Nové vedení radnice Prahy 12, které společně vytvořily Hnutí ANO, Změna pro Prahu 12 a ČSSD, bude oproti svým předchůdcům zdrženlivější k souhlasu s dalšími stavebními projekty v městské části. „Každý developerský záměr chceme nejprve prezentovat veřejnosti,“ říká nová starostka Prahy 12 PhDr. Daniela Rázková (KDU-ČSL), zvolená za Změnu pro Prahu 12. Hlavní předností nové koalice podle ní bude radnice otevřená občanům.

Nejen v posledních letech vždy Prahu 12 vedl jako starosta nějaký muž, naposledy Petr Prchal, před ním František Adámek a Petr Hána. Poprvé bude starostkou v naší městské části žena. Jak bude vypadat změna?

Změna pro Prahu 12 je více občanským hnutím, než politickou stranou, byť někteří z nás jsme členy politických stran. Do politiky jsme vstoupili, protože jsme nesouhlasili se způsobem, jak ji dělaly velké politické strany. Nejen na celostátní úrovni. Nesouhlas s předchozím vedením radnic se projevil prakticky v celé Praze. Moc, která nekonvenuje občanům, byla podle mého přesvědčení důvodem změny v řadě městských částí. Třeba i v Praze 11, v Praze 7. Tam také občanská hnutí vyjádřila nesouhlas s politikou těch nejsilnějších stran v předchozích obdobích.

Projeví se nějak to, že Prahu 12 nově vede žena?

Když je žena matkou a věnuje se sociální problematice, tak je její pohled na řešení řady otázek jiný, než v případě mužů. Mě osobně také zajímá názor všech. Budu usilovat o to, aby byl v zásadních otázkách konsensus napříč politickým spektrem. Bez ohledu na to, jestli s tím přišli koaliční partneři nebo opoziční zastupitelé. Politika z mého ženského pohledu znamená dát dohromady názory všech a vybrat potom ten nejlepší.

Jakou praktickou změnu lidé na radnici Prahy 12 už v roce 2015 uvidí, když ji nyní nově vede koalice ANO, Změny pro Prahu 12 a sociální demokracie?

Naší hlavní předností bude otevřená radnice. Otevřenost k občanům, k jejich názorům a prosazování toho, po čem občané volají. A volají po tom, abychom s nimi vedli dialog. O rozvojových územích, o zá- stavbě městské části, o tom, do jaké školy budou chodit jejich děti. Aby školství mělo vyšší úroveň, aby bylo víc kulturních nabídek a aby se vedl nějaký spolkový život, který lidem umožní více se zapojit. Volnočasové vyžití a spolkový život by potřebovaly širší dimenzi. Proto jsme nově zřídili Kulturní výbor, který se má zaměřit na to, aby se kulturní život více rozvíjel. Zároveň jsme zřídili Výbor pro výchovu a vzdělávání, abychom dali větší důraz na pestrost nabídky škol. Městská část Praha 12 je zřizovatelem devíti základních a jedenácti mateřských škol, dalších sedm objektů mateřinek je součástí základních škol a jedné MŠ. Enormní zájem veřejnosti se však soustředí hlavně na ZŠ a MŠ Angel, rádi bychom přispěli ke zvýšení atraktivity také dalších našich škol.

Změna pro Prahu 12 vyrostla ze Sdružení občanů Prahy 12, kterým vadily různé developerské a stavební projekty v Praze 12. Kritizovali jste, že bývalé vedení radnice bylo podle vás příliš vstřícné k firmám, které se snažily zastavět městskou část, kde to jen šlo. Jak se teď městská část bude chovat k developerům?

Rádi bychom navázali na to, s čím jsme začali už v předchozím volebním období. Každý developerský záměr chceme nejprve prezentovat veřejnosti – například v modřanském kině nebo v jiných prostorách, kam se vejde více lidí, aby mohli říci svůj názor a ovlivnit podobu projektu. Příkladem, kdy se nám to dařilo, byl třeba projekt U dubu, upravený podle přání okolních obyvatel. Nebo velká občanská aktivita v Komořanech, jednak kolem výstavby okruhu, ale také ohledně snahy společnosti Central Group stavět u Českého hydrometeorologického ústavu. Bylo dosaženo toho, že soud zrušil územní rozhodnutí o výstavbě panelového sídliště v této lokalitě. To všechno vycházelo z občanských aktivit Sdružení občanů Prahy 12 a Změny pro Prahu 12.

Dá se tedy říci, že budete zdrženlivější k souhlasu s novými stavebními projekty?

Určitě.

Bydlíte na rozhraní staré části Modřan a sídliště. Věcí, která zajímá nejen lidi na sídlištích, je dostatek parkovacích míst. Navíc ten problém znásobuje, že v Praze 12 nechávají zaparkovaná svá auta mimopražští, kteří jedou do hlavního města. Jak budete řešit otázku parkování?

Velmi dobře si uvědomujeme velký nedostatek parkovacích míst. Všechny strany měly tento problém v programu. Hledáme různá řešení. Jedním je výstavba šikmých stání, která představují úsporu prostoru. Například v lokalitě u Kamýku předěláme parkoviště na šikmá stání. Dalším typem řešení, třeba Na Beránku, mohou být betonové plochy ve svahu, které počet parkovacích míst zdvojnásobí. Vytipovali jsme také místa kolem polikliniky, kde leží obecní pozemky, a budeme žádat hlavní město Praha, aby u Povodňové ulice mohl vyrůst parkovací dům.

Jak stabilní bude nová koalice? Změna pro Prahu 12 byla v minulém volebním období součástí dvou rozličných koalicí, které nakonec nevydržely. Teď jste uzavřeli koalici s jinými partnery, v níž je i hnutí ANO. Bude stabilnější, než ty předchozí?

Máme štěstí, že nebudeme vládnout na hraně, s většinou pouhého jednoho hlasu. Představujeme celkem komfortní většinu, která – jak věřím – ustojí případné krizové situace. To, co hovoří pro stabilitu naší koalice, je také lidská i programová blízkost lidí, kteří ji vytvořili.

Ivana Hudcová (Noviny Prahy 12, leden 2015)