Březen 12th, 2016Slovo starostky – Můj sen

Můj kamarád při jednom rozhovoru o dění na radnici řekl, že politici si tam jdou splnit svůj sen. Vzpomněla jsem si přitom na projev Martina Luthera Kinga při pochodu na Washington, kde pronesl svůj slavný projev „I Have a Dream“. Tehdy to byla silná slova proti rasismu a nesvobodě.

Položila jsem si otázku: Jaký mám sen?

Zdánlivě prostý. Aby moje tři dcery žily šťastně.

Aby až z radnice odejdu, věci fungovaly, jak mají. Totiž tak, aby lidi nenutilo jít do politiky to, že musejí měnit, co je štve, a zajišťovat nápravu šlendriánu, ale mohli žít svůj soukromý a profesní život bez těchto starostí.

Dnes je před námi ryze praktický, ale velmi náročný úkol ‒ sestěhovat radnici na jedno místo. Není to sen a může z toho být noční můra. Pokud se z racionální a prospěšné věci stane pro někoho kořist nebo politický boj.

A pak mám ještě jednu noční můru. To jsou čísla z magistrátu. Jednak nebyl rozpočet naší městské části posílen, ale ponížen, takže dokrýváme již pěknou řádku let výkon státní správy z peněz, které máme z prodeje bytového fondu. A nezbývá jich do budoucna příliš…

Neradostná jsou také čísla zatížení silnic v oblasti Komořan, která jsme obdrželi z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Udávají o polovinu větší nárůst dopravy v souvislosti s vybudováním Nové Komořanské.

Třeba se ale jednou politici, odpovědní za podobu zákonů o rozdělování veřejných peněz, „probudí“, z magistrátu nám budou moci poslat více financí a aspoň jedna moje noční můra zmizí.

A já si, až jednou budu z radnice odcházet, budu moci říci, že věci fungují lépe a že se můj sen, pro který jsem šla do politiky, alespoň částečně splnil. Teď už to vím: můj sen je, zbavit se nočních můr.

Daniela Rázková, starostka Prahy 12 (Noviny Prahy 12 březen 2016)

Už druhý měsíc funguje projekt MOBILNÍ RADNICE, který se snaží s tělesně postiženým a seniorům ušetřit pro ně příliš náročnou či dokonce zcela nereálnou cestu na úřad. V odůvodněných případech totiž může příslušný úředník radnice Prahy 12 navštívit osoby z výše uvedených skupin přímo u nich doma, aby jim pomohl vyřídit potřebnou agendu.

Projekt je určen pro seniory ve věku 75 let a starší a dále pro handicapované a zdravotně postižené s trvalým bydlištěm v rámci katastrálních území Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany, Točná a částečně i Libuš a Písnice.

Novou službu zajišťují tyto odbory ÚMČ:

Odbor občansko-správních agend (agenda občanských průkazů, změna trvalého pobytu z agendy evidence obyvatel a agenda ověřování)

Odbor ekonomický (agenda místních poplatků ze psů)

Odbor sociálních věcí (poradenství a pomoc při změně trvalého bydliště do domů s pečovatelskou službou ve správě MČ, sociální poradenství, dávky, pěstounská péče, SPOD, veřejný opatrovník, pečovatelské služby MČ, pomoc při žádání o sociální dávky na Úřadu práce ČR)

Odbor výstavby (poradenství pro stavebníky v rámci stavebního zákona)

Požadavky na službu MOBILNÍ RADNICE lze podávat pouze na pracovišti v budově Písková 25/830:

  • osobně u informačního pultu ve vestibulu
  • telefonicky na lince 244 028 256 nebo 241 763 907
  • e-mailem na elektronické adrese mobilniradnice@praha12.cz.

Žádost předají kontaktní osoby pracovníkům příslušného odboru nejpozději příští pracovní den, a ti se následně spojí s klientem a dohodnou s ním rozsah a podrobnosti služby včetně termínu návštěvy u klienta doma, zpravidla ne pozdější než 5 pracovních dnů ode dne data přijetí žádosti.

(red) Noviny Prahy 12 březen 2016

 

Změna pro Prahu 12 dva roky systematicky pracovala na výkupu….. a podařilo se.

Jak všichni dobře víme, komořanské náměstí máme již mnoho let zastavěné betonovými zátarasy, které blokují jeho využívání. Zároveň nám tyto zátarasy způsobují dopravní komplikace, mimo jiné stanice MHD musela být přesunuta blíže k rodinným domkům.

Tato nešťastná situace byla způsobena tím, že minulé vedení Prahy 12 nenašlo společnou řeč s majitelem pozemků o jejich dalším využívání. Jsou to ale přesně tyto problémy, které dlouhodobě znepříjemňují život našich občanů,“ říká místostarosta Michal Pinc. „I v tomto případě jsme nyní nalezli řešení a konečně došli s majitelem pozemků k dohodě o směně pozemků. Jsem moc rád, že se nám podařilo tento záměr dotáhnout ke zdárnému konci, pozemky na náměstí v Komořanech budou převedeny do majetku městské části. V rámci dohody s vlastníkem pozemků budou pozemky náměstí směněny za pozemky v areálu strojíren, které patří městské části. Pro tyto pozemky nemá městská část žádné využití a jejich nový majitel na nich naopak plánuje pro místní obyvatele postavit supermarket, což považujeme za prospěšné a tento záměr podporujeme. Jedním z prvních kroků po zápisu do katastru nemovitostí bude okamžité odstranění betonových zátarasů.,“ dodává místostarosta. „S dopravním podnikem zároveň jednáme o přesunu konečné stanice autobusů na konec Komořan, do blízkosti silničního okruhu kolem Prahy,“ říká radní Lenka Vedralová. „O konečné podobě náměstí by měli rozhodnout hlavně místní obyvatelé a občané Prahy 12, tedy lidé, kterých se celá situace přímo dotýká. Věříme, že z tamního náměstí vznikne příjemné centrum Komořan, veřejný prostor, který bude přístupný pro všechny.“

(jak) Noviny Prahy 12 březen 2016


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress