Praha, 9.5.2011 Plánovaný projekt na výstavbu dvou osmipatrových bytových domů na místě bývalých jeslí vyvolal mezi modřanskými obyvateli vlnu nevole. Petici požadující přezkoumání úpravy územního plánu podepsalo během dvou týdnů více než tisíc osob a další podpisy denně přibývají.

Petice požaduje přezkoumání úpravy územního plánu, kdy Magistrát hl.m. Prahy tiskem č. 831/2010 umožnil změnu využití území SV-A na SV-F, tedy z maximálně dvoupodlažní zástavby na šesti a více podlažní.“ uvedl Petr Svoboda, Ph.D. předseda nově vzniklého Občanského sdružení Levského, které sdružuje všechny obyvatele Modřan dotčené plánovanou výstavbou. „Takováto zásadní změna měla být provedena procesně náročnější změnou územního plánu, k níž se vyjadřují i dotčení sousedé. Nestalo se tak a úprava nabyla ve vší tichosti platnosti navzdory negativnímu stanovisku městské části Praha 12 – Modřany“ dodává Petr Pavlík, místopředseda sdružení.

Projekt Polyfunkční dům Levského počítá se stavbou dvou převážně bytových domů v těsné blízkosti mateřské školy, které svojí výškou zastíní stávající zástavbu. V místě, kde urbanisté plánovali maximálně dvoupodlažní objekty, mají nyní vzniknout věžáky plné startovních bytů, na něž není lokalita připravena. Chybí kapacitní komunikace a dostatek parkovacích míst, které již v současnosti neodpovídají poptávce obyvatel.

O projektu a úpravě územního plánu jsme se poprvé dozvěděli na veřejné prezentaci konané dne 24.3.2011, kde zástupce najaté architektonické kanceláře Aspect design s.r.o představil  plánovaný záměr.“ popisuje  Petr Pavlík. Šokovaní obyvatelé neudrželi své emoce na uzdě a prezentaci přehlušovali nesouhlasnými výkřiky. Bojovnou atmosféru Modřanských nedokázal zmírnit ani přítomný starosta městské části, Bc. František Adámek.

Petice proti Polyfunkčnímu domu Levského je prvním činem obyvatel Modřan proti plánovanému záměru. Další kroky vedoucí k zastavení projektu a zneplatnění úpravy územního plánu si vzalo na starost zmíněné Občanské sdružení Levského.

Další informace:
Občanské sdružení Levského
Levského 3200/41
143 00 Praha 4
oslevskeho@gmail.com
www.oslevskeho.cz

Zdroj : Tisková zpráva „OS Levského“