Rada městské části Praha 12 na svém 9. řádném jednání, konaném 24. února se ohledně napojení na Pražský okruh rozhodla obrátit na Magistrát hl. m. Prahy – odbor strategických investic s žádostí o zpracování studie řešící vedení navrhované komunikace ve stopě existujícího návrhu v tubusu a dále zpracování studie vlivu zprovoznění navrhované komunikace na ulici Modřanskou a na Podolské nábřeží až po Vyšehradský tunel.

9. února byla veřejnosti v Modřanském biografu prezentována stavba č. 8560 Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem – stavbou 513. O tuto prezentaci byl opravdu mimořádný zájem. Obyvatelé Prahy 12 byli vyzváni k zaslání svých názorů a podnětů k připravované stavbě. Z reakcí převážně vyplývá, že lidé mají velké obavy o zhoršení životního a obytného prostředí, a proto se stavbou nesouhlasí.

Vedení radnice rozhodně požadavky, připomínky a náměty obyvatel týkající se připravované stavby komunikačního propojení nebere na lehkou váhu. Má-li být Praha 12 napojena na Pražský okruh, pak je nutné ochránit občany kolem napojení před nepříznivými vlivy, zvláště hlukem.

Dosavadní návrhy projektu jsou neuspokojivé. Proto rada požaduje zpracování studie řešící vedení navrhované komunikace v tubusu. Současně žádá zpracování studie nepříznivých důsledků napojení „nové Komořanské“ na Modřanskou ulici a Podolské nábřeží až po Vyšehradský tunel. „Vzhledem k opakovaným stížnostem obyvatel Komořan na nadměrný hluk z Pražského okruhu a ze Strakonické ulice jsme se rozhodli požádat Hygienickou stanici hl. m. Prahy o provedení kontrolních měření hladiny hluku z dopravy zohledňujících kumulaci hluku z Pražského okruhu, ze Strakonické a Komořanské ulice a z železniční trati,“ konstatovala starostka Daniela Rázková.

(jak) Noviny Prahy 12 duben 2015