Lidé na dvanáctce bývají oprávněně zděšeni, když zjistí, že v jejich blízkosti zase začíná vyrůstat nějaký nový bytový komplex. Zpravidla z toho automaticky viní politickou reprezentaci, která v tu chvíli vede městskou část. Neuvědomují si, že realizace takového projektu je otázkou několika let a že ten, kdo ho odsouhlasil a otevřel dveře developerům, už v momentě, kdy stavba reálně vzniká, třeba i celé roky na radnici nesedí.

V situaci, kdy už nejde stavbě zabránit, zbývá aktuálnímu vedení městské části už jen jediné, pokud nechce jen bezmocně přihlížet – zkusit s developerem vyjednávat a získat od něj alespoň nějaké kompenzace ať už v rovině finančního plnění anebo zbudování například dalších parkovacích stání apod. Předkládáme vám proto seznam velkých projektů i se jmény starostů, kteří je povolili. Zaznamenány jsou zde i případné kompenzace, které se v některých případech podařilo od developerů dodatečně získat, a to opět se jmény těch, kdo se o to zasloužili. Za vlády Petra Hány z ODS, který povolil valnou většinu uvedených megalomanských staveb, se dary na infrastrukturu pohybovaly kolem 180 korun za m2 bytové plochy. Celkově šlo zpravidla o částky kolem 660 tisíc korun na celý mnohamilionový projekt. Výše příspěvků na 700 korun za m2 ve prospěch obce nastala až po nástupu Změny pro Prahu 12 na radnici po roce 2010. V Praze historicky největší příspěvek na infrastrukturu ve výši 15 milionů darovalo YIT Stavo v souvislosti s realizací projektu Hyacint (u polikliniky). Tím Změna začala ulamovat hroty korupce a bránit odtékání peněz do cizích kapes.

Bohužel ve stylu Petra Hány, kdy se začalo zahušťovat území, pokračuje nyní František Adámek, který má v kompetenci územní rozvoj a k developerům má blízko.

1. Obytný soubor nad Modřanskou roklí,
(investor Central Group) – povolen v roce 2010 za Petra Hány (ODS).
V témže roce byl vyjednán dar na školství ve výši 5.000.000,- Kč. Starostka Daniela Rázková vyjednala v roce 2015 další kompenzace v podobě 97 veřejných parkovacích stání v ulici Pavlíkova a Machuldova.

2. Obytný soubor Komořanská,
(investor Central Group) – povolen za starosty Petra Hány (ODS) v roce 2010.
Starostka Daniela Rázková vyjednala v roce 2016 snížení na viladomy a dar 10.000.000,- Kč na výkup Komořanského náměstí.

3. Polyfunkční centrum U Dubu,
(investor Kuchař a Thein) – projekt schválen v roce 2005 za starosty Petra Hány (ODS) a upraven v roce 2014 za starosty Petra Prchala (TOP 09),
Bylo dosaženo kompromisu s občanskými iniciativami.

4. Obytný soubor Modřany – fáze A,
(investor Skanska Reality a.s.) – povolen v roce 2008 za starosty Petra Hány (ODS).
Dar na infrastrukturu obce kolem 660.000,- Kč.

5. Obytný soubor Modřany – fáze B,
(investor Skanska Reality a.s.) – povolen v roce 2008 za starosty Petra Hány (ODS).
Dar na infrastrukturu obce kolem 660.000,- Kč.

6. Obytný soubor Modřany – fáze C,
Bytový dům U cukrovaru (investor Skanska Reality a.s.) – povolen v roce 2008 za starosty Petra Hány (ODS).
Dar na infrastrukturu obce kolem 660.000,- Kč. V roce 2016 byl vyjednán starostkou Danielou Rázkovou (Změna pro Prahu 12) příspěvek na infrastrukturu v podobě ateliéru a bytu pro sociální účely a nouzové případy ubytování.

7. Obytný soubor Modřany – fáze D,
(investor Skanska Reality a.s.) – povolen v roce 2008 za starosty Petra Hány (ODS).
Dar na infrastrukturu obce necelých 400.000,- Kč.

8. Obytný soubor Modřany – fáze E,
(investor Skanska Reality a.s.) – povolen v roce 2008 za starosty Petra Hány (ODS).
Dar na infrastrukturu obce kolem 500.000,- Kč.

9. Neoriviera – fáze H – Staromodřanská rezidence,
(investor Linkin Invest s.r.o.) – povolen 2008 za starosty Petra Hány (ODS).
Dar na infrastrukturu obce kolem 630.000,- Kč.

10. Neoriviera – fáze J,
(investor Linkin Invest s.r.o.) – povolen 2008 za starosty Petra Hány (ODS)

11. Neoriviera – fáze K a L,
(investor Skanska Reality a.s.) – povolen 2008 za starosty Petra Hány (ODS)

12. Neoriviera – fáze F – Rezidence Modřanka,
(investor Horizon Modřany s.r.o.) – povolen 2013 za starosty Petra Prchala (TOP09)

13. Bytové domy Vazovova,
(investor BLOOMING s.r.o.) – povolen v roce 2011 za starosty Františka Adámka.

14. Polyfunkční dům Levského,
(investor GAMAJA s.r.o.) – povolen 2011 za starosty Františka Adámka.

15. Bytový dům Komořany,
(investor DNA Invest) – povolen v roce 2013 za starosty Petra Prchala (TOP 09).
Vyjednán příspěvek na infrastrukturu a rekonstrukci komunitního centra Komůrka.

16. KOTI Hyacint (u polikliniky) – dílčí území A, (dříve Modřanská Alej),
(investor YIT Stavo) – projekt schválen za starosty Petra Hány (ODS) v roce 2010 a upraven za starosty Petra Prchala (TOP 09).
Příspěvek na infrastrukturu ve výši 15.000.000,- Kč dojednala tehdejší radní pro majetek Daniela Rázková (Změna pro Prahu 12).

17. KOTI Hyacint (u polikliniky) – dílčí území B, (dříve Modřanská Alej)
(investor YIT Stavo) – projekt schválen za starosty Petra Hány (ODS) v roce 2010 a upraven za starosty Petra Prchala (TOP 09)

18. Bytový dům Ve Lhotce,
(investor Bohemia REAL INVEST) – povolen v roce 2013 za starosty Petra Prchala (TOP 09).
Příspěvkem na infrastrukturu je rekonstrukce části budovy čp. 814.

19. Riverpark Modřany,
(investor E-REAL MIRROR) – povolen v roce 2015 za starostky Daniely Rázkové (Změna pro Prahu 12)
Příspěvkem na infrastrukturu jsou prostory pro mateřskou školu a park.

20. Projekt Šance,
(investor Rosen, Rovenský) – povolen v roce 2013 za starosty Petra Prchala (TOP09). Finanční a věcné plnění v podobě nebytových prostor v hodnotě 12.500.000,- Kč bylo dojednáno za starostky Daniely Rázkové (Změna pro Prahu 12).

21. Obytný soubor Na Beránku,
(Prague Property Leader) – stavba povolena v roce 2013 za starostování Petra Prchala TOP09. Zcela bez kompenzací a příspěvku na infrastrukturu obce.

22. Bytové domy Minimax – Belárie II, Tandem One, Tandem Two,
(Sekyra Group) – povolen v roce 2016 za starostky Daniely Rázkové (Změna pro Praha 12). Vyjednán příspěvek v podobě koupacího jezera, altán a podchodu k řece u Freestyleparku.

23. Modřanský háj,
(investor Modřanský háj s.r.o., Modřany Villas s.r.o) – povolen v roce 2008 za starosty Petra Hány (ODS). Starostkou Danielou Rázkovou (Změna pro Prahu 12) byl vyjednán převod pozemku na novou komořanskou školu.

24. Bytový dům U Parku,
(investor EXPANDOR a.s., RZ Development, spol. s r.o.) – povolen v roce 2016 za starostky Daniely Rázkové(Změna pro Prahu 12). Investor přislíbil příspěvek ve výši 200.000,- Kč na vybudování bezbariérového Modřanského biografu. Po odvolání D. Rázkové v dubnu 2017 nebyl záměr jejími nástupci dokončen.

25. Rezidence Písková,
(investor CRESCON) – povolen v roce 2017 za starosty Milana Maruštíka (ANO).

26. Nová radnice u ulice Generála Šišky,
(zhotovitel Geosan Group a Klement, a.s. – investor Městská část Praha 12) – schváleno v roce 2017 za starosty Milana Maruštíka (ANO).

27. Zelený Kamýk v ulici Smotlachova,
(investor JRD) – povolen v roce 2017 za starosty Milana Maruštíka (ANO).

Developerské projekty na snímku a mnohé další byly schváleny za starosty Petra Hány, aniž by se od investorů požadovaly jakékoliv prostředky ve prospěch obce.

 

Na oficiálních stránkách Prahy 12 si přečtete lakonické sdělením že společnost PT Real Estate si vás dovoluje pozvat na veřejnou prezentaci projektů revitalizace bývalých kotelen v ulici Pavlíkova a Papírníkova. My však říkáme : „…nenechte se zmást, nejedná se vůbec o revitalizaci, ale o další zahuštění stávajícího sídliště….“.

Přijďte 21.6.2017 od 19:30 do Modřanského biografu, vyslechněte si prezentaci a řekněte jak zástupcům radnice tak i developerské společnosti svůj názor.

 

Obr. 1 a 2 : Vizualizace uvažovaného projektu Pavlíkova č.p.24 (po kliknutí na fotku s vizualizací se obrázek zvětší)

 

Obr. 3 a 4 : Vizualizace uvažovaného projektu Papírníkova č.p.1 (po kliknutí na fotku s vizualizací se obrázek zvětší)

Další dvě schůzky pracovní skupiny k zástavbě na místě cukrovaru proběhly na radnici během února. Se svými studiemi se představily čtyři architektonické ateliéry, každý se dvěma variantami. Ty už braly v úvahu návrhy, které vzešly od občanů při první veřejné plánovací debatě k projektu v půli září.


 

 

 

 

 

 

Obr, 1 a 2 : Vizualizace zástavby v areálu bývalého cukrovaru

V pracovní skupině jsou zastoupeni lidé z vedení radnice i z opozice, developer i členové občanského sdružení Tichá čtvrť, Spolku pro Komořany, zástupce místního evangelického sboru i zástupce místního vodáckého spolku. Posuzovali varianty, z nichž jedna vždy počítala s využitím zastavěnosti ze 100 %, jak to umožňuje územní plán, druhá pak zhruba z 80 %.

V této fázi studií ještě nešlo o konečný vzhled domů, ale především o koncepční řešení území. Návrhy zahrnovaly kombinaci domů vysokých od 3 do 9 nadzemních podlaží, s garážemi vždy v podzemí. Objevila se idea bulváru s kavárnami, obchody apod., oddělující první řadu polyfunkčních domů od Nové Komořanské, jinde byla použita symbolika modřanských lagun v podobě jezírek mezi domy. V jedné z variant nechyběla ani modlitebna, v další se komín cukrovaru proměnil v rozhlednu… Všechny návrhy umístily centrum v podobě náměstí shodně ke komínu a pamatovaly na komunitní centrum, mateřskou školu a loděnici pro vodáky.

Pracovní skupina také dohodla, které z návrhů budou předloženy veřejnosti k připomínkování při dalším veřejném plánovacím setkání v dubnu. V úvahu bylo nutné brát řadu aspektů a vybrat projekty v základu respektující požadavky veřejnosti, developera i městské části. Jednoznačnou shodou pro další postup a veřejnou prezentaci byly vybrány návrhy dvou atelierů – Chybik + Kristof Architects & Urban Designers a Kuba & Pilař architekti.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 březen 2017

Jednou z priorit městské části je odkanalizování Točné formou lokální čistírny odpadních vod. V minulosti již bylo rozhodnuto vyřešit problém přestavbou soukromé čistírny odpadních vod (ČOV) na severozápadním okraji Točné. Bohužel k odprodeji této čističky i přes veškerou snahu městské části nedošlo pro nesouhlas jednoho z členů bytového družstva, které ji vlastní.

Radnice proto hledala pro čističku náhradní umístění. Našla je na pozemku parc. č. 396/33 v k. ú. Točná při ulici Starý Lis. Návrh odpovídá jedné z původních variant ze studie společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. s tím, že místo finančně náročného vypouštění vod z ČOV spadištěm do Břežanského potoka je nově navrhováno již prověřené vypouštění přečištěných vod z ČOV do bezejmenného přítoku Břežanského potoka.

„Protože pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě naší městské části, odpadá problém s jeho vykupováním. Bez velkých úprav lze rovněž využít již zhotovenou projektovou dokumentaci stokové sítě v Točné. K další úspoře finančních prostředků dojde i díky tomu, že nebude potřeba vykupovat pozemek a zařízení stávající soukromé čističky a odpadnou i náklady na ekologickou likvidaci jejího zařízení včetně části původní kanalizace. Možnost výhledově přepojit stokovou síť na budoucí centrální systém přitom zůstane zachována,“ vypočítává výhody této varianty místostarostka Rázková, která se problému dlouhodobě s velkým nasazením věnuje.

Dodejme, že po připojení Točné na centrální stoku A2 bude lokální čistička odpadních vod odstraněna. Připomeňme rovněž, že veškeré dosavadní náklady, spojené s projektem, byly uhrazeny z finančních prostředků, které městské části po dohodě s pražskou radní RNDr. Janou Plamínkovou poskytl odbor technické vybavenosti MHMP.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 březen 2017

Zdá se, že na internetu probíhá další kolo šíření pomlouvačných zpráv k vydání knihy Praha 12 křížem krážem, které opět uvádíme na pravou míru. Objevují se nepravdivé informace, které zde uvádíme s následným vyjádřením představitelů Změny pro Prahu 12:

Nepravdivé tvrzení č.1 :

Při schvalování smlouvy jsme ovšem zcela jasně stanovili bývalé paní starostce, která tuto publikaci připravovala, tyto podmínky: Kniha nebude obsahovat žádné politické příspěvky, požadovali jsme, aby kniha byla apolitická, aby ji mohli používat i následující politické generace.

Vyjádření Změny pro Prahu 12:

V knize žádný politický příspěvek není obsažen, kniha je apolitická, mohou ji používat následující politické generace, úvodní slovo starostky a zároveň spoluautorky není politický příspěvek, jak se snaží strůjci celé „kauzy“ veřejnosti vsugerovat.

Nepravdivé tvrzení č.2 :

Požadovali jsme, aby náklady městské části byly uhrazeny z příjmů z inzerce v knize, kterou měla nabrat přímo Praha 12, nebo ve spolupráci se společností MILPO.

Vyjádření Změny pro Prahu 12:

To není pravda. Požadavek byl, aby městkou část kniha nic nestála. Tak by se také stalo. Po prodeji 400 ks výtisků (600 ks by jich zbylo k rozdání partnerům MČ), pokud by nebyl její prodej nesmyslně radními za ANO a ČSSD zakázán, by byly náklady pokryty .

Nepravdivé tvrzení č.3 :

Rada schválí konečnou podobu knihy ještě před vydáním, a teprve potom bude faktura za výrobu knihy proplacena.

Vyjádření Změny pro Prahu 12:

Tato podmínka je smyšlená a z časových důvodů by nebyla ani splnitelná, (aby šla kniha do tisku ještě před největší prodejní sezonou před Vánocemi). Podobu reklam a jejich rozmístění nakladatelství nekonzultovalo, a reakce na některé z nich byly obzvlášť pro některé členy Změny pro Prahu 12 při prvním seznámení s knihou rozporuplné. V rozporu se smlouvou mezi nakladatelstvím a MČ však nebyly, a nekazí celkový dojem z velmi povedené publikace – (člověk, pokud na ně není upozorněn, si jich většinou nevšimne). Rozhodně to není důvod k tomu, aby kniha byla k prodeji zakázána.

Jan Mikulecký,

zastupitel za Změnu pro Prahu 12

 

Leden 30th, 2017Zakázaná kniha o Praze 12

Praha12_Krize,Krazem_2V minulém roce jsme pro vás s nadšením připravovali novou publikaci o Praze 12, o kterou místní lidé žádali, protože její první vydání bylo zcela vyprodáno. Navíc se mnozí zapojili do druhého vydání tím, že nám přinášeli podněty a aktualizované znění obsahu. Netušili jsme, že se z ní stane kniha zapovězená.
Měla jsem v plánu krásnou knihu o Praze 12, na které jsem bez nároku na honorář spolupracovala, rozdat při výměně starostů jako dárek k Vánocům všem zastupitelům jako poděkování za spolupráci. Některým koaličním partnerům se však nelíbilo, že mám v knize úvodník. Úvodní slovo starosty nechybí ostatně ani v publikaci o Praze 12, kterou rovněž nakladatelství Milpo vydalo před dvaceti lety.
Nechtěla jsem situaci hrotit v den výměny na pozici starosty, a tak jsem v zájmu klidu ustoupila. Naopak nový starosta přitvrdil. Vydal zákaz prodeje knihy na radnici. A hledal s některými dalšími radními důvod pro likvidaci knihy nejen na Praze 12. Najali si proto advokátní kancelář, aby ta našla závažnější chyby, které by posloužily tomuto účelu. Přitom nabídka vydavatelství a smlouva na výrobu knihy byly jednohlasně schváleny v roce 2015 radou a tedy i současným starostou a bezproblémovost konání potvrdil i radniční právník.

Přestože kniha Křížem krážem po Praze 12 je doposud nejlevnější publikací, jež o Praze 12 vyšla, a skutečná cena takovéto publikace odpovídá částce o 50% vyšší, než za jakou se prodává, zkoumá se oprávněnost uhrazení zálohové faktury předložené spolu s knižními texty před vytištěním publikace. Úvodní slovo starostky je běžnou praxí u knih, které nakladatelství o Praze vydalo. A že jich bylo přes stovku z různých částí Prahy a na stejném modelu spolupráce nakladatelství a radnice při náboru inzerce, z které se kniha hradí. Proklínaná je právě inzerce, o které ale městská část dopředu věděla, že bude součástí knihy stejně jako před dvaceti lety, kdy obdobná reprezentativní publikace vyšla poprvé ve spolupráci s městskou částí. Rovněž tak nakladatelství informovalo o tom, že bude knihu prodávat v síti pražských knihkupectví. Informovali jsme o tom na první straně květnových Novin Prahy 12, kdy jsme přípravu knihy a nábor inzerce avizovali. Nic z toho přitom radnice nikterak nerozporovala a neomezili jsme v uzavřené smlouvě s vydavatelstvím ani fotografie a texty. Ostatně povedly se skvěle a autorům za perfektní práci patří dík.
Zkrátka dodatečně jsou vymýšlena různá omezení, která ve smlouvě obsažena nejsou a mají posloužit politickému boji a těm, kteří místo toho, aby něco vytvářeli a zdravě soutěžili, tak se snaží dobrou práci druhého člověka poškodit nebo zničit a taky odpoutávat pozornost od problémů skutečně závažných, kterým bych se mohla věnovat, kdyby mě nezaměstnával tento absurdní boj o moje dobré jméno a čest.
Doporučuji vyrazit mimo Prahu 12, kde se dají publikace koupit. Například v prodejně Domu knih – Neoluxor na Václavském náměstí nebo u Anděla, Knihy Kanzelsberger či případně v knihkupectví Juditina věž u Karlova mostu. A udělat si vlastní názor.

PhDr. Daniela Rázková
1. místostarostka MČ Praha 12

Reakce na „Okénko zastupitelky Hany Jandové“

Paní zastupitelka Jandová má krátkou paměť. Celá kauza Šabatka byla nastartována v roce 2004, kdy byla místostarostkou za Demokraty Jana Kasla a proti převodu louky na stavební pozemek neučinila nic, i když by to bylo tak jednoduché a účinné. Pak již bylo a je pozdě. Developer koupil stavební pozemek, na kterém chce logicky stavět. Paní zastupitelce bych doporučil nebrat útočná slova a nepravdivá obvinění do úst.

Kolem plánované bytové zástavby na louce zvané na Šabatce v Komořanech ostatně panuje řada omylů a nepřesností. Jen málokdo zná skutečná fakta a kritika se tak často obrací nesprávným směrem. Většina lidí netuší, že louku prodal developerovi – společnosti Central Group – soukromý vlastník Ing. Richard Pácal, nikoli pražský magistrát či městská část a že k prodeji za plnou cenu došlo až poté, co užití pozemku bylo změně- no z louky na stavební pozemek. A že stěžejní část příběhu se odehrála za starosty Petra Hány (ODS), kdy radní byla právě Hana Jandová. Za své přítomnosti v radě ani jednou neprotestovala proti změně územního plánu, která louku proměnila ve stavební pozemek. Celý proces přípravy změny územního plánu pro panelovou výstavbu nechala proběhnout, aniž by cokoliv namítala na veřejných projednáváních v lednu 2008, kdy zadání změny územního plánu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy, nebo v březnu 2010, kdy byla schválena samotná změna územního plánu s kódem míry využití území E. Jen tato změna přitom již v roce 2009 motivovala Central Group, aby procesně připravovaný stavební pozemek za víc jak 53 milionů koupil.

V té době byla Změna pro Prahu 12 v opozici. Naopak Hana Jandová v koalici s ODS s Petrem Hánou. Právě jejich rada městské části v rámci zadání změn vlny 06 a vlny 07 a při projednávání konceptu nového územního plánu se změnou Z 1424 (tj. louka na Šabatce) souhlasila.

Vůbec poprvé projevila radnice nesouhlas se záměrem stavět na Šabatce při zasedání Rady městské části Praha 12 dne 30. 11. 2011 (ve složení ČSSD, Změna pro Prahu 12 a Věci veřejné). Ještě v roce 2013 ovšem stále hrozilo, že na Šabatce vyroste 13 až šestipatrových činžovních domů s celkem 413 byty! Umožňoval to zde tehdy platný kód míry využití území E schválený v březnu 2010.

Krize vyvrcholila v létě 2013. Mělo nastat jednání na stavebním odboru o umístění stavby na louce na Šabatce v termínu 30. 7. 2013, kdy naprostá většina občanů Komořan byla na dovolené a jednání se nemohla zúčastnit. Proto jsem jako člen Sdružení občanů pro Prahu 12 zorganizoval narychlo petici místních občanů, která byla při veřejném projednávání uplatněna, a tím byl získán potřebný čas pro konání radních za Změnu pro Prahu 12 na podzim 2013.

Naději zvrátit chod věcí dal Komořanským Městský soud v Praze, který v únoru 2014 vyslyšel protesty tehdejších radních. Zejména díky iniciativě Ing. Evy Tylové, jež měla v kompetenci územní plán, a Daniely Rázkové ze Změny pro Prahu 12 s podporou koaličních partnerů z TOP 09 soud změnu územního plánu zrušil. Za TOP 09 se sice angažovala Ing. Hana Jandová, ale svůj předchozí podíl na celé kauze odčinit již nemohla. Z Šabatky se tak opět stala louka, ale ne nadlouho, vrátit se do roku 2004 již nešlo. V koalici byla tehdy i ODS, ale ta se v dané kauze neangažovala. Nový pokus o navrácení územního plánu na kód E následoval na podzim 2014, pro jehož odvrácení posloužily další námitky občanů Komořan, sousedících s loukou na Šabatce, které jsem s nimi koncem října 2014 sepsal.

Rozhodnutí soudu vedlo Central Group v březnu 2015 k zásadnímu kroku – žádal po hl. m. Praze 58 milionů jako úhradu za zmařenou investici. O změnách územního plánu totiž rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy. Na výboru územního rozvoje 19. března 2015 její předseda Jan Slezák z ČSSD veřejně před všemi členy a veřejností uvedl, že městská část dostává pár měsíců na domluvení podmínek výhodných pro městskou část, a pak že změnu magistrátní zastupitelstvo povolí.

Dnes politická reprezentace Prahy 12 tedy už jen zachraňuje, co se dá. Vyjednala proto s Central Group dar 10 milionů na vykoupení náměstí v Komořanech a stanovila podmínky svého souhlasu se změnou územního plánu: dodržení hlukových limitů, realizaci dvou semaforů, zahájení výstavby nejdříve v roce 2018 a dobudování kanalizace v Komořanech. Nemalým vítězstvím byl i fakt, že zastupitelstvo hlavního města letos v září odsouhlasilo proměnu louky na stavební pozemek už jen s kódem míry využití území C – tedy 10 třípatrových a v údolí louky čtyřpatrových domů s 201 bytovými a nebytovými jednotkami. Diametrální rozdíl mezi původním projektem a novou variantou dokumentují připojené vizualizace.

Bylo by nereálné se domnívat, že pozemek ve vlastnictví developera by mohl navždy zůstat nevyužitou, volně přístupnou loukou anebo se proměnit třeba v park. Komořanští, kteří zde venčí psy, si neuvědomují, že „louku“ na Šabatce může její nynější vlastník – developer kdykoli obehnat plotem. Aktuální řešení tedy představuje rozumný kompromis, zabraňující tomu, aby na komořanské louce vyrostly domy s dvojnásobnou či dokonce s ještě větší bytovou kapacitou, jak to hrozilo v minulosti.

Ještě před třemi lety za starostování Petra Prchala za TOP 09 byla situace v zastupitelstvu Prahy 12 taková, že si developeři dokázali najít potřebných 18 hlasů pro schválení změny územního plánu z nestavebních pozemků na koeficient C a D bez jakýchkoliv příspěvků na infrastrukturu či kompenzaci okolním obyvatelům, a tento postup byl v zájmu tzv. rozvoje Prahy 12 svorně podpořen ČSSD, ODS i TOP 09.

Bylo v té době navýsost chvályhodné, že zároveň v radě s TOP 09 a ODS iniciovala Změna pro Prahu 12 žalobu proti navýšení koeficientů z C na E a soud rozhodnutí o zástavbě na komořanské louce vrátil na začátek.

Ještě před rokem reálně hrozilo, že developer soudně prosadí přidělení koeficientu C bez jakýchkoliv kompenzací. Byli jsme postaveni před rozhodnutí, zda realizovat dohodu s developerem za podmínky snížení na koeficient C, vybudování dětského hřiště s oddychovou zónou a daru pro městskou část ve výši 10 milionů na výkup komořanského náměstí. Nutno zmínit, že koaliční kolegové z hnutí ANO a ČSSD podmiňovali výkup náměstí právě a jedině tím, že na něj přispěje zmíněný developer.

Rozhodli jsme se pro dohodu a bylo to dobré rozhodnutí. Vždy bude někdo, komu se vyjednané ústupky, jako je 10 milionů a snížení zástavby, budou zdát malé, ale pro nás to představuje úspěch. Doba před třemi lety, kdy se tyto změny prosazovaly v řadě případů bez jakýchkoliv příspěvků na infrastrukturu, jsou naštěstí pryč.

Z obecnějšího hlediska je postoj Změny pro Prahu 12 k dané kauze následující. Samozřejmě nejlepší by bylo nechat nezastavěné území nezastavěným. Právě proto máme ve svém volebním programu nezahušťování existující zástavby, což znamená i nezastavovat volné pozemky. Jenže pokud developer koupí stavební pozemek, pak je velmi naivní předpokládat, že takový pozemek ochráníme před zastavěním. Nebo zablokováním stavění na něm jej takto připravíme na budoucí korupci?

Jsme přesvědčeni, že je třeba s developerem vést dialog tak, aby vznikl kompromis mezi zájmem občanů a zájmem developera, tedy výsledný stav, kdy obě strany jsou spokojeny (tzv. win-win). Dále je nutné vzniklý kompromis skutečně realizovat, aby obě strany dosáhly jeho naplnění v dohledné době. Brzké postavení snížených viladomů na louce na Šabatce je tedy nejlepší cesta k zajištění kompromisu mezi občany Komořan a společností Central Group. Odklad stavby, spojený dokonce se snahou stavbu vůbec nerealizovat, je cesta k znepřátelení občanů a developera s pravděpodobným výsledkem v podobě osmipatrové zástavby bez jakékoli pomoci s infrastrukturou obce.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., zastupitel za Změnu pro Prahu 12 (Noviny Prahy 12 leden 2017)

 


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress