Jedním z přetrvávajících problémů hlavního města Prahy a potažmo i městské části Praha 12 je bezesporu kriminalita. Z tohoto důvodu jsme převzali část o bezpečnosti ze „Situační analýzy městské části Praha 12“ uveřejněné na webových stránkách radnice Prahy 12.

Městská část Praha 12 je jako součást hlavního města nejvíce ohrožována zejména majetkovou kriminalitou, která tvoří nejčastější druh páchané kriminality v této městské části.

kriminalita

Zdroj: statistiky Policie České republiky – Obvodní ředitelství policie Praha IV

Dle výše uvedených statistických dat z oblasti kriminality je možné konstatovat, že v současnosti jsou nejčastějším druhem páchaných trestných činů krádeže věcí z vozidel a krádeže vozidel. Významný je i nárůst vloupání do bytů a domů mezi rokem 2008 a 2009.

Podle našho názoru je rovněž velice alarmující velký nárůst kriminální činnosti ve výrobě a držení psychotropních látek a drog.  Výše zmíněná situační analýza se o tomto problému bohužel vůbec nezmiňuje a vytváří dojem „jako by snad ani nebyl“. Nezavírejme však před tím oči…..drogy na Praze 12 jsou a mohou ohrožovat i naše děti !!!

praha_pf2011


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress