Je sobotní podvečer, druhý a tedy závěrečný den voleb. Ráno jsme byli s manželem, jeho maminkou a letos poprvé i s naší čerstvě osmnáctiletou dcerou odevzdat naše hlasy do volebních uren. Máme radost a dobrý pocit z toho, že se naše dcera rozhodla k volbám jít a také z jejího zodpovědného přístupu. Pozorněji než já pročítala volební listiny, sháněla informace na internetu, ptala se diskutovala s námi o politických stranách, o kandidátech o možnostech volby. Přivedlo mě to k zamyšlení, nakolik zodpovědně k volbám přistupuji já. Jaké informace jsem si zjistila? Kolik volebních programů jsem si přečetla? S kolika kandidáty jsem se pokusila osobně seznámit, mluvit s nimi o jejich vizích, plánovaných postupech v prosazování našich zájmů – tedy zájmů voličů.

Nakolik jsem se snažila poznat skutečnou práci současných radních a zastupitelů ? Smutná bilance….

S Karlem Keroušem na „Jarním vítání ptactva“. Zaujal mě. Zápalem pro svou práci, pevným a přímým postojem i svými politickými názory. Tak to je první. S paní Danielou Rázkovou je již delší dobu v kontaktu můj manžel. Když ho něco zajímá, co se v našem okolí děje, je to ona, na koho se obrátí s dotazem, případně stížností. Je vždy vstřícná a ochotná. Snaží se zjistit potřebné informace a odpovídá, vzhledem k jejímu pracovnímu vytížení, s neuvěřitelnou rychlostí. Jednou nám dokonce osobně přivezla v deset hodin večer několik posledních čísel Modřanských novin, protože jí manžel napsal, že jsme je již dlouho nedostali do schránky. Tak to je druhá. Prof. Ing. Michael Valášek DrSc. Líbí se mi jeho článek v říjnových Modřanských novinách. Vůbec ho neznám, ale to, jak uvažuje, a jak věci cítí, se mi líbí. Tedy třetí. Daniel Suchánek. Kandiduje za TOP 09. Kamarád mé dcery, dlouhodobě a dobře vede turistický oddíl Modřanská trojka. Pracuje v Jedličkově ústavu.  Nejsem si jistá, jestli se hodí do politiky, ale mám ho ráda a věřím mu. A o to jde, věřit svému zastupiteli. Vědět, že je to dobrý člověk, který jde do politiky kvůli tomu, že věří nějakým ideálům a chce pracovat pro lidi. Ne dělat kariéru a obalit se hřejivým kabátem moci. Takže čtvrtý. Potom ještě znám pana Ing. Jana Zemánka. Také kandiduje za TOP 09. Je to soused, ale vlastně o něm téměř nic nevím. A to se kamarádím s jeho bratrem. Věděla jsem o jeho kandidatuře již víc jak týden. Proč jsem za ním nezašla a nezeptala se ho na jeho záměry?  Neměla jsem čas. Ne, vlastně jsem si ho neudělala. Nechtělo se mi. Budu přece volit Změnu pro Prahu 12. Volila jsem je i minule. Jsou tam lidé ze Strany zelených, které cítím potřebu podporovat, protože mi hodně záleží na ekologii, paní Rázková, pan Kerouš… Ale stejně… Jak málo se zajímám, jak málo jsem udělala pro svoji předvolební informovanost.

Lidé si často stěžují, že nevědí, koho mají volit. Kdysi jsem někde slyšela nebo viděla vtip v tom smyslu, že volič po volbách nemůže do ničeho mluvit, protože svůj hlas už odevzdal. Smutné. Tedy vtip je to dobrý, ale smutné je to, že většina z nás se tak chová. A přitom můžeme mluvit se svými zastupiteli. Můžeme chodit na jednání místního zastupitelstva, sledovat, jak námi zvolení lidé plní svoje volební sliby, jak hájí zájmy svých občanů. Pokud to dělají, můžeme je podpořit, pokud ne, můžeme jim alespoň trochu „šlapat na paty“. Nebo alespoň budeme vědět, zda je příště máme volit. Odevzdáme svůj hlas a víc se nestaráme. Jen nadáváme, pokud se věci nedějí dle našich představ. A to ani nemluvím o tom, kolik lidí k volbám vůbec nejde. Protože nevědí, koho volit. Ale proč to nevědí? Nezajímají se. Stejně jako já.

Jako by jsme ještě nepochopily princip svobody a demokracie. Svoboda je také o zodpovědnosti. Zodpovědnosti každého jednoho z nás. Za sebe, za své jednání, za dění okolo nás…i za své zastupitele. Já vím, je těžké vybřednout ze zajetých kolejí. Sama bojuji s vlastní pohodlností, ale také strachem. Je potřeba přestat přehnaně uctívat (nejen) politické autority, ale zároveň si vážit jejich práce a nepranýřovat je za každý chybný krok, nečekat jen na to, jak oni rozhodnou a co nám to přinese, ale donutit je s námi spolupracovat, sdělovat jim svoje podněty a názory. Sledovat jejich slova a kroky, jestli skutečně pracují v našem zájmu. Stále říkáme, že na to nemáme čas. Ale čas je jen jeden. Je to otázka priorit… Pokud se rozhodneme pro cestu vlastní zodpovědnosti, bude nás to stát hodně času a sil. Ale zároveň je to jediná cesta, na které můžeme stát zpříma.

Dita Vávrová

Komunální volby jsou za námi a tím pádem skončil ten jediný den, kdy nás všechny „naši komunální politici“ potřebují. Jaký ale bude obraz nové radnice po volbách na jejich výsledku asi zas tak moc nezáleží. Stačí se podívat, jak dopadla po volbách v roce 2006 Praha 5 se svým „samozvaným“ starostou Jančíkem, jehož jméno a nepřehlédnutelnou vizáž zná celá Česká republika.

V tomto okamžiku si zcela záměrně musím položit otázku, zda se i na radnici Prahy 12 nebude na nadcházející volební období 2010-2014 opakovat identický scénář z Prahy 5 tzn., jestli také obyvatélé Prahy 12 nebudou mít „svého Jančíka“ v podobě starosty Petra Hány. Jak je známo, Petr Hána je nejdéle působící starosta Prahy 12 a se svým křeslem opravdu bytostně srostl. Ze všeho nejzajímavější je, že se tento člověk umístil v těchto posledních komunálních volbách podle preferenčních hlasů na předposledním místě z 8 zvolených zastupitelů. Propadl se dokonce ze své pozice „lídra kandidátky“, což je samo o sobě „opravdu velké umění“. Samotní voliči ODS tak jednoznačně ukázali, koho už na radnici raději nechtějí vidět ……. a mimochodem,… myslím si, že podobný vzkaz dostali další dva stávající zastupitelé za ODS, Zlatuše Rybářová a Tomáš Grulich. Ačkoliv i oni byli na čelních místech kandidátky, získanými preferenčními hlasy moc nepřesvědčují.

ods_2010

Obr. 1  Množství preferenčních hlasů pro jednotlivé nové zastupitele ODS 

 Zároveň je doslova zarážející, že i sám premiér a předseda ODS Petr Nečas vysloveně uvádí Prahu 12 na povolební tiskové konferenci ODS jako městskou část, kde voliči dali jasný signál doposud vládnoucí ODS potažmo jejím představitelům v daném regionu, jak jsou s jejich prací pro městskou část a pro občany spokojeni a jaké jim vystavují vysvědčení. 

Videozáznam z brífingu ODS najdete ZDE

Dovedu si živě představit současná „povolební koaliční jednání“ a usilovné snahy Petra Hány „za každou cenu“ si udržet své křeslo a držet se moci jako klíště, bez ohledu na jasný signál od voličů !

 A jaké je nové rozložení „politických sil“ v zastupitelstvu Prahy 12 na období 2010 – 2014 ?  Počty mandátů, resp. získaná procenta hlasů pro jednotlivé volební strany a hnutí je následující :

mandaty-zastupitelstva_tabulka_2010

Obr. 2 Rozdělení mandátů pro zastupitelstvo na volební období 2010 – 2014

mandaty-zastupitelstva_2010

Obr. 3 Grafické znázornění rozložení sil v zastupitelstvu MČ Prahy 12

zmena-bublina

Dnes, 13.10.2010 v 16 hodin vyrazil průvod nespokojených občanů od Modřanského biografu. Průvod organizovalo Sdružení občanů Prahy 12 s cílem předat starostovi městské části petici proti pokácení zeleně v srdci Modřan, kterou již podepsalo 380 lidí a sběr podpisů pokračuje. K uvedenému pokácení stromů za dva miliony korun došlo s vědomím radnice, která straní developerovi společnosti FINEP. Starosta občany nepřijal a dal tím najevo naprostý nezájem o jejich starosti jako ostatně po celé své funkční období. Občané před radnicí i cestou skandovali Kde jsou naše stromy?, Chceme stromy a ne domy, Stromy zlomíte, nás ne, Bez bázně a Hány, To chce změnu.

Za občanské sdružení Sdružení občanů Prahy 12
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
předseda SOP 12

Na radnici byl zároveň předán otevřeny dopis, který si můžete přímo přečíst ZDE

manifestace

Foto : Redakce Modřanských novin

Říjen 11th, 2010Brodway na Praze 12

Uvnitř města New York na Brodway je nyní nově vybudovaná cyklostezka….a u nás, na cyklostezce u Vltavy naopak včera odpoledne hostovala Brodway. Muzikálové hvězdy z pražského Divadla Brodway zahrály a zazpívaly poslední neděli před komunálními volbami na veřejném prostoru Free Style Parku Modřany. Zajímavé odpoledne pak bylo ukončeno v 19:00 nádherným ohňostrojem.

brodway_1

Pódium opanovala svou podmanivou osobnosti také muzikálová star, ale také modřanský rodák Tomáš Trapl.

brodway_2

Na akci Změny pro Prahu 12 nechyběl pochopitelně její tým. Snímek zachycuje některé z kandidátů Změny: Jiřího Fliegra, Michaela Valáška, Toma Philippa a Danielu Rázkovou.

brodway_3

Součástí kulturní akce byl i malý informační stánek „Změny pro Prahu 12“, kde se návštěvníci živě seznamovali s politickým programem a otevřeně diskutovali o současném dění na Praze 12. Zároveň zde občané ve velké míře podepisovali poteci proti kácení stromů a necitlivé výstavbě v lokalitách U Dubu. Vedle toho se tým „Změny pro Prahu 12“ rovněž setkával s negativními reakcemi lidí k mnoha dalším stavebním projektům, které jsou již dokončeny nebo se budují či připravují.

Další fotografie z celé akce včetně závěrečného ohňostroje najdete ZDE

Dnes dopoledne jsme do naší redakce Modřanských novin obdrželi od jednoho našeho čtenáře dva zajímavé snímky, zobrazující členy ČSSD na Praze 12 v čele s Františkem Adámkem, velkohubě hlásající pod logem ČSSD „My jsme změna Prahy 12“.

cssd_1cssd_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je opravdu velice zajímavé, jak se někteří lidé dokáží „otáčet“ po větru nálad a atmosféry ve společnosti jako větrná korouhev a podle toho vybírají rovněž „aktuální hesla“. V tomto případě to má však jeden malý háček….nebo lépe řečeno opravdu velký hák. František Adámek společně se svým stranickým kolegou Janem Marhoulem již na radnici Prahy 12 dlouhou dobu působí a dokonce na uvolněných (placených) pozicích předsedů výborů (František Adámek – předseda kontrolního výboru, Jan Marhoul – předseda finančního výboru).

Na rozdíl od minulosti, kdy tyto funkce dělali lidé vedle svého hlavního zaměstnání za pár korun , Adámek s Marhoulem si již nechávají vyplácet za souhlasu spřátelené ODS nemalé peníze – téměř 50 tisíc korun měsíčně. Frekvence zasedání obou výborů přitom zůstala stejná, tedy cca jednou za měsíc. Zastupitelé skutečné ZMĚNY PRO PRAHU 12 na tento nešvar poukazovali průběžně po celé právě končící volební období. Sociálně cítící sociální demokraté Adámek s Marhoulem se však ani jednou nezastyděli a tučné odměny si z chudého rozpočtu Prahy 12 nechávali vyplácet klidně dál. Městskou část jejich „usilovná“ práce přišla na několik milionů, za toho mohlo být postaveno nové dětské hřiště nebo opraveny části místních velmi zanedbaných komunikací, což by bylo mnohem užitečnější.

Kromě toho je František Adámek, co by bývalý tajemník ÚV KSČ,  ještě zajímavý svou další funkcí a to jako „předseda komise územního rozvoje„. Ano, je to právě on, který má jako jeden z prvních informace o plánované výstavbě, o kterých se Vy, občané Prahy 12 dozvídáte často ex-post, tzn. až kácením stromů či příjezdem bagrů a stavební techniky.
Co však nelze panu Adámkovi a spol. upřít je jeho cit na „aktuální témata“, která chce naše společnost slyšet. Proto z jeho úst následně slyšíte hesla typu „Nesmíme zastavět každé volné místo kolem nás, Územní plánování musí být ohleduplné k přírodě a jeho prioritou musí být zejména zájem občanů a pod.“.
V tomto okamžiku by si měl každý občan zákonitě položit otázku „….tak proč jste ta Vaše hesla nezrealizoval za tu dobu, co na radnici spolu s koalicí ODS a TOP09 sedíte na radě na principu opoziční smlouvy?…a neříkejte, že jste se ze dne na den změnil“….. Následně si pak ten samý občan může i sám odpovědět  „NEZMĚNIL“ a to za celou svoji politickou dráhu.

clanek_2

clanek_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj :  Pražské listy, Noviny Sociální demokracie…..komentář redakce : slova, slova slova….blá, blá, blá blá….

Od tajemníka ÚV KSČ až na zastupitele za ČSSD a člena představenstva Pražské služby a.s.

František Adámek je „zajímavý“ i svou „pestrou“ minulostí. Jak letos 24. března informoval deník MF DNES, Adámek na konci 80. let coby poslušný člen Komunistické strany Československa prošel speciálním ideologickým školením, aby uměl usměrňovat případné veřejně debaty a v davu obhajovat postupy KSČ.

Adámka a jemu podobné bývalé soudruhy na stránkách MF DNES brilantně okomentoval vedoucí pražské redakce MF DNES Martin Rumler následujícími slovy:

Adámka a jemu podobné listopad 1989 zachránil. Se svým svědomím si to snad vyřídí sami. A my ostatní si to s nimi můžeme vyřídit. Jeho mateřská ČSSD tím, že takové lidi nebude posílat do volených funkcí, protože v nich prostě nemají co dělat. Voliči ČSSD tím, že mu nedají hlas, když se na kandidátce objeví (sázím se, že na podzim při komunálních volbách na kandidátce pan Adámek bude). A my novináři tím, že o minulosti pana Adámka a jemu podobných budeme psát,“ napsal doslova Milan Rumler. Celý článek naleznete k přečtení ZDE.

Výstižněji snad drzou a nestydatou povahu Adámkova typu nelze popsat. Pokud stejně jako my zabrouzdáte po internetu, určitě naleznete stejně zajímavé informace. Jako malý příklad předkládáme citaci z představení soudruha Františka Adámka na půdě České národní rady“ v letech 1990 :

Zdroj : Digitální knihovna ČNR 1986-1990, 20. schůze, úterý 6.2.1990 (odkaz ZDE) :

Návrh na volbu místopředsedů České národní rady, předsedů výborů ČNR a dalších členů předsednictva ČNR
…………..Prosím předsedu volební komise, poslance Miroslava Němce, aby se ujal slova.

Předseda volební komise Miroslav Němec:

Do funkce člena předsednictva se navrhuje František Adámek.

Poslanec František Adámek:

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, jmenuji se František Adámek. Jsem absolventem střední školy sociálně právní, je mi 34 let. V současné době pracuji jako tajemník ÚV KSČ. Mám dvě děti ve věku 6 a 10 let. Chtěl bych se podílet na práci České národní rady hlavně v otázce posílení české státnosti a využít i své znalosti absolventa střední školy sociálně právní……..

Pan František Adámek se však svou „činorodostí“ a „pílí“ neomezuje jen na Prahu 12, ale coby známý sběratel funkcí působí i jako  zastupitel hl. m. Prahy a také si „přivydělává“ jako člen představenstva jednoho z významných městských podniků – Pražské služby a.s. A přes svou minulost se navíc i rád prezentuje v médiích. Jedním z nich je zpravodaj členů a klientů bytového družstva Pokrok. V tomto zpravodaji, nazvaném „Krok za krokem 02/2010“ (k nahlédnutí ZDE) je pan František Adámek představován jako „Osobnost družstva„….. Pokud tomu prostý občan rozumí správně, „osobnost družstva“ pravděpodobně asi znamená i člen družstva že ?…..člen družstva, které přes silný nesouhlas veřejnosti prosadilo výstavbu 5-ti patrového bytového domu „BD Pokrok“ uprostřed vilové čtvrti v Pískové ulici v Modřanech.

Pokud pan František Adámek říká, že nesmíme zastavět každé volné místo kolem nás, proč se co by předseda komise územního rozvoje v tomto případě a v rámci „svých hesel“ nepostavil na stranu občanů, kteří v roce 2008 přišli na veřejné zasedání zastupitelstva požadat radnici o pomoc proti bezohlédnému developerovi ? Odpovědět si však musí každý sám..

fradamek

A co říci závěrem ?

Matouš Ruml ve spotu „Vyměňte politiky“ říká : „…ti u moci se snaží o debilizaci národa, aby nás mohli snadněji ovládat....“. Vzpomeňme si zároveň na jeho další slova : „…..já nevím jak Vy, ale já ze sebe debila hodlat nedělám...“ Nenechme se ulovit na laciná hesla, která od „profláknutých lidí“ zní spíše ironicky a prázdně

nenechme ze sebe dělat debily a hlavně, nenechme se lidmi jako jsou pánové Adámek či Marhoul ovládat….

Několik stovek podpisů přibylo pod peticí proti kácení na lokalitě U Dubu v Modřanech. Občané měli dosud možnost podepsat petici u petičního stánku na Sofijském náměstí přímo proti místu kácení, na Obchodním náměstí, u obchodních center Labe a Jasná. Občané se u petičního stánku zastupitelů za Změnu pro Prahu 12 ptali i na další problémy…. 

petice-sofijskepetice-jasna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Kamýku se zajímali o další osud základní školy K lesu, která byla pronajata Prague British School. Rodiče pronájem nepovažují za výhodný, stěžovali si, že jejich děti musí chodit do jiných čtvrtí do školy přes nebezpečné přechody nebo je musí doprovázet či do školy vozit. Zastupitelé za Změnu pro Prahu 12  proti nevýhodnému pronájmu vystupovali a pod hrozbou medializace zablokovali na zastupitelstvu přípravu prodeje školy.
Tématem častých dotazů u Labe byla problémová výstavba Kauflandu, kterému byla stavebním úřadem  udělena výjimka ze vzdálenosti od nejbližšího obytného domu. Zastupitelé za Změnu pro Prahu 12  nejsou obecně proti výstavbě Kauflandu, ale proti jeho umístění v bezprostřední blízskosti obytného domu a navíc v oblasti, kde je již řada supermarketů. Občané v ostatních oblastech Prahy 12 nemají na rozdíl od této oblasti dostatečné možnosti nákupu a nikdo to neřeší.
Na Obchodním náměstí se občané oprávněně ptali kam zmizel starobylý ráz Modřan,  proč byl zastavěn výhled na kostel a nejstarší modřanskou školu?

Máte rovněž zájem podpořit petici proti kácení stromů v lokalitě U Dubu ? Nesouhlasíte s některými rozhodnutími současné radnice na Praze 12 ? Pokusme se to společně změnit…..kontaktujte nás.


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress