Říjen 13th, 2014Děkujeme

Koalice Změna pro Prahu 12, jméném zvolených kandidátů PhDr. Daniely Rázkové, Prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc., Mudr. Toma Philippa, Ing. Radmily Kapasné, Mgr. Zbyňka Boublíka, Mgr. Ivana Jurky a Ing. Jana Mikuleckého, děkuje všem, kteří ji podpořili svými hlasy a pomohli jí k dobrému volebnímu výsledku. Vaše hlasy nás zavazují a dávají nám chuť a sílu pokračovat.

Dovolujeme si Vám zde představit zajímavé video, které se věnuje zejména záměrům výstavby na Praze 12. Ze staveb, které zde již probíhají je mi osobně, co by rodákovi a dlouholetému pamětníkovi hodně smutno. Z toho, co ale ukazuje toto video mi skutečně běhá mráz po zádech. Shlédnutí doporučuji opravdu všem.

Zahustovani_Praha 12

Video spustíte kliknutím na obrázek s úvodním titulkem.

 

kocky_2014

Září 30th, 2014Pozvánka na Cestu Změny

Cesta Změny
Cesta Změny

Komunitou podporovane zemedelstvi-logo

Už jste někdy slyšeli výraz „KáPéZetka“ ? Ne ? Když jsem se s tímto výrazem setkal poprvé, první co mi přišlo na mysl byla známá „Krabička Poslední Záchrany“. Ve skutečnosti se však jedná o tzv. „Komunitou Podporované Zemědělství“, neboli cesta k partnerství mezi spotřebitelem a zemědělcem. Myslím si, že je to projekt, který zejména v dnešní době nabývá na aktuálnosti. Čeští zemědělci se díky nespravedlivým dotacím potýkají nejen s finančními problémy ale vedle toho jsou pak také vystaveni i tlaku nadnárodních obchodních řetězců. Na druhou stranu my, spotřebitelé nakonec kupujeme ovoce či zeleninu o které, pokud jde o její původ, toho ani moc nevíme.

Leták KPZ

 

O co tedy vlastně jde ?

Komunitou podporovaného zemědělství je nový nákupní systém, který vychází z vůle spotřebitelů podpořit konkrétního hospodáře v jeho práci. V zásadě se jedná o partnerství mezi sedlákem a spotřebitelem, kteří sdílejí rizika (neúrodu) ale i přínosy (nadúrodu) hospodaření. Obě strany tak vyjadřují vzájemný závazek. Ze strany spotřebitelů platit za potraviny spravedlivou cenu a odebírat veškerou produkci farmy a ze strany hospodáře produkovat zdravé, čerstvé a ideálně bio. Na druhou stranu spotřebitelé hospodářům zajišťují za jejich produkty spravedlivou cenu, často placenou s předstihem na celou sezónu, která jim a jejich rodině zajistí důstojné živobytí.

Komunitou podporované zemědělství je:

  • Nový způsob nakupování.
  • Nový přístup pro zemědělce.
  • Nová možnost nákupu potravin pro spotřebitele.
  • Skutečné propojení zemědělců a lidí ve městech.

 

Kliknutím na obrázek otevřete leták „Komunitou podporovaného zemědělství“ ve formátu pdf.

 

„KPZ “ zajímá i některé aktivní občany Modřan a Komořan

V Modřanech a Komořanech se nyní formuje skupina odběratelů, kteří se po vytvoření skupiny domluví na konkrétních podmínkách přímo s farmáři. Modřanská „KPZka“ má zatím 11 členů a první závoz produktů byl v pondělí 2.6.2014. Farmář přiveze, co zrovna plodí a každý člen si sám nabere tolik zeleniny, kolik si objednal.  Spotřebitelé zároveň podporují svého farmáře tím, že odebírají co zrovna je a nikoli co chtějí. Dále ho podporují i tím, že mu dopředu zaplatí na celý rok, neboť  největší výdaje má sedlák vždy na začátku a platba předem mu umožňujeme přežít a zároveň mu dává určitou jistotu. „…Jsme rádi, že existují drobní zemědělci a my si můžeme užívat lokálního jídla, které není chemicky ošetřeno… a dokonce se na jeho pole můžeme jet podívat…“ říká iniciátor „modřanské buňky“, Tomáš Hajzler, který tento model poznal v Toulcově Dvoře, kde to již delší dobu funguje.  „Nevybíráme si co chceme do bedýnky, tzn. že se nejedná o bedýnkový systém !“ upozorňuje Tomáš Hajzler a dodává „Zároveň jsme se rozhodli pro dvě možné velikosti podílu, konkrétně 5 a 7,5kg ovoce a zeleniny. Frekvence závozů od farmáře je 1x za týden nebo 1 x za 14 dnů. Vše záleží na volbě člena skupiny. Farmář vše spočítá a přiveze podle druhů v bednách. Rozdělení už si děláme sami. Je to systém férový vůči zemědělci – sdílíme rizika neúrody i výhody nadúrody…“. Pokud jde o dodavatele původně členové společenství oslovily 4 farmáře doporučené společností ProBio Liga, která je samostatnou spotřebitelskou pobočkou Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk. Ve finále se nakonec rozhodli pro jednoho konkrétního zemědělce, kterým je zahradnictví Černíkovice. 

Komunitou podporované zemědělství v Modřanech a Komořanech ve zkratce :

Dodavatel :

Miloš Kurka, zahradnictví Černíkovice, webové stránky zahradnictví ZDE :

Frekvence závozů :

Zaváží se jednou týdně v pondělí kolem 12:00. Od té doby je možné podíl vyzvednout, nejlépe ještě ten samý den.

Výdejní místo :

Modřanský biograf

Podíly : 

Odebírat je možné buď 7,5 kg zeleniny a ovoce nebo 5 kg (říkejme tomu podíl a půlpodíl).
Odebírat podíly je možné ve frekvenci jednou za týden nebo jednou za 14 dní.

Ceny :

Půlpodíl 1 x týdně = 6.900,-Kč – tzn. 30 týdnů cca 5 kg

Půlpodíl 1 x 14 dní = 3.570,-Kč – tzn. 15 týdnů cca 5 kg

Podíl 1 x týden = 9.500,-Kč – tzn. 30 týdnů cca 7,5 kg

Podíl 1 x 14 dní = 4.900,-Kč – tzn. 15 týdnů 7,5 kg

Jak to řešit když máte dovolenou ?

Podíl je nutné si vyzvednout vždy, aby v místě odběru nic nezůstalo. Pokud si ho vyzvednout nemůžete, můzete o to požádat někoho ze své rodiny či své známé. Také se můžete domluvit s někým z komunity.

Obsah podílu :

Ze začátku, dokud není sezona, se v podílu může objevit i něco odjinud, nicméně farmář zaručuje, že to je bio. V podílu je vždy více druhů (cca 6 až 8). Skupina se rozhodla, že nebude žádné plodiny vylučovat.

Zajímá Vás toto „komunitou podporované zemědělství“ a rádi byste se také zúčastnili ?

Každý, kdo má zájem, nechť napíše Haně Vackové (hanagerila (at) gmail.com) v jaké frekvenci a jaký podíl chce + jméno, e-mail a telefon. Farmář následně vystaví smlouvu s fakturačními údaji a tu vám Bára pošle. Zaplatíte přes účet a necháte podepsanou smlouvu v místě odběru, kde ji si farmář při nejbližším odběru převezme. Povinností je si svou zeleninu odebírat!

Pokud byste se rádi dozvěděli o komunitou podporovaném zemědělství ještě více, doporučuji k návštěvě webové stránky o „Komunitou podporovaném zemědělství„.

 

MAJALES 2014_Pozvanka

Praha 12 měla nakročeno na cenu Mosty 2013, kterou získávají organizace za mimořádné aktivity pro občany se zdravotním postižením. V celostátní soutěži o zmíněné ocenění jsme se probojovali mezi 5 nejlepších. Cena Mosty je udělována od roku 2003 za mimořádné aktivity přispívající významným způsobem ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Patronkou ceny je paní Livia Klausová.Mosty_2013

Porotci nás ocenili za projekt portálu Pomoc na dvanáctce (p12.helpnet.cz) a za dlouhodobou podporu služeb a aktivit ve prospěch osob se zdravotním postižením. „Jeho duchovním otcem a realizátorem je Jaroslav Winter s týmem zdravotně znevýhodněných zaměstnanců z neziskové organizace BMI,“ říká radní dvanácté městské části Daniela Rázková.

Portál je účinnou informační podporou zejména pro osoby se zdravotním postižením a seniory, jsou zde přehledně sjednoceny všechny informace ze sociální oblasti na jednom místě,  přispívá k zefektivnění komunikace mezi městskou částí Praha 12 a obyvateli Prahy 12 s důrazem na celou sociální oblast. Tato oblast zahrnuje kromě osob se zdravotním postižením a seniorů také rodiny či jinak zapojené osoby a rovněž organizace zabývající se sociální pomocí včetně neziskových organizací.

O vítězi bylo rozhodnuto 20. března a hodnotící výbor nám udělil diplom s nominací za prosazení, vytvoření a zavedení portálu Pomoc na dvanáctce. Prvenství získala Národní galerie za 30 let systematické taktilní prezentace uměleckých sbírek a děl Národní galerie v Praze návštěvníkům s poruchami zraku a za přípravu komentovaných prohlídek a dalších vzdělávacích programů a akcí pro nevidomé a slabozraké.


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress