Koncem července, 20.7.2011 rozhodovala Rada MČ Praha 12 o kladném či zamítavém stanovisku k výstavbě bytového domu v ulici Levského. Je všeobecně známo, že přímo dotčení občané s touto výstavbou v dané lokalitě nesouhlasí. Z Iniciativy místního OS Levského byly dokonce sepsány dvě petice, které žádaly radnici resp. Radu o negativní vyjádření k současnému stavu projektu. Zároveň toto sdružení oslovilo e-mailem jmenovitě všechny členy Rady s žádostí o osobní schůzku a k diskuzi nad všemi „pro“ a „proti“ a zároveň nad hledáním kompromisu. Ne každý Radní Prahy 12 však tuto prosbu vyslyšel a s osobní schůzkou souhlasil…v tomto bodě by byja jistě zajímavá otázka „proč“ ?

A jak vlastně celé hlasování Rady Prahy 12 přes to všechno dopadlo ? I přes nesouhlasné stanovisko „komise Rady pro územní rozvoj“ a odpor místních obyvatel byl Radou tento stavební záměr schválen s následujícím počtem počtu hlasů :

5 hlasů PRO

3 hlasy PROTI

1 hlas ZDRŽEL SE

Z uvedeného je patrné, že všichni tři zvolení zástupci za „Změnu pro Prahu 12“ hlasovali jednoznačně proti tomuto stavebnímu záměru. Na otázku kdo hlasoval „PRO“ si může každý čtenář odpovět sám za pomoci jednoduché matematiky. Vedle již uvedených 3 hlasů ze „Změny pro Prahu 12“ se dále Rada skládá ze 4 hlasů „ČSSD“ a 2 hlasů „VV“.

Usnesení č. 22.02.11, které se tohoto hlasování týká naleznete ve formátu PDF ZDE

Celkem právem se domníváme, že kromě dotčených obyvatel stavba negativně zasáhne rovněž objek mateřské školky Srdíčko, která bude v těsném sousedství nového objektu. Hodnotu „této újmy“ ohodnotil investor (firma Gamaja s.r.o.) na „pouhých“ 350.000,- CZK, které se rozhodl uvedené mateřské škole věnovat. Údajně na výměnu oken. Dle našeho laického názoru je však vzniklá újma školce a zejména dětem podstatně větší…. vždyť kdo z nás by si nechal své malé dítě hrát nebo odpočívat vedle stavby zatížené hlukem, prachem a zplodinami ze stavebních strojů ?

Usnesení č. 22.44.11, které se týká peněžitého daru mateřské škole Srdíčko naleznete ve formátu PDF ZDE

Radnice to však asi všechno vnímá trochu jinak…jednak tam asi nikdo z Radních nebydlí a hlavně tam nemají malé děti ! Co je však jisté, toto rozhodnutí neodpovídá společnému programovému prohlášení, zejména v bodech : „…budeme bránit zahušťování obytných zón další výstavbou…budeme hájit zájmy občanů a požadovat všechna realizovatelná opatření, která dopady výstavby zmírní…“.

OS Písková -Na Havránce

————————————————————————————————————————————————-

PROHLÁŠENÍ  OS Písková – Na Havránce :

V návaznosti na některé komentáře o „dvojí tváři“, které se začaly na základě výše uvedeného článku na téma „bytového domu Levského“ objevovat, cítíme potřebu vlastního komentáře.

Naše občanské sdružení je mezi některými našimi spoluobčany známo zejména z kauz, kdy jsme se v případech některých kontraverzních stavebních projektů otevřeně postavili na jejich stranu. Mohu citovat např. BD Pokrok, výstavbu Kaufland, vykácení lipové aleje v ulici K Vltavě, projekt Modřanská alej a pod. Stejně tak jsme spolu s některými lidmi ze „Změny pro Prahu 12“ vstoupili do otevřené spolupráce s nově vzniklým OS Levského, jehož členům jsme zejména v začatku pomohli s některými kontakty a v administrativě, spojené se založením jejich sdružení. Navíc náš osobní kontakt i nadále pokračuje. Náš celkový postoj, co by rodáků a patriotů Modřan, je jinak k další a další zástavbě v Modřanech všeobecně známý a myslíme si, že o našich aktivitách nemá význam dále mluvit.

Velice nás mrzí současný postoj některých lidí, kteří se dnes staví do pozice „ochránců poškozených“, nicméně v minulosti se „jiným“, nicméně stejně poškozeným jen ironick vysmívali do tváře. Tehdy jim vůbec nevadilo, že se proti rodinným domkům bude stavět pětipatrová hrůza a s chladnou tváří se občanům na jejich protest chladně sdělilo „…bytový dům Pokrok je pro Modřany pokrok…“ nebo na téma zastavěného kostela zazněla myšlenka…“…kdo chce kostel vidět, tak ho tam prostě vidí…“ A ačkoliv to bylo včera, někteří z nás na to nezapomínají.

Projekt BD Levského je úplně stejný. Kdyby nebyl stávající pozemek s objektem jeslí v roce 2006 prodán (viz Usnesení 96.23.06 ZDE) do privátních rukou, vůbec bychom se o tom dnes nebavili a občané z ulice Levského by byli bez starostí. Je smutné, že se dnes tématu Levského chopily právě ty politické strany, jejichž představitelé jsou pod uvedeným usnesením uvedeni.

A na závěr ještě naše prohlášení. Jak bylo výše uvedeno, naše občanské sdružení se negativně staví proti neodpovídající až megalomanské výstavbě v Modřanech a v tomto duchu i nadále vystupuje. To samozřejmě platí i o kritice těch, kteří zajmy občanů neberou vážně. V tomto případě jsme výše uvedeným článkem chtěli dát na pravou míru fámy a polopravdy o tom, kdo a jak hlasoval v případě BD Levského . Tímto článkem OS Písková – Na Havránce cítilo potřebu informovat spoluobčany o faktech a vyvrátit pomluvy, lži a polopravdy.

Za OS Písková-Na Havránce, Ing. Flieger Jiří