Vážení spoluobčané,

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na 4. mimořádné zasedání zastupitelstva Městské části Prahy 12, které se  koná

v úterý, 15.břena 2011 od 16:00 v kulturním zařízení Písková 126, Praha 4-Modřany.

Pozvánku na toto 4. mimořádné zasedání zastupitelstva naleznete ZDE.

 

Podnět ke svolání tohoto mimořádného zasedání předložil p. Petr Hána, předseda klubu zastupitelů ODS Praha 12. Podle bývalého ex-starosty jsou v návrhu programu zejména dva následující body :

 

  • Nepřípustná manipulace s úředním dokumentem
  • Odvolání PhDr. Daniely Rázkové z funkce člena rady městské části Praha 12

Vlastní důvodovou zprávu ohledně návrhu odvolání PhDr Daniely Rázkové si můžete přečíst ZDE.

Vyjádření PhDr Rázkové k obsahu důvodové zprávy a k návrhu na její odvolání :

Rada Městké části Praha 12 přijala dne 2.3. 2011 usnesení , které uvádí předmětné usnesení Místní rady Prahy 12 č. 24.16.99 ze dne 30.11.1999 (uvedené v důvodové zprávě Petra Hány) a potažmo i zastupitelstva č. 86/Z ze dne 14.12.1999 o zveřejňování článků a příspěvků členů místního zastupitelstva Městské části Praha 12 v Novinách Prahy 12 do souladu s platným právním stavem.
Po přijetí zmíněných deset let starých usneseních rady a zastupitelstva totiž nabyl 14. 3. 2000 účinnosti zákon 46/2000 Sb., tzv. tiskový zákon, který ustanovil, že za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel a nikoliv šéfredaktor. Vydavatel nyní dbá na to, aby prostor Novin Prahy 12 byl určený pro informování občanů a nevedl k nekonečným politickým či ideologickým polemikám.
Jak jsem uvedla do březnového vydání Novin Prahy 12 program nového vedení radnice: otevřená radnice mimo jiné znamená, že v nově zavedené rubrice Mohu do toho mluvit budeme zveřejňovat také názory opozice, pouze však polemiku o věcných problémech. Umožníme tak všem klubům v Zastupitelstvu nabídnout občanům svá řešení vážných problémů městské části. Pro politická a ideologická témata nabízíme všem politickým subjektům v Praze 12 otištění odkazu na jejich webové stránky, kde si je zájemce může bez omezení přečíst, aniž by byl vyčerpán prostor Novin Prahy 12 určený pro informování občanů.

PhDr. Daniela Rázková,
zastupitelka Městské části Praha 12 za Změnu pro Prahu 12

Mimožádné zasedání zastupitelstva na MČ Praha 12 se dostalo i do hledáčku ČTK. Redaktorka ČTK položila paní PhDr. Daniele Rázkové následující otázky :

ČTK :  Co říkáte návrhu na Vaše odvolání?

PhDr. Daniela Rázková :  Návrh předložil problematický exstarosta Petr Hána, který chce odpoutat pozornost od hospodaření městské části za jeho šestnáctiletého působení v čele obce a od nevýhodných smluv, které uzavíral a které nyní prověřujeme. Zprávu o jedné z nich najdete ZDE . Týká se Prioru, kde má sídlit nová radnice a kde si ODS nechala v supervolebním roce 2010 za pouhých 6 tisíc korun ročně umístit stranický megabillboard.

Překvapuje mě, že návrh na odvolání byl podán ve chvíli, kdy jsme v březnovém vydání radničních novin zveřejnili, že v našem programu otevřené radnice je mimo jiné pamatováno na novou rubriku „Mohu do toho mluvit“ pro opozici a pro názory občanů. V této rubrice nabízíme všem politickým subjektům v Praze 12 otištění odkazu na jejich webové stránky, kde si zájemce může bez omezení přečíst politické a ideologické názory, aniž by byl vyčerpán prostor Novin Prahy 12 určený – podle stávající koncepce – pro informování občanů.

Je evidentní, že exstarosta Hána neunesl konec svého šestnáctiletého působení na radnici, kde během svého starostování pro sebe a své blízké uzurpoval prostor v Novinách Prahy 12 a pasoval se neoprávněně do role vydavatele. Důkazem toho je věta, která byla uváděna v tiráži a zněla „Noviny Prahy 12 vydává Městská část Praha 12 v zastoupení Petra Hány“.

ČTK :  Jaká reorganizační změna se chystá ? Proč ?

PhDr. Daniela Rázková :  Paní redaktorko je otázkou, zda se o reorganizaci dá vůbec mluvit. Jedná se o standardní krok, kdy v odboru IT došlo ke spojení dvou oddělení s téměř totožnou náplní práce s malým rozdílem, že jedno prezentovalo internetové a druhé tištěné médium. Sloučení obou oddělení je tudíž logické. Došlo ke zřízení nového oddělení vnějších vztahů a komunikace, kde nastala potřebná synergie a úzká spolupráce všech pracovníků, a to jak oddělení tiskového, tak i oddělení zpracování informací a internetových technologií. Nepochybně tento krok povede ke zlepšení komunikačního procesu navenek i dovnitř úřadu městské části. Obě dosavadní oddělení pracují s aktuálními informacemi o činnosti státní správy a samosprávy na území Městské části Praha 12 a informují veřejnost o dění v městské části prostřednictvím oficiálního internetového serveru a vlastního tištěného média. Společné vedení práce zjednoduší dodávání a prosazování aktuálních informací k významným událostem, projektům, akcím atd. do dalších médií (klasických a elektronických). Tímto krokem získáme silný kvalitativní efekt, neboť jednotlivé činnosti pracovníků nově vzniklého oddělení se vhodně doplňují a podporují.
Tento organizační krok souvisí s nově připravovanou a zpracovávanou mediální koncepcí, která reaguje na nové možnosti vztahů s médii/media relations. Jako příklad uvádím on-line public relations: vytváří další příležitosti, jak rychle a efektivně komunikovat s veřejností.

……… A co si myslíte Vy, občané Prahy 12 ? Přijďte se přesvědčit o průběhu tohoto mimořádného zasedání zastupitelstva sami. Jednání je veřejné a všichni jste srdečně zváni.

medical-beam

Kožní ambulance v Modřanech – ul. Rakovského, obnovila svou činnost pod vedením primáře MUDr. Jaroslava Hoffmanna. Ambulanci provozuje nestátní zdravotnické centrum Medical Beam s.r.o., které mimo jiné nabízí široké veřejnosti náledující služby:

– odborné dermatologicko – estetické poradestvímedical-beam_foto
– poradnu snižování nadváhy pro děti i dospělé
– bezoperační liposukci
– lymfodrenáže spolu se zábalovými technikami
– stimulaci podkožního tuku
– ošetření pleti – ultrazvukem  i laserem
– omlazovací kůru Lymphobiony a Yong Again
– IPL terapii
– komplexní rehabilitační péči a masáže

Každý klient zařízení projde nejprve vstupní konzultací a na základě vyhodnocení aktuálního zdravotního stavu mu bude doporučena vhodná terapie a řešení jeho problému.

V případě zájmu i dotazů volejte na tel. číslo +420 733 646 433, nebu pište na email marancakova.i@centrum.cz.
Info i na www.medicalbeam.cz


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress