Reakce na „Okénko zastupitelky Pavly Aubrechtové“

Zastupitelka Pavla Aubrechtová nepravdivě uvádí, že jsme „koalice změn územního plánu“. Nové vedení od listopadu 2014 navrhlo a schválilo pouze dvě nepatrné změny územního plánu a dostálsvému slibu, že u nás mají přednost naši občané. 

Dvě schválené změny malého rozsahu byly pouze ve prospěch jednoho restituenta při výstavbě tří rodinných domů s koeficientem A, což znamená přízemní zástavbu. Zmíněný restituent obci daruje pozemek pro hřiště a cestu. Druhá změna, kterou jsme uvedli do souladu územní plán, byla pro rodinný dům, ve kterém je poskytováno občerstvení, na něž jsou turisté cestou na letiště zvyklí. O změnu územního plánu může požádat kterýkoliv vlastník pozemku podle § 44 stavebního zákona a omezovat vlastníky či navrhující ze zákona zkrátka nelze. V tomto volebním období se zastupitelstvo vyjadřovalo ke čtyřem změnám územního plánu. Odsouhlaseny byly dvě uvedené změny. Dvě změny na pozemcích developerů o rozloze cca 100 000 m2 byly buď přerušeny, či neodsouhlaseny.

Zamítli jsme například změnu územního plánu na Točné na stavební pozemky na velkých rozlohách. Rovněž jsme zabránili výstavbě obytného komplexu nad sběrným dvorem. Tam naopak vedeme jednání o vybudování sportoviště. V neposlední řadě jsme se postarali o to, aby nedošlo k masivní změně územního plánu u prodejny LIDL, kde v současné době jednáme o vybudování oddechového přírodního parku a sportoviště. Změně územního plánu jsme se podrobně věnovali v dubnovém čísle Novin Prahy 12 ve Slově starostky. Víme, že Komořany jsou zajímavé rozvojové území Prahy 12 plné neuralgických bodů pro její obyvatele.

Dosavadní developeři používali s úspěchem salámovou technologii, kdy po kouskách místní obyvatele okrádali o jejich životní prostor. Uváděné usnesení zastupitelstva navržené koalicí hnutí ANO, Změna pro Prahu 12 a ČSSD provedlo propojení řešení neuralgických bodů, a tím umožnilo, aby developeři museli s obyvateli Komořan jednat o daném území celkově a ne po částech. „Jde o to, aby obyvatelé Komořan tak, jako žába vhozená do horké vody, mohli vyskočit a nebyli v pomalu ohřívané vodě uvařeni,“ říká zastupitel Prahy 12 profesor Michael Valášek.

Navržené usnesení vzájemně podmiňuje současné řešení klíčových problémů Komořan: dopravní obslužnost, hlukové limity, přebytek obyvatel bez infrastruktury, vybudování lokálního centra, nesplněné sliby vybudování splaškových kanalizací nebo poddimenzovaný vodovod.

V neposlední řadě závazek developera, který značně stěžuje nedodržení snížené výšky budov v koeficientu C o jedno patro. A v případě realizace zástavby rozhodnutím magistrátu má městská část již pojištěný dar ve výši deseti milionů na vybudování infrastruktury.

„Nevzdáváme se boje za záchranu tohoto území, které jsme v minulém období na návrh zastupitelů ze Změny pro Prahu 12, ochránili před výstavbou šestipatrových paneláků a rozšiřujeme ochranu louky, kde je usilováno firmou Central Group o změnu územního plánu, i na větší území, které chceme chránit před nepříznivými dopady dopravních velkostaveb,“ říká starostka Daniela Rázková.

Noviny Prahy 12 červenec srpen 2015

Mám pro vás tři dobré zprávy. Postarala jsem se jako starostka o to, aby v naší městské části vydržela nulová tolerance k hracím automatům. Pomohla jsem uchránit zelenou louku v Komořanech u Šabatky před nedomyšlenou zástavbou bez potřebné infrastruktury. A do třetice jsme vrátili do hry možnost, že Praha 12 bude na městský okruh napojena novým mostem z Modřan do Lahoviček.

Nebylo vůbec jednoduché se na tom dohodnout. Koalice s sebou přináší riziko, že se nakonec vůbec nedohodnete na tom správném řešení, které bude přijatelné pro všechny partnery v koalici. Čím je koalice širší, tím je riziko větší. Každý z vás to vidí, když sledujete vládu, magistrát i co se děje bezprostředně okolo vás a zavítáte na jednání zastupitelstva.

Na radnici jsem zažila tři různé koalice. Ta současná je podle mě zatím nejlepší. Byť se neshodneme na řadě věcí a v radě si občas přiznáme, že to spolu nemáme jednoduché. Ale když se nakonec shodneme, poděkujeme si a chlapi ještě zažertují, že „se milují“, protože přece právě zažehnali další krizi. Červen byl pro koalici na radnici Prahy 12 náročný víc než dost. Ať už šlo o spor o hazard, žádost developera Central Group o změnu územního plánu v Komořanech, tak o napojení Prahy 12 na okruh, což bylo vůbec nejtěžší. Nakonec jsme se v koalici shodli, že žádné hrací automaty v Praze 12 nechceme a ty poslední tři herny, které tu zatím máme, zmizí, až to potvrdí i ministerstvo financí.

V Komořanech jsme přerušili změnu územního plánu na louce u Šabatky. Nebylo možné na ni pustit projekt, který myslel jen na nové domy, bez toho, aby se myslelo na dopravní obslužnost a splnění hlukových limitů. Bylo přitom zajímavé sledovat zastupitele ODS, dosavadní mohutné podporovatele developerů, jak najednou i oni z lavic opozice volali po zachování zeleně u Šabatky.

Ohledně napojení Prahy 12 na okruh jsme schválili pokračování projektové přípravy varianty podél Vltavy. To odmítají majitelé pozemků, po kterých by silnice vedla, a ti, jimž by vedla blízko jejich domu. Doporučili jsme magistrátu, aby připravil územní rozhodnutí i pro variantu mostu z Modřan do Lahoviček, která také vyhověla při posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Vést silnici kolem Vltavy by znamenalo nejprve vyvlastnit přibližně sto lidí a firem. Sdružení občanů Prahy 12 pro tento případ navrhlo vést silnici tubusem. Úředníci magistrátu to odmítli, přestože tuto možnost také podpořila rada Prahy 12. Kdyby teď variantu podél řeky úplně ze stolu shodil soud, máme tedy v záloze mostní variantu.

Přeji vám všem krásné a pohodové léto a ať alespoň na chvíli vypadnete z každodenní rutiny. Užívejte si prázdniny.

Daniela Rázková, starostka Prahy 12 (Noviny Prahy 12 červenec – srpen 2015)

Rada městské části Praha 12 schválila pravidla pro užívání areálu Viničního domku v Chuchelské ulici, který otevírá své brány veřejnosti. Součástí areálu je historická budova, replika stodoly, altánek a rozsáhlá zahrada.

Jsem rád, že se nám podařil naplnit náš záměr, aby byl jediný historický objekt v naší městské části a zároveň důstojný prostor pro slavnostní obřady včetně svateb, zpřístupněn veřejnosti,“ říká radní Milan Maruštík. Od června je tak areál otevřen pro konání různých akcí. Replika stodoly slouží od pondělí do čtvrtka od 12 do 18 hodin jako kavárna s nabídkou občerstvení. Viniční domek, který pojme cca 40 osob, je vhodný pro svatební obřady, výstavy, přednášky či další komerční využití.
Areál je možné si rezervovat k soukromým nebo firemním účelům. Připravena je k tomu žádost o pronájem či výpůjčku, která je určena především neziskovým a veřejně prospěšným organizacím. Obyvatelům naší městské části i místním podnikatelům je navíc poskytována sleva 75 procent z cen pronájmů, které jsou uvedeny v ceníku. Pravidla pro užívání areálu Viničního domku v Chuchelské ulici, žádost o pronájem budovy, stodoly či zahrady s altánem i ceník pronájmu pro soukromé, kulturní nebo komerční akce naleznete na www.praha12.cz.

(red) Noviny Prahy 12 červenec srpen 2015

Červenec 12th, 2015Křížová cesta bude!

Možná se k vám už něco doneslo o nápadu paní Milady Vernerové z Farní charity v Modřanech umístit v Areálu Na Zvonici u Kostela Nanebevzetí Panny Marie Křížovou cestu. Návrh s určitými připomínkami přijali i památkáři, a tak byl důvod uspořádat v rámci modřanské farnosti anketu nad několika konkrétními náměty, jak by budoucí Křížová cesta měla vypadat.

Jeden z návrhů dal zastavením Křížové cesty podobu dlaždic, zakomponovaných do cesty, jež se vine areálem. Další návrh představovaly třeba deskové obrazy, připevněné na stromech   (ty   by   ovšem   vadily ochráncům přírody…). Hned s několika návrhy přišel akademický malíř Pavel Šlégl. Vzít v úvahu však bylo nezbytné rovněž hledisko „trvanlivosti“ díla.

Nejvíce se líbil záměr žulových smírčích křížů, vysokých zhruba 60 cm, od akademického sochaře Miroslava Beščece. Právě ten tedy starostka Prahy 12 Daniela Rázková předložila Radě MČ na jednání 22. června a ta záměr zbudovat Křížovou cestu v dané podobě schválila. Protože tento dílčí projekt není součástí celkového projektu revitalizace Areálu Na Zvonici, financovaného z prostředků EU, bude nutné sehnat potřebných 394 tisíc jiným způsobem a dodatečný souhlas řídícího orgánu projektu. „S Farní charitou uspořádáme veřejnou sbírku k tomuto účelu a na opravu fasády zvonice,“ uvedla Daniela Rázková.

(ih)Noviny Prahy 12 červenec – srpen 2015


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress