Firma Grenop s.r.o., která v současné době realizuje výstavbu jednoho bytového domu na Obchodním náměstí ve své tištěné a elektronické inzerci představuje II. etapu výstavby dalších dvou domů. Háček je v tom, že pozemky na kterých má druhá etapa výstavby probíhat patří Hlavnímu městu Praha a správcem je Městská část Praha 12. Myslíte si, že je normální inzerovat výstavbu bytových domů na pozemcích, které Vam nepatří ?……. a proč se k tomu radnice staví nevšímavě ? Přečtěte si další postřehy ohledně dalšího vývoje stavební kauzy na Obchodním náměstí v našich stavebních kauzách ZDE

Jako důkaz si ZDE můžete prohlédnou inzerci, kterou firma Grenop s.r.o. má….mimochodem, vděčným zákazníkem pro tuto inzerci jsou rovněž samotné radniční „Noviny Prahy 12“. Všimněte si prosím, že investor, inzerující na stránkách www.reality.cz hovoří o TŘECH domech !!!

Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit platit ze systému solidárního zdravotního pojištění veškerou péči, je přesvědčen MUDr. Tom Philipp, Ph.D, MBA, zastupitel za Změnu pro Prahu 12 a čtyřka na pražské kandidátce KDU-ČSL pro letošní volby do Poslanecké sněmovny. Jednačtyřicetiletý náměstek ředitele fakultní Thomayerovy nemocnice považuje za chybu, že si lidé legálně nemohou připlatit například za kvalitnější endoprotézu a jako poslanec by to chtěl změnit.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

Osvědčily se podle vás poplatky u lékaře nebo byste navrhoval nějakou změnu, kdybyste se stal poslancem?

Proti principu poplatků jako takových nemám zásadní výhrady. U některých bych ale prosazoval změnu a poplatek za položku na receptu bych zrušil.
Vím, že mnoho lidí je celkem ochotno zaplatit v nemocnici poplatek za den na lůžku, pokud by se ale nazval správně – třeba jako příspěvek na stravu. Jestliže se ale řekne, že 60 korun, které se platí, je regulační poplatek, spoustu lidí to právem rozčiluje, protože si nejdou do nemocnice lehnout jen tak pro nic za nic, ale protože jim je opravdu špatně. Říkat jim, že platí poplatek, který „reguluje“ jejich pobyt v nemocnici, je podle mě špatně.
Nezdá se mi také správné, že se stejný poplatek platí u praktického lékaře i u specialisty. Vede to jen k tomu, že lidé jdou rovnou ke specialistovi a odvádí je to od praktických lékařů.

Ve volební kampani teď se strany přou mimo jiné o to, zda by si lidé měli připlácet za některé zákroky u lékaře či za léčbu banálních onemocnění. Co si o tom myslíte?

To je věc, které se dlouhodobě věnuji. Existuje tu určitá diskriminace – nechci říci přímo bohatších, ale lidí, kteří si chtějí dovolit něco „lepšího“. Abych to trochu vysvětlil. Lidé se rozhodují, jestli si koupí třeba škodovku nebo mercedes, ale nikdo se nemůže rozhodnout, jestli si koupí endoprotézu na úrovni škodovky nebo mercedesu. A to si myslím, že není správné. Cesty, k tomu, aby si člověk, který si například ušetří, zaplatil něco lepšího, v tuto chvíli nejsou. Takové cesty je třeba otvírat.
Další věcí je, zda určité banální nemoci nevyjmout ze solidárního pojištění. To je velmi důležitá otázka, která navazuje na to, že jsou dnes moderní, vysoce účinné metody léčení, které jsou ale také velice drahé. A my se musíme rozhodnout, protože nejsme tak bohatí, abychom mohli platit úplně všechno, co je pro nás důležitější. Jestli je to omezování moderní, ale také drahé léčby, nebo jestli se má omezit příspěvek na léčbu, kterou si může dovolit prakticky každý, a raději ty peníze investovat třeba do vysoce náročné onkologické léčby.

Takže určité zpoplatnění zákroků u lékaře by podle vás bylo možné?

Osobně bych se přimlouval za to, aby jednoduché choroby, které jsou lidé schopni léčit sami, doma, nebo které nejsou příliš náročné, byly zpoplatněny, aby se ušetřily peníze na náročnou léčbu. Nikdo nevíme, kdy ji budeme potřebovat, budeme ji chtít a budeme si říkat, kdybych tu chřipku radši vyležel sám, aby byly peníze na biologickou léčbu v onkologii.

Kdybyste se stal poslancem, víte už jakou první věc byste v parlamentu prosazoval?

Jednou ze základních věcí by měl být vznik úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, který by reguloval systém zdravotních pojišťoven a který by postupně přerostl do orgánu, který by měl sílu na to, aby systém pojišťoven fungoval lépe.

Kromě toho, že jste náměstkem velké pražské fakultní Thomayerovy nemocnice, jste i zastupitelem na Praze 12 a úzce spolupracujete s občanským sdružením, které mimo jiné zatím úspěšně brání výstavbě nové, víceproudové silnice přes jednu z nejzelenějších částí Prahy, přes Komořany. Dá se to brát tak, že je pro vás kromě zdravotnictví zajímavé i téma ekologie a spolupráce s nevládními občanskými sdruženími?

Na místní úrovni spolupracuji déle se zelenými a témata spojená s ekologií, se zachováním přírody, třeba zda má být postavena nová silnice, se kterou mají mnozí obyvatelé naší městské části velký problém, jsou mi opravdu blízká. V komunální politice na nich dlouhodobě pracuji.

(MN)

Vážení čtenáři,

Na našich stránkách jsme pro Vás pripravili podrobnější představení chystaného projektu „Neo Riviéra, Fáze – F“, který má stát na přilehlém pozemku bývalé u bývalého cukrovaru Modřany. Tento projekt má být situován zejména podél ulice „K Vystrkovu“ a zasahuje až ke křižovatce „Komořanská„. Projekt je opravdu megalomanský. Pokud Vás zajímá více, představené informace naleznete v oddělení „Stavební kauzy – Projekt Neo Riviéra“ nebo přímo na tomto odkazu ZDE.

neocity_vizualizace_1

Obr. 1 Vizualizace celkového projektu “Neo Riviéra”, resp. jeho fáze F. Před námi je čtyřproudá komunikace “Komořanská” napojující se na Pražský okruh a na levé straně obrázku je částečně patrná ulice “K Vystrkovu”. (Zdroj : veřejně přístupné “Oznámení záměru Neo Riviera-Fáze F”)

Dnes 4.5.2010 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného stacionáře a ambulancí na Onkologickém oddělení FTN. Cílem stavebních úprav bylo rozšíření stacionáře užívaného  pro ambulantní podání chemoterapie (protinádorové léčby) a rozšíření ambulantních prostor. Onkologický stacionář získal důstojné prostory se zázemím a  místo původních šesti křesel je nyní k dispozici křesel 18 . Ambulantní prostory byly rozšířeny na 5 nových ambulancí pro klinickou onkologii s kvalitním zázemím čekáren pro pacienty.

lofo-ftn
Rekonstrukce přinesla výrazné zkvalitnění péče o pacienta. Díky přestavbě bylo vytvořeno prostředí, které zachovává soukromí a intimitu, což příznivě působí na psychiku pacienta. Stacionář splňuje přísné hygienické standardy, které jsou nezbytné pro pacienty se sníženou imunitou v důsledku chemoterapie. Tím se snižuje i riziko infekcí a komplikací při léčbě. Moderní a klidné zázemí zároveň umožňuje lékařům plně se věnovat pacientovi a jeho léčbě. Stavebními úpravami došlo i k rozšíření lůžkové kapacity o 4 lůžka. Bylo pamatováno i na pregraduální výuku a nově vybudovaná seminární místnost bude sloužit i jako stážovna mediků.

Rozpočet celé akce  dosáhl částky 20 milionů korun, státní dotace činila 12 milionů, z vlastních zdrojů zaplatila nemocnice téměř 6 milionů. Na financování se navíc podílel i Nadační fond Onkologie pro 21. století poskytnutím částky 2,1 mil. Kč, která byla využita na vnitřní  vybavení  veškerých prostor.

Samozřejmě každý z nás doufá, že tuto ambulanci nepozná zblízka ale pokud by to nastalo, rádi Vás přijmeme v kulturním a bezpečném prostředí nově přestavěného oddělení.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
Náměstek ředitele pro léčebnou péči

Cestou od poštovní schránky k domu jsem si přečetla květnový sloupek starosty Hány a jen jsem se shovívavě usmála, že teď nemine jediné číslo Novin Prahy 12, aby se starosta nezmínil o některé z našich úspěšných aktivit. Minulý měsíc psal o tom, že jsme zabránili v Komořanech vybudování čtyřproudové silnice těsně vedle oblíbené cyklostezky podél Vltavy. Při svém rozhodnutí, které se příčí zdravému rozumu, se zastupitelé vládnoucí koalice ODS, US v roce 2006 nezalekli ani toho, že by stavba – proti které jsme v posledních letech s komořanskými občany úspěšně bojovali – zasáhla podélně do míst, kde je jakákoliv stavební činnost tohoto druhu v podstatě zakázaná a kde je možná jen ve vyjímečných případech za přísných podmínek. Hlavu si stoupenci nové čtyřproudové silnice nedělali ani z toho, že svým rozhodnutím velmi citelně zasáhli do majetkových poměrů všech majitelů pozemků a nemovitostí dotčených navrhovanou rozsáhlou změnou územního plánu.

 
Vy se ptáte, starosta odpovida (květen 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj : „Vy se ptáte, starosta odpovídá“ , Noviny Prahy 12, květen 2010

 Starostovy poznámky na naši adresu znamenají jediné. Že „Změna pro Prahu 12“ prosadila to, co před minulými volbami slíbila. Starostu to štve a oslabuje to jeho pozici uvnitř ODS. Proto se snaží v květnovém čísle Novin Prahy 12 jako vždy chabě a nepřesvědčivě kritizovat naše kroky, které jsme učinili ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Kužvarta – v tomto případě proti devastaci historického objektu viničního domku a přilehlé zahrady. Jsme úspěšní právě proto, že nám pomáhá tým známého právníka neziskových organizací Kužvarta, který se více jak patnáct let věnuje právnímu servisu pro neziskové organizace a brojí proti přírodu devastujícím zásahům a nešetrným developerským projektům. Vzhledem k pramalé oblibě starosty je každá jeho výtka vnímána dobrou reklamou, že existují oponenti Hánovy necitlivé politiky nejen k životnímu prostředí. Bez jeho výpadů by se Změna pro Prahu 12 na stránky radničních Novin Prahy 12 ani nedostala.  Je patrné, že naše snaha nevychází vniveč. Starostu Hánu musím ujistit, že dech nám rozhodně stačí. Patrně neví, že jsme na radnici zjišťovali koncem března aktuální stav kolem viničního domku, a my víme, že radnice disponuje pouze jedním projektem Rekonstrukce a dostavby Viničního domku od Ing. S. Marka. Již jednou neprosazeným, který je nyní předmětem řízení ve zvláštním režimu na dodatečné povolení stavby. Jedná se o sloučené územní a stavební řízení. Povolení radnice ještě nemá, nicméně hodlá utratit za megalomanskou přestavbu 20 milionů, což je v době ekonomické krize nehospodárný hazard. V části „Stavební kauzy“ se můžete již dnes seznamit s detaily přestavby plánované radnicí.  Na přiloženého nákresu uvádíme závažné a  konkrétní výhrady k plánovaným změnám a faktickému zničení původního vzhledu modřanské kulturní památky Viničního domku ze 17. století, které pro nás zpracoval architekt Veselý z Klubu za Starou Prahu.

Vedle výše uvedeného připojuji rovněž tiskovou zprávu z března 2007, která objasňuje letitý spor s radnicí kvůli Viničnímu domku:

Zničí radnice historický Viniční dům?
Praha – Ještě jednu šanci napravit špatné rozhodnutí a zachránit historickou podobu domku ze sedmnáctého století na nejstarší vinici v Praze dostala radnice dvanácté městské části.
Umožňuje jí to zatím poslední rozhodnutí stavebního odboru magistrátu, které radnice Prahy 12 obdržela v polovině března. Magistrát kvůli mnoha chybám zrušil stavební povolení, kterým měl být významně změněn a fakticky zničen původní vzhled kulturní památky i ráz celé vinice.
„Připravovaná přestavba vůbec nerespektuje půvab, který měla předměstská usedlost z majetku pražských biskupů,“ upozorňuje zastupitelka městské části za Změnu pro Prahu 12 Daniela Rázková. Místo původní samostatné stodoly, která již byla bohužel v předchozích měsících zbořena, naplánovali projektanti necitlivě masivní betonovou přístavbu viničního domku, který z historické památky spolu s dalšími novodobými prky udělá tuctovou stavbu, ukázku nabubřelého „podnikatelského baroka“.
„Je pro mě nepochopitelné, že někdo mohl kývnout na tak zásadní úpravy, jako je probourání nových dveří do obvodové zdi historického domu či stavbu parkoviště namísto zeleně u stávající vinice,“ říká zastupitelka Eva Tylová.
Radnice Prahy 12 by teď měla napravit pochybení, které udělala, když do stavebního řízení nepřizvala dosavadní nájemce viničního domku z Českého zahrádkářského svazu, kteří nejstarší pražskou vinici zkultivovali a udělali z ní napohled příjemné místo této části Prahy. Magistrát zrušil původní rozhodnutí radnice „dvanáctky“ proto, že zapomněla do stavebního řízení přizvat občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí zastoupené známým ekologickým právníkem Petrem Kužvartem.
Nové stavební řízení by podle zastupitelů Změny pro Prahu 12 mělo respektovat původní historický vzhled domku i jeho okolí přiléhající k vinohradu. Je zřejmé, že když bude radnice Prahy 12 znovu ignorovat připomínky vinařů, občanských sdružení, ale i všech občanů, kteří mají estetické cítění a úctu ke kulturní tradici, bude rozhodnutí opět napadeno u magistrátu a do věci se nepochybně vloží i ministerstvo kultury, které případ již nyní sleduje.

PhDr. Daniela Rázková
předsedkyně klubu zastupitelů Změna pro Prahu 12

ms-italie_lipence

Fotbalisté z Lipenců si po loňské oslavě 90 let založení klubu v červnu znovu připomenou významné jubileum. Tentokrát se se svým spoluobčanem Ivanem Haškem zaměřili na výročí 20 let od mistrovství světa v Itálii. Hašek byl v té době kapitánem československé reprezentace a dovedl ji až do čtvrtfinále.

 

V sobotu 5. června se proto v Lipencích v exhibičním zápase utká základ tehdejšího mužstva pod Haškovým vedením s týmem „zbytku světa“, který z bývalých fotbalistů i dalších slavných osobností sestaví další lipenecký občan Horst Siegl.

Už od rána se ale bude hrát turnaj přípravky o Pohár Ivana Haška, v areálu hřiště budou také k dispozici zábavné atrakce pro děti i dospělé a večer vystoupí pod širým nebem skupina Hamleti s Daliborem Gondíkem, Alešem Hámou a Jakubem Wehrenbergem. Celou akci moderuje Libor Bouček.

(jkl)


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress