“. Jak ale pan starosta v článku rovněž naznačil, lidé kteří nesouhlasí se stávajícím způsobem napojení  „rovněž přicházeli s návhy dalších možných pnapojení“. Ano….jeden z návrhů  byl pokračovat čtyř proudovou silnicí generála Šišky přímo přes řeku směrem na Lahovičky a na okruh se napojit u Zbraslavi na již vybudované velké meziúrovňové křižovatce. Toto řešení by tak rovněž umožnilo budoucí zavedení tramvajové linky na Zbraslav a do Radotína. Navíc v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA) bylo posouzeno jako rovnocenné s navrhovaným liniovým připojením v Komořanech.

Pokud Vás zajímá více detailů o této v poslední době aktuální stavební kauze na Praze 12, můžeme Vám vřele doporučit více informací v naší sekci „Stavební kauzy“ ZDE.

Zároveň touto cestou zveřejňujeme postoj „kritizované“ a v rámci volebního boje veřejně na pranýř „předhazované“ skupiny lidí, kteří nechtějí mít z Prahy 12 druhou tranzitní ulici „Strakonická“ a kteří se zároveň ani nemohou proti výpadům v „Novinách Prahy 12“  stejným způsobem, tzn. článkem v citovaném zpravodaji bránit. Navíc si dovolujeme upozornit, že zákaz otisknout reakci „napadeného“ v Novinách Prahy 12 vysloveně odporuje tiskovému zákonu. …..a odporuje to demokratickým principům o kterých radnice Prahy 12 nezapomíná neustále mluvit !! ……. slova však nejsou ještě činy.


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress