Máte malé děti, a nebo děti již školou povinné? Pak by vás měl zajímat důležitý dokument, který v současné době pravděpodobně dokončuje místostarostka Prahy 12 pro školství Zlatuše Rybářová. Jde o Koncepci školství městské části Praha 12 pro minimálně několik následujících let. Dokument bude obsahovat směry, kterými se bude v následujícím období ubírat mateřské a základní školství v Praze 12.

 A protože děti v předškolním a školním věku má dnes velmi mnoho rodin, a stovky dalších mladých rodin se do Prahy 12 v blízké době přistěhují, dotýká se připravovaná koncepce tisíců obyvatel. Městská část je totiž zřizovatelem sedmnácti mateřských a devíti základních škol.

Máte pocit, že jste o připravované koncepci nic neslyšeli? Není divu, protože příprava koncepce probíhá za zavřenými dveřmi radnice, informace o obsahu má pouze místostarostka Rybářová a nejbližší okruh lidí, který údajně Rybářové s koncepcí pomáhá.
To, že tvorba tak důležitého dokumentu probíhá bez možnosti, aby dokument mohla v průběhu jeho přípravy připomínkovat rodičovská veřejnost, je téměř dvacet let od sametové revoluce přímo skandální. Přitom se dá předpokládat, že by se mnohé početné mladé rodiny s návrhem koncepce rády seznámily ještě před jejím schválením. Naprostá většina rodičů si jistě přeje, aby se jejich dítě ve školce či škole cítilo dobře. Rodičovská veřejnost by tak možnost ke sdělení svých připomínek zcela jistě dostat měla. Současné vedení radnice, které v téměř nezměněné podobě pracuje přes patnáct let, však názory rodičovské veřejnosti prostě nezajímají.
Schvalování školské koncepce má přitom proběhnout již na dubnovém, veřejném zasedání Zastupitelstva Prahy 12.
A protože času je již málo, doporučujeme občanům, aby se na obsah koncepce ptali přímo zástupkyně starosty pro školství Zlatuše Rybářové. Věřme, že občanům své městské části vyjde paní zástupkyně vstříc.
 
Pohled na objekt bývalé Základní školy K Lesu na Kamýku

Pohled na objekt bývalé Základní školy K Lesu na Kamýku

Také Klub zastupitelů Změna pro Prahu 12 místostarostku Rybářovou už po několikáté vyzývá, aby nad nově připravovaným dokumentem uspořádala veřejnou a otevřenou debatu se všemi zainteresovanými stranami. Připravovaná koncepce by měla odpovědět na mnoho důležitých otázek – mimo jiné na to, jak dál s přeplněnými školkami či zda prodat nebo neprodat objekt bývalé Základní školy K Lesu. Ten zastupitelstvo pronajalo nekomerčně s odůvodněním, že jde o školství, ale v současnosti se tu vzdělávají jen několik málo dětí z naší městské části.

 Je přímo neuvěřitelné, že se radnice vůbec úvahami o eventuálním prodeji objektu bývalé Základní školy K Lesu zabývá ve chvíli, kdy se díky masivní nové bytové výstavbě může v horizontu několika let do Prahy 12 nastěhovat až 10 000 nových obyvatel. Současné vedení modřanské radnice je však neuváženým rozprodáváním obecního majetku už doslova proslulé. Nechme se tedy „překvapit“, jak si s touto otázkou nově připravovaná koncepce školství poradí. Údajně se sice ve spolupráci s některými developery připravuje výstavba nové školy v lokalitě Komořan, přesto je již nyní jasné, že prodej objektů a pozemků bývalé ZŠ K Lesu 558/2 na Kamýku by byl velkou chybou. Praha 12 totiž díky přílivu tisíců nových obyvatel bude potřebovat také nové zdravotnické zařízení, rozšíření spektra sociálních služeb. Základní občanské a kvalitní občanské vybavenovsti se Praze 12 nedostává už dnes a co teprvé až se sem nastěhují tisíce nových obyvatel. To jsou však otázky, o které se současné vedení radnice zřejmě vůbec nezajímá, jinak by nemohlo tak nezodpovědně obecní majetek rozprodávat.