Na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 12 18.4. 2017 došlo k odvolání první zástupkyně starosty PhDr. Daniely Rázkové a místostarosty Mgr. Zbyňka Boublíka (oba za Změnu pro Prahu 12). Tomuto kroku předcházelo vypovězení koaliční smlouvy ze strany Hnutí ANO a ČSSD na zasedání Rady městské části Praha 12 dne 29.3.2017.

Jako záminku pro rozbití koalice použily zmíněné politické subjekty skutečnost, že Změna pro Prahu 12 na březnovém zasedání zastupitelstva nepodpořila rozpočet. Návrh rozpočtu však byl cíleně – bez jakékoli konzultace a snahy o domluvu s kompetenčně příslušným místostarostou Boublíkem – připraven v podobě, pro kterou zodpovědný člen zastupitelstva ruku zvednout nemohl. Výdaje v kapitole školství byly totiž oproti předchozímu roku extrémně sníženy o zhruba 30%, tedy nepoměrně více, než u kterékoli jiné kapitoly v rozpočtu. Jednalo se zároveň o krok zcela v rozporu s tím, že se nyní již bývalá koalice přihlásila ke školství jako k jedné z priorit ve svém Programovém prohlášení. Vytrvalý tlak přispěl k tomu, že byl rozpočet na školství navýšen na jednání zastupitelstva dne 18.4.2017 alespoň o 15 milionů.

Skutečnou příčinou vypovězení koaliční smlouvy ze strany Hnutí ANO a ČSSD byl ovšem fakt, že Změna pro Prahu 12 odmítla podpořit několik velmi problematických kroků svých koaličních partnerů. Jednalo se například o záměr směny pozemků a komořanské ubytovny ve správě městské části za pozemky místostarosty Michala Pince, který má v gesci právě obecní majetek. A pak zejména projekty společnosti Fisolta na zahušťování sídliště v Rilské a dalších třech lokálních centrech, kde jsou prodejny Albert. Podobných problematických bytových výškových projektů prosazují ČSSD a Hnutí ANO více například v ulici Vosátkově, Machuldově, Papírníkově, Pavlíkově, Smotlachově. Zahušťování zástavby sídlišť je rozporu s volebním programem Změny pro Prahu 12.

Současné dění na radnici se nám v poslední době ani trochu nelíbí a celkem oprávněně se obáváme, že se Praha 12 v praktikách vedení této městské části vrátí o deset let nazpět. Co se na radnici děje průběžně zjišťujeme. Informace a náš pohled na věc si můžete přečíst ZDE :

 

Změna pro Prahu 12 opakovaně deklaruje svůj zájem setrvat v koalici, ale jen za podmínky bezúhonnosti jejích členů a plnění společného programového prohlášení koalice. Vývoj je však nepřehledný.

Koaliční partneři Ano a ČSSD včera doručili Změně pro Prahu 12 vypovězení koaliční smlouvy. Následně Rada Městské části Praha 12 překvapivě odebrala kompetence  radním PhDr. Daniela Rázkové a Mgr. Zbyňkovi Boublíkovi, což je nepochopitelné a nic neřešící prázdné gesto. Logické by bylo, kdyby si koaliční partneři ANO, ČSSD našli nové koaliční partnery a radní za Změnu pro Prahu 12 z Rady odvolali. Toto je poloviční řešení v mezidobí Zastupitelstev. Oba radní jsou členy Rady, mají s ní spoluodpovědnost za Městskou část Praha 12, ale nemohou se na jejím řízení podílet. Oba jsou velmi pracovitými lidmi a jejich kompetence byly svědomitě vykonávány a těší se dlouhodobě důvěře místních lidí (již 3 volební období mají mezi 15 a 18 procenty voličských hlasů).

Jde o další pochybný krok ANO a ČSSD, které dál postupují v úzké shodě za účelem poškodit Změnu pro Prahu 12 bez ohledu na negativa, která to přinese Městské části Praha 12 a jejím občanům. Koaliční partneři ANO a ČSSD chtějí rozhodovat po svém a svá rozhodnutí schovat za pověst Změny pro Prahu 12. To však dlouhodobě nelze.

„Tím, že mi Rada MČ Praha 12 odebrala kompetenci v oblasti školství, učinila v podstatě jen prázdné gesto. Problém zůstává. Radikálně, o téměř 30 %, skoro  30 milionů korun, snížené výdaje na provozuschopnost školství jako celku.  Nadále trvám na tom, že z roku na rok jsou takové radikální škrty do tak citlivé a celospolečensky preferované oblasti vysoce rizikové. Považuji to za velmi nezodpovědné. Rada mě v podstatě potrestala za to, že mi oblast školství není lhostejná a bojuji za dodržování Programového prohlášení Rady MČ Praha 12. Dosavadní postup je špatný,“ říká jednoznačně zástupce starosty Zbyněk Boublík.

„Na rozvoji školství přitom usilovně pracujeme. Jako jedna z prvních městských částí v Praze jsme zpracovali povinný dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 12 a vytvořili tak předpoklady pro úspěšné čerpání evropských peněz našimi mateřskými  a základními školami,“ doplňuje Zbyněk Boublík.

První místostarostka Daniela Rázková dva roky vedla úspěšně městskou část a koalice fungovala bez větších problémů. Daniela Rázková uvádí, že „neschválení rozpočtu, jež obsahuje drastické škrty ve školství a naopak plýtvání v desítkách milionů za konzultační služby, bylo na místě. Vysvětluje, že odejmutí územního plánu otvírá dveře Hnutí ANO a CSSD pro povolování necitlivé developerské zástavbě, které Změna pro Prahu 12 brání.

Městská část Praha 12 je tak na rozcestí. Změna pro Prahu 12 má mít spoluodpovědnost za kroky Rady, je jejím členem, ale nesmí se na ničem podílet. Změna pro Prahu 12 chce pracovat pro obyvatele Městské části Praha 12, ale není jisté, jak dlouho v této pozici se může udržet.

Jsme připraveni Vám podat bližší informace na tel. 603836710

Změna pro Prahu 12 ve složení:

PhDr. Daniela Rázková . Ing. Radmila Kapasná, MUDr. Tom Philipp, MBA, PhD., prof. Inf. Michael Valášek, CSc., Ing. Jan Mikulecký, Mgr. Zbyněk Boublík

Na podporu z peněz EU se může těšit vznikající Komunitní centrum K Dolům. Dvanáctka totiž patří k těm městským částem, jimž hlavní město Praha přiznalo finanční podporu z evropských dotací, určenou pro komunitní centra, vzdělávání seniorů a dětské skupiny.

Celkem osm projektů podpoří hlavní město z programu Praha – Pól růstu částkou vyšší než 51 milionů korun. V  případě Prahy 12 půjdou prostředky (8 milionů z  celkem 13,8 milionů, jež jsou potřeba) na přeměnu tzv. domu pana Krále, jehož historie sahá až do 19. století. V  současnosti velmi zchátralá budova, jež dříve sloužila mimo jiné jako školní družina, se promění v centrum, sloužící k rozvoji kulturních a spolkových aktivit a jako opora sociálních služeb a péče zejména o občany Prahy 12. Projekt bude realizován od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018. Nyní čeká budoucí komunitní centrum na výběr svého zhotovitele.

Jsem velmi ráda, že ve druhém volebním období, kdy se o věc zasazuji, se podaří komunitní centrum zrealizovat,“ uvítala zprávu o rozhodnutí hlavního města iniciátorka projektu místostarostka Daniela Rázková.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 březen 2017

Březen 12th, 2017Jak to vidí koalice ?

Reakce na „Okénko zastupitele Petra Šuly“

Pane zastupiteli Šulo, je smutnou skutečností, že ze společnosti se vytrácí rozlišování mezi pravdou a lží, a že šíření nepravdivých pomluv, proti kterým je obtížné se bránit, je zaměňováno se svobodou projevu, čehož je Váš text příkladem.

Počet úředníků je dnes o třináct nižší, než když byla radnice pod vedením TOP 09. Organizační změna byla nezbytná a ukončení pracovních poměrů bylo provedeno slušným způsobem spojeným s výplatou odstupného podle zákona, nikoliv šikanou, jak si dobře pamatujeme z doby nástupu Vašich radních v roce 2012.

Nižší náklady na placené radní byly v minulém období dosaženy tím, že byla pod vedením TOP 09 neúplná rada o šesti členech, kompletních devět jste nedokázali zvolit.

Současný počet placených radních je dán koaliční smlouvou uzavřenou mezi třemi subjekty. Změna pro Prahu 12 navrhla, aby počet placených radních poklesl opět o jednoho.

Nulová tolerance vůči hazardu v Praze 12 zůstala zachována. Podstatný je výsledek.

Klientelismus, o kterém se zmiňujete, ve věci příbuzné Michala Pince, spočívá v tom, že žadatelka chtěla vybudovat ve svém domě malé občerstvení. Jedná se o léta starou záležitost. Michal Pinc se během hlasování k tomuto bodu zdržel hlasování, neboť by byl ve střetu zájmů.

Ve vedení radnice jsme proti výstavbě megalomanských projektů, ne proti drobným změnám územního plánu. V tomto volebním období naše koalice 6x neschválila změny územního plánu (ÚP) ze zeleně na stavební pozemky, a naopak na Točné jsme prosadili návrh změny ÚP ze stavebních pozemků zpět na pole, a to na rozloze 80 000 m2. Považujeme za velký úspěch, že se nám pozemky na komořanském náměstí podařilo vykoupit a k ověření kupní ceny existují dva znalecké posudky. Nyní jsme připraveni s podporou místních lidí začít s revitalizací náměstí.

Příprava napojení Prahy 12 na okruh pokračuje a celé vedení radnice pochopitelně usiluje o to, aby technické řešení ctilo zájmy těch, kteří budou stavbou a provozem dotčeni.

Škoda, že jste nezaznamenal, že koalice prosadila na listopadovém zastupitelstvu podnět na zpracování územní studie Komořany. To považujeme za dané situace za optimální a hlavně koncepční řešení.

K omezení výběrových řízení uvádíme, že rada dodržuje platné právní předpisy a striktně se ve svých rozhodnutích drží zákona.

V soutěži Otevřeno Zavřeno jste jaksi zamlčel, že jsme byli nominováni také jako příkladná radnice v kategorii Otevřeno. V tom negativním případě jsme pouze chránili osobní údaje těch, které byste rád pranýřoval, tak jako dnes nás na těchto stránkách.

Noviny Prahy 12 patří k té třetině radničních periodik, ve kterých se vyskytují vůči radnici nesouhlasné nebo alternativní názory opozičních členů zastupitelstva a veřejnosti. Jsou vyváženým a otevřeným médiem. Důkazem je uveřejnění Vašeho útočného opozičního textu, což za vlády TOP 09 nikdy nešlo.

Rada MČ Praha 12 (Noviny Prahy 12 březen 2017)

Změna pro Prahu 12 požádala podle koaliční smlouvy dne 13. února koaliční partnery Hnutí ANO a ČSSD o projednání nového složení Rady městské části, protože zástupce Pirátů Ivan Jurka vystoupil z klubu Změny pro Prahu 12. Od svého zvolení v listopadu 2016 hlasoval v rozporu s programem Změny například souhlasně pro prodej pozemků pod poštou nebo nehlasoval se Změnou proti žádosti společnosti Fisolta na získání pozemků, jež souvisejí se zahuštováním sídliště na místě supermarketů. Přestože byl naším klubem nominován, doporučili jsme mu v souvislosti s dalšími skandálními okolnostmi, aby na politiku rezignoval a odešel ze Zastupitelstva.

 

K  narovnání vztahů mezi Prahou 12 a  The Prague British School cílí dodatek číslo 5 k nájemní smlouvě, jejž schválilo lednové zasedání zastupitelstva městské části. Uzavřením dodatku má být ukončeno z pohledu městské části bezdůvodné obohacování, plynoucí z užívání pozemků areálu školy bez právního důvodu ze strany The Prague British School. Ta se proti tomuto bránila u soudu. Obě strany se ale snaží dosáhnout mimosoudní- ho finančního vyrovnání cestou zmíněného dodatku.

Jsem ráda, že schválené a školou parafované znění dodatku hovoří ve prospěch obou stran. Městské části přináší nájem, zvýšený na 10 milionů ročně s rozšířenou povinností školy opravovat a udržovat areál do výše nákladů půl milionu ročně,“ říká místostarostka Daniela Rázková, která složitou kauzu sleduje od roku 2004. „Škole pak dodatek číslo pět dává větší právní jistotu v užívání celého rozsáhlého areálu,“ dodává.

Sporná byla dlouhá léta také otázka technického zhodnocení. Jde o částku, přesahující 113 milionů korun, a její uznání je také předmětem dodatku; zahrnuje přílohy, věnované odepisování dosud provedeného technického zhodnocení. Škola je zavázána zůstat v nájmu minimálně deset let. Po tuto dobu nebude mít nárok na náhradu technického zhodnocení, pokud by z areálu školy odešla. Tím je chráněno enormní zatížení rozpočtu městské části pro případ, že by škola požadovala náhradu za vloženou investici v podobě technického zhodnocení. Základní textace ujednání byla již oběma stranami parafována a záměr pronájmu je nyní vyvěšen na úřední desce včetně schváleného dodatku.

Ivana Hudcová (Noviny Prahy 12 únor 2017)


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress