Jak jsme Vás již na samostatné stránce projektu „Southgate“ informovali, první oficiální zmínky o projektu se objevily v letech 2007 a 2008.

Nyní, v květnu 2012, když si všichni mysleli, že je projekt „mrtvý“ vystupuje tento opět na scénu a vydává se na cestu za získáním územního rozhodnutí včetně dvou potřebných vyjímek.

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12 proto vydává “Oznámení o spojení územního řízení, řízení o povolení vyjímky a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci “Southgate – výstavní a obchodní centrum Praha 12 – Modřany”.

Stavba by měla stát na pozemku 112/1 a měla by se dotýkat i pozemků 128/1, 2877/10, 3915/1 a 4085 v katastrálním území Modřany. Pro bližší orientaci se jedná pozemek na křižovatce Komořanská a Generála Šišky.

Předmětem žádosti o povolení vyjímky je jednak umístění stavby ve vzdálenosti 20m, a nikoliv v požadované vzdálenosti 22,75m od sousedního objektu a dále umístění části parkovacích stání ve stávajícím objektu garáží, který bude se stavbou propojen a nikoliv na pozemku stavby.

Veřejné ústní projednávání bylo stanoveno na 14.června 2012 (čtvrtek) ve 14:00 v zasedací místnosti ekonomického odboru Ú řadu MČ Praha 12,U Domu služeb 166/5, Praha 4 –Modřany.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vyřizuje Ing. Nitkulincová, referent oddělení územního rozhodování.

Původní text oznámení o konání územního řízení naleznete zde :

  1. Oznámení o spojení Územního řízení o umístění stavby a řízení o povolení vyjímky (4.5.2012)
  2. Příloha k oznámení (4.5.2012)

Bližší informace k projektu naleznete ZDE

Květen 7th, 2012Za květinami do knihovny…

Chceme Vas touto cestou pozvat na výstavu pastelů od Mileny M. Mrugové, která se koná od 2.5. do 31.5. 2012 v objektu Městské knihovny, Vazovova 3229/1, Praha 12 – Modřany.

Jak jsme se dočetli v životopisu z osobních stránek autorky, malování ji velice zajímalo již od ranného dětství. S přibývajícími starostmi a povinnostmi však pro malování bylo stále méně času. Teprve po nepříjemné hře osudu objevila v malbě svou dávnou zálibu a začala se jí opět více věnovat. V té době ji oslovily dvě věci : 40 let staré pastely a krása květin.

 V roce 2001 se rozhodla uspořádat první samostatnou výstavu a s ohledem na velice pozitivní ohlasy od té doby samostatně vystavuje většinou několikrát do roka. Její obrazy jsou rovněž v soukromých sbírkách a to nejen v České republice, ale i v Německu, Anglii, Holandsku, Rusku či v U.S.A.

Příležitost vidět její dílo se tak nyní nabízí i Vám. Vedle prohlídky originálů na výstavě doporučujeme i návštevu „elektronické galerie“ na stránkách autorky ZDE.


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress