K  narovnání vztahů mezi Prahou 12 a  The Prague British School cílí dodatek číslo 5 k nájemní smlouvě, jejž schválilo lednové zasedání zastupitelstva městské části. Uzavřením dodatku má být ukončeno z pohledu městské části bezdůvodné obohacování, plynoucí z užívání pozemků areálu školy bez právního důvodu ze strany The Prague British School. Ta se proti tomuto bránila u soudu. Obě strany se ale snaží dosáhnout mimosoudní- ho finančního vyrovnání cestou zmíněného dodatku.

Jsem ráda, že schválené a školou parafované znění dodatku hovoří ve prospěch obou stran. Městské části přináší nájem, zvýšený na 10 milionů ročně s rozšířenou povinností školy opravovat a udržovat areál do výše nákladů půl milionu ročně,“ říká místostarostka Daniela Rázková, která složitou kauzu sleduje od roku 2004. „Škole pak dodatek číslo pět dává větší právní jistotu v užívání celého rozsáhlého areálu,“ dodává.

Sporná byla dlouhá léta také otázka technického zhodnocení. Jde o částku, přesahující 113 milionů korun, a její uznání je také předmětem dodatku; zahrnuje přílohy, věnované odepisování dosud provedeného technického zhodnocení. Škola je zavázána zůstat v nájmu minimálně deset let. Po tuto dobu nebude mít nárok na náhradu technického zhodnocení, pokud by z areálu školy odešla. Tím je chráněno enormní zatížení rozpočtu městské části pro případ, že by škola požadovala náhradu za vloženou investici v podobě technického zhodnocení. Základní textace ujednání byla již oběma stranami parafována a záměr pronájmu je nyní vyvěšen na úřední desce včetně schváleného dodatku.

Ivana Hudcová (Noviny Prahy 12 únor 2017)