Na úvod….         

Tyto noviny vydáváme my, občané Modřan, kterým záleží na osudu Modřan potažmo celé Prahy 12 a jako patrioti citlivě vnímáme, co se kolem nás děje.  Nejsme spokojeni s obsahem a formou informací, které nám radnice Prahy 12 prostřednictvím „Novin Prahy 12“ dává, neboť tento radniční měsíčník je více než „informačním zpravodajem“ PR službou pro ODS, ED a ČSSD, a to zcela zdarma respektive z peněz daňových poplatníků. A jelikož je demokracie v redakci Novin Prahy 12 neznámým pojmem, nejsou „jiné“ tzn. naše názory v těchto novinách zveřejňovány.

Někteří z nás jsme členy zastupitelského klubu „Změna pro Prahu 12“ (KDU-ČSL, SZ a nestraníci). V posledních volbách jsme získali přes 20% hlasů čili 7 míst v 35 členném zastupitelstvu a jsme tak v současnosti jedinou reálnou opozicí, která se nemůže smířit s řadou špatných rozhodnutí na Praze 12, jež jsou prosazována ODS a spol. Bohužel nemáme potřebnou „matematickou“ převahu, abychom nyní dosáhli změny. Nicméně díky mnohým setkáním s Vámi, našimi čtenáři věříme, že přibývá těch, kteří s námi sdílí stejný názor. Společně tak budeme usilovat, aby zájmy místních občanů byly skutečně respektovány.

Ke vzniku „Sdružení občanů Prahy 12“ :

Když se v 90. letech rozhodovalo o tom, kudy se bude trasovat expresní okruh okolo Prahy, udělala modřanská radnice gentlemanskou dohodu s občany, že okruh se povede jižní částí Komořan. Občanům bylo současně přislíbeno, že Komořanská ulice se na okruh nepřipojí z důvodu předpokládaného nárustu tranzitní doprava, což se setkalo se všeobecným souhlasem. Tento slib byl navíc zakotven v usnesení z 12.12.1995 bod 1.815. Proti tomuto řešení se ovšem po čase ohradily sousední městské části Praha-Zbraslav a Praha-Libuš a dle našeho názoru oprávněně namítaly, že si modřanští řeší své problémy na jejich úkor a budou na okruh jezdit přes Zbraslav a Písnici. Místo toho, aby modřanská radnice v tomto okamžiku přišla bez vytáček za občany s tím, že  jsme to s ochranou našich zájmů přehnali neboť tím poškozujeme sousedy a vyhlásila veřejnou diskusi na téma, jak najít řešení přijatelné pro nás i pro sousední městské části, zvolila zvláštní taktiku. Její motto lze jednoduše popsat tak, že analyzovala usnesení z 12.12.1995 a našla právnickou kličku, jak neporušit usnesení a přitom připojení realizovat. Princip kličky je takový, že usnesení z 12.12.1995 zavazuje nenapojovat ulici Komořanskou, nicméně nezakazuje napojit ulici jinou. Toto řešení je ovšem natolik bizarní, že se s ním nikdo z radnice neodvážil vystoupit na veřejnosti. Začalo se tedy protlačovat potajmu, zabalené do Urbanistické studie Modřany-jih. Starosta Hána a jeho spolupracovníci počítali s letargií občanů, kteří nemají čas pravidelně studovat vývěsky, a vsadili na to, že se to provalí až v okamžiku, kdy přijedou bagry. V tom se ovšem přepočítali….. provalilo se to o dost dřív.

Dne 29.4.2004 byl ustaven přípravný výbor Občanského sdružení Komořany a impulsem k jeho založení byl postup radnice MČ Praha 12 ohledně výstavby expresního okruhu v katastrálním území Komořany resp. přehodnocení slibu, že v Komořanech nebude realizováno napojení na okruh. Sdružení bylo registrováno v červnu 2004 pod názvem „Sdružení občanů Prahy 12“ a od té doby vyvíjí činnost v řadě dalších ožehavých kauz, o kterých si můžete přečíst v našem tištěném občasníku „Modřanské noviny“ nebo přímo na těchto webových stránkách. Archiv  tištěných  Modřanských novin můžete samozřejmě nalézt v naší „Elektronické knihovně“, kde jsou uchovány v elektronické podobě ve formátu PDF. 

Spolupráce s ostatními……

V naší práci rovněž velice úzce spolupracujeme s dalšími občany a občanskými sdruženími. Pro příklad můžeme uvézt velice úzkou spolupráci s relativně mladým „OS Písková a Na Havránce“. Viditelným symbolem této spolupráce pro Vás mohou být například i tyto webové stránky, které za nemalého přispění tohoto občanského sdružení získaly vedle „nového kabátu“ také na aktuálnosti.

Tento malý příklad je zároveň i naší výzvou ke spolupráci pro všechna další občanská sdružení a lidi, kterým není lhostejné, co kolem nás bude či co budeme dýchat za pět, deset či více let, a nebojí se mravenčí práce na Změně.

Zároveň odmítáme opakovaná nařčení radnice na zasedáních Zastupitelstva a na mnohých veřejných setkáních, že jen kritizujeme a brzdíme tak pozitivní vývoj na Praze 12. Pouze se odmítáme smířit s postupy současného plánování a rozhodování o podobě Prahy 12. Jsme rádi, že naše radnice pomalu začíná chápat důležitost komunikace s lidmi a začíná se ptát občanů na jejich názor. Ačkoliv to je mnohdy v těch méně významných plánech a rozhodnutích, věříme, že se situace může zlepšit.

PhDr. Daniela Rázková         za Změnu pro Prahu 12
Kateřina Rubešová               za Sdružení občanů Praha 12
Ing. Jiří Flieger                   za Sdružení občanů Písková & Na Havránce