Na stránkách Modřanských novin si dovolujeme uveřejnit článek, který napsal náš čtenář a který reaguje na současnou situaci ve školství na Praze 12.  Samotný článek uveřejňujeme v původní podobě, bez změn, úprav či případných zkreslení.

      Jsem rodič. Jsem nespokojený rodič. A jsem nespokojený a informovaný rodič. V lednu 2012, kdy novelizace školského zákona umožnila zastupitelům městských částí vyhlašovat konkurzy na ředitele školských zařízení po šesti letech jejich funkce, jsem se zaradoval. Už nemusím čekat až stávající ředitel, se kterým nejsem spokojen, půjde do důchodu. Nemusím se stěhovat do jiné městské části, nemusím své děti vozit daleko. Stačí doufat, že zastupitelé využijí možnosti, které se jim dostává. Kdo by čekal, že toho využijí i zastupitelé v Praze 12, mýlí se. Přestože je v této městské části několik školských zařízení, kde jsou v perspektivních ředitelských místech lidé již dnes v důchodovém věku, byl vyhlášen pouze jediný konkurz. A přestože v této městské části je několik školských zařízení, se kterými nejsou lidé spokojení, v jejich vedení se nic nemění. Proč? Když se zeptáte přímo na školském odboru, je vám odpovězeno kličkami typu „problematika  vyhlášení konkurzů byla projednána jak Komisí výchovy a vzdělávání RMČ Praha 12, tak následně schválena Radou MČ“. Nic konkrétního. Znamená to jediné. Nic se nemění, vše zůstává při starém. Je opravdu zajímavé, že jiné městské části vyhlašují konkurzy i ve školských zařízeních, kde jsou ředitelé jen několik málo let, i tam kde jsou ředitelé středního věku. Obhajují svou práci, svá rozhodnutí.  Představují nové nápady, nové představy. Přesvědčují, že právě oni unesou tolik zodpovědnosti, která je spojená s vedením organizace a že právě oni dokáží pracovat s tak velkou dávkou pravomocí jakou má ředitel školy.  Vypadá to, že v žádné jiné části Prahy není tak úžasné školství jako právě tady u nás, v Modřanech.

Rodič

A co říci na závěr ? Nejen nás, ale i samotného autora článku by zajímaly názory ostatních a proto bychom Vás chtěli vyzvat k případné diskuzi na toto téma. Děkujeme.