Po příchodu na radnici v prosinci 2014 jsme zjistili, že se opět rozjela řada developerských projektů, které u občanů naší městské části budí nemalé emoce. Překvapilo nás to stejně jako vás, kteří na veřejné diskuse o těchto projektech chodíte a dělíte se s námi o svůj pohled na věc. Závodíme s časem, abychom vám stihli tyto stavební záměry představit, slyšeli vaše názory na ně a prosadili pak dobré nápady, které v diskusích zazní. Trávím na to konto v Modřanském biografu již téměř každý středeční podvečer, protože lavina stavebních záměrů se na nás doslova valí jak z magistrátu, tak i ze stavebního úřadu.

Není mi lehko v situacích, kdy nemohu zastavit to, co se již rozjelo a co přitom lidé vnímají jako nežádoucí. Takový je i případ zástavby na louce u Českého hydrometeorologického ústavu v Komořanech. Nad hlavou nám zde visí i pomyslný Damoklův meč v podobě soudního sporu; tím hrozí investor – firma Central Group kvůli zmařeným investicím. Je to i důvod, pro který se magistrát chystá tuto zástavbu povolit. (Veřejná diskuse na dané téma proběhla v Modřanském biografu 18. března.)

V minulosti už naše městská část vyhrála jeden soud v této věci – soud s magistrátem, který před několika lety rozhodl „o nás bez nás“ o navýšení přijatelnějších viladomů na zcela nepřijatelné paneláky. Nicméně původní viladomy, schválené městskou částí v roce 2010, se s ohledem na zákonem nastavená pravidla projednávají na magistrátu – a ten nám dal 19. března (tedy den po veřejné diskusi k projektu) přibližně měsíc na vyjednání podmínek s investorem. Central Group přitom nabízí naší městské části v případě realizace svého projektu deset milionů na infrastrukturu a také zbudování dětského hřiště na daném pozemku. Městská část navíc trvá na snížení viladomů o jedno patro.

Situace tak, jak se vyvinula (tedy hrozba soudního sporu), nám proto prakticky nedává možnost vybrat variantu většině Komořanských zřejmě nejbližší – totiž zachovat louku, ale nutí nás volit alespoň menší zlo – viladomy místo paneláků a dar pro městskou část od investora. Jako městská část proto zvažujeme uzavření darovací smlouvy na oněch výše zmíněných deset milionů. Umožnily by nám konečně koupit pozemek, na kterém bychom rádi realizovali jiný zásadně důležitý záměr – zbudování komořanského náměstíčka. Často je to hodně těžká volba, kdy žádná varianta z těch, které jsou na výběr, není dobrá. Ale jednu, která je možná, nakonec vybrat musíte.

Daniela Rázková, starostka (Noviny Prahy 12 duben 2015)

Rada městské části Praha 12 na svém 9. řádném jednání, konaném 24. února se ohledně napojení na Pražský okruh rozhodla obrátit na Magistrát hl. m. Prahy – odbor strategických investic s žádostí o zpracování studie řešící vedení navrhované komunikace ve stopě existujícího návrhu v tubusu a dále zpracování studie vlivu zprovoznění navrhované komunikace na ulici Modřanskou a na Podolské nábřeží až po Vyšehradský tunel.

9. února byla veřejnosti v Modřanském biografu prezentována stavba č. 8560 Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem – stavbou 513. O tuto prezentaci byl opravdu mimořádný zájem. Obyvatelé Prahy 12 byli vyzváni k zaslání svých názorů a podnětů k připravované stavbě. Z reakcí převážně vyplývá, že lidé mají velké obavy o zhoršení životního a obytného prostředí, a proto se stavbou nesouhlasí.

Vedení radnice rozhodně požadavky, připomínky a náměty obyvatel týkající se připravované stavby komunikačního propojení nebere na lehkou váhu. Má-li být Praha 12 napojena na Pražský okruh, pak je nutné ochránit občany kolem napojení před nepříznivými vlivy, zvláště hlukem.

Dosavadní návrhy projektu jsou neuspokojivé. Proto rada požaduje zpracování studie řešící vedení navrhované komunikace v tubusu. Současně žádá zpracování studie nepříznivých důsledků napojení „nové Komořanské“ na Modřanskou ulici a Podolské nábřeží až po Vyšehradský tunel. „Vzhledem k opakovaným stížnostem obyvatel Komořan na nadměrný hluk z Pražského okruhu a ze Strakonické ulice jsme se rozhodli požádat Hygienickou stanici hl. m. Prahy o provedení kontrolních měření hladiny hluku z dopravy zohledňujících kumulaci hluku z Pražského okruhu, ze Strakonické a Komořanské ulice a z železniční trati,“ konstatovala starostka Daniela Rázková.

(jak) Noviny Prahy 12 duben 2015


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress