Dne 9.10. 2013 starosta Prahy 12 Petr Prchal na oficiálních webových stránkách Praha 12 reagoval na informace uveřejněné 4.10. 2013 v deníku Právo pod názvem „Exstarosta Prahy 12 se dostal na post asistenta místostarostky„. Protože ve svém vyjádření uvádí, že tyto informace vycházejí ze sdělení zástupců Změny pro Prahu 12, cítíme potřebu jeho vyjádření komentovat.

Podle tiskového zákona by toto naše oficiální vyjádření, které přímo reaguje na slova pana starosty Prchala, mělo být uveřejněno stejným informačním médiem, tzn. oficiálním webem Prahy 12. Dne 11.10 2013 se tak skutečně stalo, nicméně na přímou intervenci pana starosty Prchala bylo sdělení „Zmeny pro Prahu 12“ z webových stránek odstraněno. Zástupci Změny pro Prahu 12 tuto intervenci vnímají jako projev cenzury, který by neměl mít v řádně fungující demokracii místo.

Reakce Zmeny

Vyjádření Změny pro Prahu 12 před odstraněním z webových stránek Prahy 12.

Zdroj : oficiální webové stránky Prahy 12