Právě za tento projekt získala starostka Rázková v kategorii Sociální projekt roku ocenění Komunální politik roku 2015. Následující údaje, které shromáždil Jaroslav Winter, spoluzakladatel a provozovatel portálu za období od 17. 10. do 16. 11. 2015, více napoví nejen o úspěšnosti portálu, aletaké o jeho činnosti a obsahu.

7012 unikátních návštěvníků (od spuštění portálu v červnu 2013 již 95 668 návštěvníků) při celkových 9114 návštěvách

Nejnavštěvovanější rubriky: Aktuality, Poradna, Osoby se zdravotním postižením, Sociální služby, Senioři, Granty, Zaměstnání, Katalog sociálních služeb a Monitoring médií

Pravidelně každou neděli je e-mailem rozesílán newsletter s novinkami portálu

V uplynulém měsíci bylo na portálu odpracováno 150 hodin, z toho 90 hodin osobami se zdravotním postižením

Nejčtenější články: 1. Jak nepřijít o příspěvek na mobilitu, 2. Změna posudkového výroku při posuzování míry invalidity, 3. Není schopen výdělečné činnosti ani za zcela mimořádných podmínek. A přesto pracuje, 4. Výměna průkazů ZTP, 5. Vyšla publikace Praktické informace pro klienty ÚP ČR

V rubrice Zaměstnání je zveřejněno v průměru 320 aktuálních inzerátů pro osoby se zdravotním postižením, denně jich přibývá a ubývá 10 až 20

V rubrice Aktuality publikováno 38 článků, z toho 24 redakčních.

(red) Noviny Prahy 12 prosinec 2015

Anglický výraz win–win neboli výhra označuje kompromisní strategii vyjednávání; úsilí, aby nikdo neprohrál, ale všichni něco získali. Charakterizuje i situaci, která se vyvinula kolem návrhu na změnu územního plánu pozemku parc. č. 775 v Komořanech mezi ulicemi Komořanská a Na Šabatce.

Spor o to, zda na této louce stavět, se táhne několik let. Původní záměr společnosti Central Group (CG) postavit zde až osmipatrové domy byl pro současné vedení radnice nepřijatelný. Takovéto zahuštění výstavby v Komořanech nepřipadalo v úvahu, aniž by byla vyřešena nejen otázka snížení navrhovaných domů, ale i problémů dopravy, hluku a nezbytné infrastruktury. Zastupitelstvo proto na svém červnovém zasedání přerušilo pořizování změny územního plánu z funkčního využití NL (louky a pastviny) na OB (čistě obytné). Nicméně v uplynulém půlroce proběhla mezi městskou částí a společností Central Group řada jednání. „Za přítomnosti zastupitele hlavního města Prahy Matěje Stropnického jsme se dozvěděli od Jany Blažíčkové, ředitelky magistrátního stavebního odboru a územního plánu na Institutu plánování a rozvoje (IPR) MHMP, že se s loukou počítá jako se stavební parcelou a je takto zanesena v plánech IPR,“ uvedla starostka městské části.

Na podpis MČ čeká darovací smlouva, podle níž bude Praze 12 poskytnut dar 10 milionů korun, který by mohl posloužit k výkupu Komořanského náměstí. CG se v ní dále zavazuje zbudovat dětské hřiště. Již dříve byl přitom vytvořen nový návrh zástavby, snížený o několik pater (na domy tří a čtyřpatrové plus jeden pětipatrový). CG rovněž projevila ochotu nezačít s výstavbou dříve než po roce 2018. Zastupitelstvo proto na zasedání 24. 11. 2015 výše uvedenou změnu územního plánu odsouhlasilo, ovšem za dodržení několika podmínek. Patří mezi ně dodržení hygienických limitů hluku na všech okolních komunikacích, realizace dvojice světelných signalizačních zařízení na začátku a konci Komořanské ulice v Komořanech, vzájemně synchronizovaných tak, aby se v Komořanech netvořily dopravní kolony, a již zmíněné zahájení výstavby až po roce 2018.

„Výškovým budovám bylo zabráněno díky úspěšné soudní žalobě. Pozemek už bohužel patří společnosti Central Group, a tak by bylo vždy jen otázkou času, kdy na něm bude něco postaveno. Hrozba předimenzované výstavby stále hrozí a toto řešení, kdy máme situaci alespoň smluvně pod kontrolou, je dle názoru současné koalice nejlepší. Dosáhli jsme výrazného snížení zástavby a zavázali společnost k významným darům ve prospěch městské části. Stavět se navíc může teprve tehdy, až budou odstraněny problémy s dopravou. Doufám, že odpůrci zástavby po tomto vysvětlení nás pochopí, že šlo o skutečné win-win. Navíc finální verdikt vydá magistrátní zastupitelstvo, které již dvakrát předchozí předimenzované projekty povolilo,“ doplňuje starostka.

Ivana Hudcová (Noviny Prahy 12 prosinec 2015)

Mimořádného úspěchu dosáhla starostka Daniela Rázková, když získala ocenění Komunální politik roku 2015 v kategorii Sociální projekt roku. Cenu z křišťálu, v jehož výtvarném ztvárnění dominuje červené „dobré srdce“ v dlani, a dále šek na 20 tisíc korun od jednoho ze sponzorů – firmy Elektrowin – na podporu tohoto sociálního projektu, převzala 12. 11. 2015 v budově Senátu Parlamentu ČR. Stalo se tak za přítomnosti řady významných osobností včetně předsedy senátu Milana Štěcha, ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Zdroj foto : www.praha12.cz

Do soutěže bylo možné přihlásit projekty, realizované od 1. 1. 2014 do 24. 9. 2015. Mezi důležitá kritéria hodnocení patřily například: možnost uplatnění projektu v jiných obcích, způsob financování projektu, výše vlastních a celkových nákladů – i ve vztahu k výši rozpočtu obce či města, zapojení veřejnosti do přípravy projektu a jeho realizace, případný přesah projektu mimo obec, jeho využití v rámci mikroregionu, dobrovolného svazku obcí apod.

Porotu si Daniela Rázková získala portálem pro sociální oblast Pomoc na dvanáctce. Ten vznikl ve spolupráci městské části Praha 12 a BMI sdružení pod vedením šéfredaktora Jaroslava Wintra. Portál slouží jak seniorům, tak osobám se zdravotním postižením, či rodinám, mládeži a dětem, ale i řadě dalších skupin lidí, sociálně potřebných. Unikátní je mimo jiné také tím, že realizátor projektu na základě výběrového řízení se sociálním aspektem zaměstnává tým zdravotně znevýhodněných pracovníků.

K prosazení projektu v Radě městské části Praha 12 potřebovala tehdy ještě radní pro sociální oblast Daniela Rázková mimořádnou dávku vytrvalosti. Kvůli rivalitě v radě se jí to podařilo až na 23. pokus. Soutěž o nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní samosprávy, do které se přihlásilo na 70 komunálních politiků, vyhlásilo letos vůbec poprvé vydavatelství Profi Press s časopisem Moderní obec. Soutěžilo se v osmi kategoriích, z nichž každá měla svého vítěze. Vítězem celkovým se pak stal Petr Halada, starosta obce Kamýk nad Vltavou na Příbramsku, který zároveň obdržel titul Komunální politik roku 2015. V soutěži se prosadil se svým projektem WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 prosince 2015


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress