Vážení a milí čtenáři,

opoziční zastupitel a do minulých voleb dlouholetý starosta Městské části Prahy 12 Petr Hána na webu své strany (ODS) opakovaně obviňuje nové vedení radnice z uplatňování cenzury na stránkách Novin Prahy 12. Stěžuje si, že redakce novin nedopřává sluchu opozičním názorům a záměrně a bez jakéhokoli zdůvodnění odmítá otisknout jeho články.

Pan exstarosta bohužel nedodává, že po celou dobu svého šestnáctiletého působení v čele radnice tehdejším opozičním zastupitelům zabraňoval uveřejňovat kritické články, že jim nakonec nezbylo, než začít vydávat vlastní tiskovinu na své vlastní náklady, pokud se chtěli vyjádřit k palčivým problémům naší městské části. V minulém volebním období dokonce bývalý starosta zamítl návrh redakčního statutu, jenž by Noviny Prahy 12 otevřel i jiným názorovým proudům.

Ve své ublížené filipice navíc přechází mlčením fakt, že Noviny Prahy 12 jsou seriózním periodikem, jež přináší spoluobčanům informace o důležitých věcech, které se jich bezprostředně týkají, nikoli bulvárem plným hrubých osobních urážek, nepodložených obvinění či dokonce prokazatelných lží tvářících se jako věcná kritika.

Posuďte sami, jak si pan bývalý starosta představuje věcnou polemiku :

Praha 12 = skanzen totality
Nové vedení radnice v Praze 12, vzniklé na základě dohod uzavřených mezi ČSSD, Změnou pro Prahu 12, KSČM a VV věrně kopíruje praktiky z doby totality, zejména pak z časového úseku nazývaného obdobím normalizace. Občané přítomní na jednání zastupitelstva v úterý 8. 2. 2011 nevěřícně zírali a nevěřili vlastním uším. Ač na programu zasedání nebyl žádný složitý bod, chovali se rudí radní, jako by šlo o život. Starosta Adámek na jedné straně velmi účelově a necitlivě dodržoval jednací řád zejména v délce a počtu vystoupení členů zastupitelstva za ODS a na druhé straně nedbal příslušných ustanovení Zákona o hlavním městě Praze, které hovoří o podávání návrhů usnesení členy zastupitelstva. Situace došla tak daleko, že starosta Adámek sám rozhodoval, o čem se bude hlasovat, bez ohledu na to, jaký návrh zazněl. Upřel tak nezadatelné právo zastupitelů hlasovat o návrhu svého kolegy. Vrcholem arogance a pohrdání demokratickými principy však bylo jednání o Novinách Prahy 12, respektive o obsahu a zveřejňování článků členů zastupitelstva. O tomto naprosto neomezeně rozhoduje radní PhDr. Daniela Rázková a činí tak stylem hodným RUDÉ KOMISAŘKY. Za takový výkon by se nemusel stydět žádný cenzor. Přes veřejně deklarovaný závazek dát v tisku prostor opozici, již tři články napsané členy ODS a TOP 09 nebyly zveřejněny, a to bez jakéhokoli zdůvodnění. Díky neomaleným praktikám rudé komisařky Rázkové lze považovat dnešní Noviny Prahy 12 za novodobé Rudé Právo. Novinářská etika pláče, když tato paní uveřejní rozhovor, který udělala sama se sebou v únorovém čísle a plakat mohou i daňový poplatníci, kteří to vše platí.

Petr Hána
předseda klubu zastupitelů ODS

A náš komentář ?……….

1. Koaliční dohodu jsme publikovali na stránkách Novin Prahy 12 a uzavřely ji Změna pro Prahu 12, ČSSD a Věci veřejné. Dvě z těchto stran jsou dokonce na jiné úrovni koaličním partnerem jeho ODS – v pražském zastupitelstvu vytvořili koalici občanští a sociální demokraté, ve vládě Petra Nečase jsou koaličním partnerem pro ODS Věci veřejné.

2. Starosta se při jednání 8. února pečlivě řídil zákonem o hlavním městě Praze a na popud právě Petra Hány v otázkách, které bývalý starosta považoval za sporné, vycházel z právního stanoviska přítomného radničního právníka.
A ještě k jednacímu řádu je vhodné připomenout povážlivý prohřešek předsedajícího senátora Grulicha za ODS, který při ustavujícím zasedání 1. prosince 2010, nenechal – v rozporu s názorem legislativně-právního odboru magistrátu – hlasovat ani o návrhu na přestávku. Bez hlasování o podaném procedurálním návrhu totiž ukončil první ustavující schůzi zastupitelstva a prodloužil tak Hánovo vládnutí o dalších 14 dní. Kvůli tomu jsme se stali poslední městskou částí, kde tehdy nebylo zvoleno vedení radnice.

3. Na rozdíl od předchozího vedení radnice budeme dál tisknout názorovou polemiku o věcných problémech a umožníme tak všem klubům nabídnout občanům jejich řešení vážných problémů městské části.

4. V uvedeném textu Petr Hána ukazuje, co si představuje pod „věcnou polemikou“. Budete-li mít zájem přeci jenom sledovat politické diskuse, pak odkazujeme na weby stran a uskupení zastoupených v současném zastupitelstvu: ODS – Praha 12, TOP09 – Praha 12, Změna pro Prahu 12

5. Listováním v archívu „Novin Prahy 12“ se všichni mohou přesvědčit, že pan Hána nevynechal jedinou příležitost ke své osobní prezentaci na jejich stránkách. Zasloužené i nezasloužené. Daňoví poplatníci navíc plných šestnáct let platili Hánův sloupek „Vy se ptáte, starosta odpovídá“. Všichni přitom dobře vědí, kdo si v něm odpovídal na vlastní otázky. Jak by potom mohlo pana exstarostu napadnout, že by to mohlo být i jinak !

Za koalici Změny Daniela Rázková
redaktorka necenzurovaných Modřanských novin,
radní Městské části Praha 12 s kompetencí mediální komunikace