Vážení a milí sousedé,

Změna pro Prahu 12 má za sebou již dva roky ve vedení vaší radnice. Rádi bychom věděli, zda má pro vás naše činnost ve vedení obce smysl. Základním naším počinem je otevřená radnice, díky které se občané mohou na životě v obci podílet. Proto jsme vytvořili řadu kroků mezi něž patří například rubrika v Novinách Prahy 12 nazvaná Mohu do toho mluvit, otevřené komise nebo nově připravovaná komunitní centra.

DRazkovaPřinášíme proto bilanci naší práce, kterou bychom mohli shrnout do následujících témat:

1. Ulamujeme hroty korupce a bráníme tomu, aby odtékaly peníze do cizích kapes. A to tím, že nyní jdou přímo na účet obce. Příkladem je Změnou pro Prahu 12 vyjednaný dar developera YIT městské části na infrastrukturu ve výši 15 milionů korun nebo 650 tisíc korun od společnosti DNA na infrastrukturu v Komořanech.

2. Ve stavebních kauzách jsme dosáhli změn projektů ve prospěch lidí, kteří bydlí v jejich okolí, například protihlukový val u Pražského silničního okruhu. Přispěli jsme k dohodě ve prospěch obou stran při úpravě stavebních projektů U Dubu a Modřanské aleje v centru Modřan. Nesouhlasili jsme s další masivní zástavbou v Cholupicích a dalším zahušťováním sídlišť.

3. V sociální oblasti jsme prosadili na žádost maminek rozšíření jeslí v ulici Jordana Jovkova. Připravuje se komunitní centrum Království pro setkávání lidí napříč generacemi v ulici K Dolům v bývalé školní družině. Snažíme se prosadit další obdobné centrum v Komořanech v Palmetově ulici. Komunitní centra budujeme s cílem, aby se podpořila komunikace sousedů a občanů mezi sebou. Na radnici jsme v původní koalici s ČSSD a Věcmi veřejnými vytvořili pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním handicapem.

4. Ve stejné koalici jsme také prosadili nulovou toleranci k hernám s hracími automaty. Bohužel ve spolupráci s VV nebylo možné dál pokračovat, a to kvůli „nestandardnímu“ finančnímu požadavku za hlas pro rozpočet městské části. Informovaly o tom na titulní straně Noviny Prahy 12 v květnu 2012.

5. Hledáme další zdroje do rozpočtu naší městské části. Není tajemstvím, že jednáme o zvýšení nájmu Czech British School v pronajímaném areálu bývalé ZŠ K Lesu.

6. Prosazujeme otevřené a vstřícné chování úředníků. Významné změny jsme dosáhli na odboru majetku a odboru výstavby, se kterými byla za minulého vedení odborů spojena řada kauz a stížností občanů, na odboru výstavby hraničících až s šikanou občanů.

7. V oblasti životního prostředí jsme zkultivovali řadu zanedbaných pozemků, vysadili stromy a keře na ochranu proti hluku a prachu i zvýšení estetické hodnoty městské části. Zpřístupnili jsme břeh Vltavy pro pěší, vybudovali naučnou stezku. Zvýšili jsme četnost úklidu frekventovaných míst. Zdravé potraviny si můžete nakoupit na farmářských i tradičních trzích.

8. Zvýšili jsme otevřenost radnice vůči občanům. Pro příjem Vašich podnětů jsme zavedli Zelenou linku.  Na Vaše písemné dotazy odpovídáme v rubrice Můžete do toho mluvit. Vaše podněty se snažíme realizovat ve své práci na radnici. Komise jsme otevřeli pro občany a konáme je po pracovní době. Jejich doporučeními se rada zabývá.

PhDr. Daniela Rázková

uvolněná radní za Změnu pro Prahu 12