okruh_115.2.2011 bylo Odborem výstavby Městské části Praha 12 zveřejněno kladné „rozhodnutí o umístění stavby – komunikační propojení  MČ Prahy 12 s Pražsským okruhem stavbou 513“ a veškeré námitky a připomínky byly zamítnuty. Vlastní rozhodnutí v elektronické podobě naleznete ZDE.

Proti rozhodnutí o umístění stavby č. 8560 Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem – stavbou 513 mají účastníci řízení právo ještě podat odvolání. V souladu se správním řádem a stavebním zákonem je třeba tak učinit v zákonné lhůtě 15 dnů od doručení (včetně sobot a nedělí), tj. od posledního dne zveřejnění na úřední desce Prahy 12. Rozhodnutí musí teoreticky viset na vývěsce do 4.3.2011 (což je pátek), v praxi se tak většinou nechá až do pondělí 7.3.2011.

Poslední den, kdy může být odvolání platně podáno je tedy 19.3.2011. Vzhledem k tomu, že to je tímto dnem sobota, podle zákona je tak poslední den lhůty pondělí 21.3.2011.

Obr. Zdroj ČTK