brodway_2Změna pro Prahu 12 přišla s volebním heslem a volebním programem, jehož společným jmenovatelem je změna způsobu řešení obecních záležitostí občanů na Praze 12 a s tím související způsob komunikace občanů, obyvatel naší obce a nejrůznějších podnikatelských subjektů působících v naší obci. Podstatou tohoto volebního programu je poskytnout všem občanům veškeré dostupné informace, umožnit jim zvednout svůj hlas do rozhodování o obecních záležitostech a otevřít jim jednání zastupitelstva.

Opatření, která Změna pro Prahu 12 pro splnění svého volebního programu přinesla, jsou zavedení rubriky „Můžu do toho mluvit“ v Novinách Prahy 12 a tím otevření místního tisku občanům, pořádání veřejných prezentací investorů či zvaní občanů na tyto prezentace. Umožňuje tím včas a veřejně vyjádřit názory a potřeby občanů. Oživili jsme interpelace občanů na zastupitelstvu, aby radní bezprostředně vnímali jejich potřeby a lidé mohli bezprostředně slyšet reakci radních. Tato opatření nesou svoje ovoce. Občané jsou aktivní, jak je vidět z interpelací, jejichž atmosféra je zcela jiná než v minulosti. V několika případech vstoupili občané do přímého jednání s investory a dosáhli společné dohody, jak jsme o tom psali v Novinách Prahy 12 a píšeme v naší bilanci (k nahlédnutí ZDE ). Možná i nedávné změny v ODS jsou projevem těchto změn.

Prof. ValášekVýsledkem voleb bylo, že koalice může být jedině trojčlenná, aby měla potřebnou většinu. Protože naším cílem je ovlivnit obecní záležitosti na Praze 12, chtěli jsme být členy koalice, abychom v ní mohli realizovat náš volební program. Naši partneři v zastupitelstvu se domnívali, že naším cílem je být v opozici a kritizovat vše. Mnozí se domnívali, že nejsme schopni dohody, kompromisu, který pak dodržíme. Prolomení těchto předsudků bylo jedním z našich problémů v koaličních jednáních. První jsme měli s vítězem voleb – s TOP 09. Ukázalo se, že naše předchozí razantní vystupování v opozici vytvářelo dojem, že je obtížné se s námi domluvit. Navíc to bylo posíleno názory některých členů TOP 09, kteří byli v minulosti v jiných politických stranách a na radnici. Padaly otázky, zda přistoupíme na neotevření jakékoli kauzy z minulosti, a to v době, kdy bylo stále prošetřované trestní oznámení členů minulé rady na Danielu Rázkovou kvůli článkům v těchto novinách, a potažmo na Občanské sdružení pro Prahu 12 pro pomluvu za upozornění na některé sporné kauzy, o nichž píšeme na stránkách Modřanských novin. Následovalo jednání s VV a ČSSD. ODS s námi odmítla jednat vůbec. Zprávy o utváření koalic bez naší účasti se množily, dokonce byly velmi poučné. Po jednání s TOP 09 s téměř dojednanou úmluvou o koalici, jeli hned zástupci TOP 09 podepsat koalici s ODS, k našemu překvapení bez nás. V této rozporuplné atmosféře se ukázalo, že jedině ČSSD v čele s Františkem Adámkem dokáže držet slovo a přes řadu rozporů a kompromisů se rýsuje možný společný postup. Po problémech s dohodou a stylem jednání ODS a TOP 09 se k našemu základu ČSSD-Změna pro Prahu 12 přidaly i VV. Stále však chyběla nutná minimální většina v zastupitelstvu. ČSSD nabídla, že dojedná podporu KSČM. Naše Změna pro Prahu 12 stála před velmi složitou otázkou, co je horší, zda zachování postupů ODS z minulých koalic nebo zda se máme pokusit změnit způsob řešení obecních záležitostí a připustit přitom zároveň jistou míry podpory od KSČM. Naší volbou bylo vytvořit koalici. Co to přineslo Praze 12, můžete vy – naši voliči – soudit z uplynulých dvou let a pak v příštích volbách. Volba to nebyla jednoduchá, ale zatím jsme přesvědčeni, že pomohla změnám na Praze 12, a z našeho pohledu i k uskutečnění našeho volebního programu pro vás – naše voliče, pro otevření Prahy 12. Po roce účasti na radnici nastal v koalici problém kvůli počínání jedné ze zastupitelek za Věci veřejné, které bylo pro Změnu pro Prahu 12 morálně nepřijatelné. Naše koalice ztratila většinu a bylo otázkou, jak může být zachována funkčnost rozhodování v naší obci, například při schvalování rozpočtu. V tristní situaci, kdy dvakrát nebyl schválen rozpočet na rok 2012 pro nedostatek hlasů, přišli zástupci ODS za Změnou pro Prahu 12 s nabídkou na vytvoření početně silné koalice se shodným zastoupením v radě městské části: tři zástupci za Změnu pro Prahu 12, tři za ODS a tři za TOP 09 s právem veta pro případ, že nás ODS spolu s TOP 09 budou chtít přehlasovat. A tak jsme se podruhé dostali do nejednoduché situace rozhodování o cestě, na které bychom mohli realizovat náš volební program pro vás – naše voliče. Půdorys nové koalice se zdál přijatelný pro tento záměr, například rovností zastoupení v radě a také právem veta. Rozhodování opět bylo složité. Výsledek můžete vidět v naší bilanci, ale raději bychom slyšeli i přímé názory vás – našich voličů.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Zastupitel za „Změnu pro Prahu 12“

Vážení a milí sousedé,

Změna pro Prahu 12 má za sebou již dva roky ve vedení vaší radnice. Rádi bychom věděli, zda má pro vás naše činnost ve vedení obce smysl. Základním naším počinem je otevřená radnice, díky které se občané mohou na životě v obci podílet. Proto jsme vytvořili řadu kroků mezi něž patří například rubrika v Novinách Prahy 12 nazvaná Mohu do toho mluvit, otevřené komise nebo nově připravovaná komunitní centra.

DRazkovaPřinášíme proto bilanci naší práce, kterou bychom mohli shrnout do následujících témat:

1. Ulamujeme hroty korupce a bráníme tomu, aby odtékaly peníze do cizích kapes. A to tím, že nyní jdou přímo na účet obce. Příkladem je Změnou pro Prahu 12 vyjednaný dar developera YIT městské části na infrastrukturu ve výši 15 milionů korun nebo 650 tisíc korun od společnosti DNA na infrastrukturu v Komořanech.

2. Ve stavebních kauzách jsme dosáhli změn projektů ve prospěch lidí, kteří bydlí v jejich okolí, například protihlukový val u Pražského silničního okruhu. Přispěli jsme k dohodě ve prospěch obou stran při úpravě stavebních projektů U Dubu a Modřanské aleje v centru Modřan. Nesouhlasili jsme s další masivní zástavbou v Cholupicích a dalším zahušťováním sídlišť.

3. V sociální oblasti jsme prosadili na žádost maminek rozšíření jeslí v ulici Jordana Jovkova. Připravuje se komunitní centrum Království pro setkávání lidí napříč generacemi v ulici K Dolům v bývalé školní družině. Snažíme se prosadit další obdobné centrum v Komořanech v Palmetově ulici. Komunitní centra budujeme s cílem, aby se podpořila komunikace sousedů a občanů mezi sebou. Na radnici jsme v původní koalici s ČSSD a Věcmi veřejnými vytvořili pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním handicapem.

4. Ve stejné koalici jsme také prosadili nulovou toleranci k hernám s hracími automaty. Bohužel ve spolupráci s VV nebylo možné dál pokračovat, a to kvůli „nestandardnímu“ finančnímu požadavku za hlas pro rozpočet městské části. Informovaly o tom na titulní straně Noviny Prahy 12 v květnu 2012.

5. Hledáme další zdroje do rozpočtu naší městské části. Není tajemstvím, že jednáme o zvýšení nájmu Czech British School v pronajímaném areálu bývalé ZŠ K Lesu.

6. Prosazujeme otevřené a vstřícné chování úředníků. Významné změny jsme dosáhli na odboru majetku a odboru výstavby, se kterými byla za minulého vedení odborů spojena řada kauz a stížností občanů, na odboru výstavby hraničících až s šikanou občanů.

7. V oblasti životního prostředí jsme zkultivovali řadu zanedbaných pozemků, vysadili stromy a keře na ochranu proti hluku a prachu i zvýšení estetické hodnoty městské části. Zpřístupnili jsme břeh Vltavy pro pěší, vybudovali naučnou stezku. Zvýšili jsme četnost úklidu frekventovaných míst. Zdravé potraviny si můžete nakoupit na farmářských i tradičních trzích.

8. Zvýšili jsme otevřenost radnice vůči občanům. Pro příjem Vašich podnětů jsme zavedli Zelenou linku.  Na Vaše písemné dotazy odpovídáme v rubrice Můžete do toho mluvit. Vaše podněty se snažíme realizovat ve své práci na radnici. Komise jsme otevřeli pro občany a konáme je po pracovní době. Jejich doporučeními se rada zabývá.

PhDr. Daniela Rázková

uvolněná radní za Změnu pro Prahu 12

Na lipenecké hřiště se po dvou letech vrátí slavné osobnosti fotbalu, hokeje, ale i divadla či showbiznisu.

V sobotu 22. června se tu sejdou na akci nazvané Fotbalové narozeniny Lipence 2013 aneb Přijďte slavit s námi! Své kulaté narozeniny tu oslaví Ivan Hašek (50), Vladimír Šmicer, Jan Koller Jakub Kohák (40).

Každý z nich si sestaví mužstvo celebrit a bude bojovat v turnaji hraném systémem každý s každým na dolní polovině hřiště. Účast přislíbili Tomáš Galásek, Marek Jakulovski, Jiří Jarošík, Roman Šebrle, Tomáš Plekanec, Martin Dejdar, Sagvan Tofi a další osobnosti.

Součástí akce je i zábavný program pro celou rodinu. Zdarma budou k dispozici atrakce pro děti, například skákací hrad nebo stánek dětského webu Alík.cz. Celý program bude moderovat Libor Bouček, který se už těší i na komentování velké tomboly o hodnotné ceny. Večer zahraje diskžokej Martin Hrdinka.

Fotbal_Lipence

Obr. : U míče je Ivan Hašek, v bílém dresu ještě trenér reprezentace Michal Bílek, v červeném bývalý reprezentant, dnes trenér Ústí nad Labem Přemysl Bičovský.

Zdroj Foto : Organizační výbor „Fotbalové narozeniny Lipence 2013“


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress