V minulém volebním období schválilo zastupitelstvo Prahy 12 „nulovou toleranci“ hazardu. Byly pro ni s výjimkou Věcí veřejných všechny strany v tehdejším zastupitelstvu, včetně Změny pro Prahu 12 a ČSSD ze současné koalice. O „nulovou toleranci“ jsem se zasazovala nejvíce, protože mi šlo především o to, aby herny zmizely od škol. Při vzniku nové koalice jsme otázku heren nezahrnuli do koaliční smlouvy pro názorovou neshodu ve věci i proto, že v zastupitelstvu i koalici přibylo hnutí ANO. Protože ČSSD a ANO se pak shodly, že „nulovou toleranci“ nechtějí a na radě svými hlasy navrhly do celopražské vyhlášky povolit sedm míst v Praze 12 pro herny. Členové rady za Změnu, včetně mě osobně, se tohoto mimořádného jednání rady nezúčastnili. S hernami nesouhlasíme, obzvláště ne na vybraných adresách – třeba na Sofijském i Obchodním náměstí či nedaleko ZŠ prof. Švejcara. Rozhodnutí našich koaličních partnerů se nám nelíbí, nicméně nevnímáme ho jako důvod pro rozpad koalice, kterou jsme sestavili na jiných základech, než je spor o herní byznys. Navíc o tom, zda a kde se herny v Praze 12 udrží, rozhodne až magistrát a zatím dál trvá „nulová tolerance“. Osobně věřím, že i kdyby nezmizely všechny herny, nezůstanou po dosavadní výrazné redukci zejména tam, kde vytlačují obchody a služby, ani v blízkosti škol. Už to bych považovala za úspěch.

Daniela Rázková, starostka za Změnu pro Prahu 12 (Noviny Prahy 12 květen 2015)

Rozhovor se starostkou Danielou Rázkovou

Když radnice vyhlásila na 8. dubna do Modřanského biografu veřejnou diskusi k hazardu, lidé nechápali proč. V Praze 12 už přece skoro čtyři roky platí „nulová tolerance“…

Proto se do kina dostavili místo běžných místních občanů hlavně příslušníci hazardní lobby. Martin Svoboda, aktivista z občanského sdružení Občané proti hazardu, při setkání upozornil, že řadu z těch tváří zná z podobných akcí po celé republice a že se jedná o osoby, které ve sféře hazardních her podnikají anebo o jejich zástupce. Takže je logické, že pak každou zmínku na podporu opětovné legalizace hazardu v Praze 12 doprovázel bouřlivý potlesk.

Proč vůbec vedení MČ znovu otevřelo tenhle problém?

Protože pražský magistrát aktualizuje vyhlášku, která reguluje hazard v celé metropoli a naše MČ se měla k vyhlášce do 20. dubna vyjádřit. Záměr magistrátu přitom je umožnit i dalším městským částem dát právní rámec „nulové toleranci“, kterou si mezitím odhlasovaly. Zastupitelé z hnutí ANO a ČSSD však tento moment využili ke kroku zcela opačnému a odhlasovali pro magistrát stanovisko, které se staví za legalizaci hazardu na území MČ.

Jak znějí argumenty zastupitelů z ANO a ČSSD na podporu hazardu?

Ty hlavní jsou ekonomické – že z hazardu plynou obcím velké příjmy. A taky že zákaz hazardu vede ke vzniku černých heren a k přenesení těžiště hazardních her na internet. To jsou ale samé polopravdy! V Praze jde městským částem pouze pětina příjmů z hazardu, většina peněz zůstává magistrátu. A argument, že zákaz něčeho zahání nekalé živly do ilegality, takže to tím pádem raději povolme? To snad nikdo nemůže myslet vážně! Co takhle rovnou povolit dětskou pornografii, abychom pedofily nezaháněli do ilegality…?! Od toho jsou tu represivní složky, aby bojovaly s nezákonnými jevy. Nejen hazard, ale ani krádeže a vraždy nikdy nevymýtíme úplně, což samozřejmě není důvod k tomu, zvažovat jejich legalizaci.

V pátek 17. dubna v noci jste se účastnila kontroly na několika místech Prahy 12, zda se na nich neprovozuje ilegální hazard. S jakým výsledkem?

Úspěšná byla hlavně první akce v pořadí v restauraci Želivka ve Vazovově ulici. Že chystám kontrolu i tam, jsem věděla jen já, a tak se na ni nemohli připravit. Není to ale jen tak někoho usvědčit! Pokud by obsluha například stihla odpojit přístroj od elektřiny, promění se ilegální hrací automat ve vteřině v legálně skladovaný přístroj. Jeden z nás proto nejprve na automatu chvíli hrál a situaci zdokumentoval na fotografiích, než jsme přiznali, kdo jsme, a přivolali státní polici. I poté se ale zkoušela obsluha ze situace dostat třeba tím, že poukázala na ceduli, nalepenou na přístroji kousek od země tak, že ji nemáte šanci vidět, dokud ji nehledáte. Stálo na ní: „ZÁBAVNÝ AUTOMAT – NEVYPLÁCÍ PENÍZE – přejeme VÁM dobrou zábavu.“ Jako by nešlo o výherní automat, ale o zařízení, na kterém si za peníze hrajete jen tak pro radost. Odmítla na to konto vyplatit výhru 2500 Kč pánovi, který na sousedním automatu utratil 500 Kč. Že jde jen o účelové jednání, které mělo provozovatele zbavit možnosti postihu, ovšem dokazoval herní plán, rovněž nalepený na automatu. Psalo se v něm mimo jiné jednoznačně:  „Výhru vyplácí  obsluha.“ Další potřebné kroky v té věci z naší strany tedy budou logicky následovat. Pokuta může dosáhnout až 200 tisíc Kč, takže stačí pořádat podobné zátahy častěji a obohatíme kasu MČ o docela podstatnou sumu.

Když teď ale vaši koaliční kolegové hazard v Praze 12 znovu zlegalizovali, situace se přece mění, ne?

To v tuto chvíli ještě nevíme. Je na magistrátu, jakou podobu nakonec vyhláška o regulaci hazardu v hlavním městě získá.  Taky je otázka, zda legalizace hazardu v Praze 12 nebude mít i další dohru.  Radní z ANO a ČSSD totiž zároveň udělili souhlas s provozováním hazardních her vybraným žadatelům, kteří o to zažádali ještě předtím, než bylo rozhodnuto o návratu heren na území Prahy 12 – tedy dříve, než se o tom mohla dozvědět veřejnost včetně potenciálních konkurentů oněch žadatelů. Byl tak porušen princip poctivé hospodářské soutěže. Sdružení Občané proti hazardu, které se snaží o snížení počtu hracích automatů v celém Česku, už kvůli tomu připravuje trestní oznámení na podezření z korupce.

Představuje hazard opravdu tak velké zlo?

Bývalý místostarosta MČ Martin Velek zmínil při diskusi v kině, že Las Vegas založili účetní mafie za účelem praní špinavých peněz. To samo svědčí o lecčems… Statistiky vypovídají jednoznačně, že hazard na sebe nabaluje další kriminalitu. Potvrdil nám to i praktik – policista, který s námi jezdil při noční kontrole nepovolených hracích automatů, že pro zloděje si chodí spolehlivě do heren. Ale nezapomínejme ani na často tragický dopad gamblerství na celé rodiny. Na úřad přitom dorazil třeba i mail od člověka, který prošel léčbou závislosti na hazardu; psal v něm o utrpení, které prožívá, když prochází místy, kde jsou herny. Není náhoda, že Komise sociálně patologických jevů se jednomyslně vyslovila pro „nulovou toleranci“. Při diskusi v kině jsem se ale dozvěděla i něco, co jsem sama do té doby nevěděla. Jiří Vedral ze Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi z ministerstva financí tam zmínil studii Psychiatrického centra Praha, zabývající se výší výdajů na léčbu závislých a újmy, způsobené gamblery rodinám, v práci atd. Ta uvádí příjmy z hazardu ve výši 8 miliard, výdaje pak 14 miliard. Z celospolečenského hlediska tak vycházejí i ty hlavní, tedy ekonomické argumenty ve prospěch hazardu jako zcela liché.

Ivana Hudcová (Noviny Prahy 12  květen 2015)


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress