Odbor výstavby MČ Prahy 12 zveřejnil dne 26.2.2009 oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci výstavby obytného souboru „Neo Riviéra – Fáze E“ na pozemcích parcel 3327/8, 3327/9, 3330/9, 3330/10, 3330/11, 3330/12, 3330/13, 3330/14, 3330/15, 3330/16, 3330/17, 3330/18, 3330/19, 3330/20, 3330/21, 3330/22, 3330/23, 3330/26,3894, 3898, 2899/1, 3900 a 3958/1. Při pohledu do katastrální mapy se jedná o bývalou zahradu původního cukrovaru Modřany. Pozemek je ohraničen ulicemi Dolnocholupická, Dostojevského, Lešetínská a prodloužení ul. Nad Zavážkou.

Pohled do katastrální mapy

Pohled do katastrální mapy

Pro detailnější informace, které se nám podařilo zjistit, se prosím podívejte na samostatnou stranku věnovanou této výstavbě v části „Stavební kauzy“ na tomto webu.

Veřejné ústní projednání je stanoveno na den 3.dubna 2009 (pátek) od 9:00 na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 12, Hausmannova 3014, Praha 4 v zasedací místnosti v přízemí.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků  a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru výstavby, odd. územního rozhodování, kancelář č.7, 1. patro v hodinách pro veřejnost Po a St od 8:00 – 18:00.