V lednovém čísle měsíčníku „Pražan“, který vychází v celém hlavním městě, se objevily dva zajímavé články, které se přímo dotýkají naší Prahy 12. 

46% obyvatel Prahy 12 je nespokojeno se svoji stávající radnicí….

Tématem prvního článku je představení průzkum veřejného mínění, provedený renomovanou agenturou STEM/MARK ohledně spokojenosti obyvatel se svoji radnicí. Vůbec nás nepřekvapilo, že nejvíce nespokojeni jsou obyvatelé Prahy 5. Co je ovšem velice překvapující je fakt, že Praha 12 obsadila v tomto průzkumu hned za Prahou 5 třetí místo se 46% nespokojených občanů. Podotýkáme, že průzkumu bylo vystaveno celkem 22 městských částí.

Kliknutím na pole článku jej zvětšíte pro lepší čitelnost

spokojenost-prazanu

Zdroj : „Pražan“ – Časopis politické strany Věci veřejné, leden 2010,

Radnice Prahy 12 umožní developerům zastavět každý volný pozemek…..

 Tento článek z časopisu Pražan je úzce zaměřen na výčet několika málo stavebních kauz, které se na Praze 12 objevují. O většině případů se samozřejmě můžete dočíst i na našich stránkách a dokreslit si tak celý obrázek.

Kliknutím na pole článku jej zvětšíte pro lepší čitelnost

volny-kus-zeme

Zdroj : „Pražan“ – Časopis politické strany Věci veřejné, leden 2010,

Je nám velice líto, že první zpráva roku 2010 není vůbec pozitivní, nicméně cítíme povinnost Vás o této skutečnosti informovat…..

Dne 13.1.2010 bylo odborem životního prostředí Úřadu městské části Prahy 12 vydáno oznámení o zahájení správního řízení na kácení dřevin rostoucích na pozemku č. parc. 873/167 k.ú. Kamýk, situovaném mezi ulicemi Papírníkova, Novodvorská a Generála Šišky. Tématem k projednání je vykácení celkem 10ks. stromů druhu trnovník akát a 23 ks. souvislých porostů dřevin o celkové rozloze 6.682 m2. Zde se jedná o druhy např. habr, borovice, vrba a pod. Důvodem pro kácení je stavba obytného souboru „Nad Modřanskou roklí“ společností Central Group, a.s.

Detailnější informace ohledně vlastním projektu „Nad Modřanskou roklí“ najdete na webových stránkách „OS Na obzoru„.

Vlastní oznámení o zahájení správního řízení si můžete přečíst zde :   spravni-rizeni_nad-modranskou-rokli


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress