Prohlášení Petra Hány na stánkách www.odspraha12.cz „Změna pro Prahu 12 neunesla vládní zodpovědnost“ je ryzí ukázkou populismu a překrucování a minimálně jeho nejhorší část vyžaduje uvedení na pravou míru.

Petr Hana

Foto : Petr Hána, zdroj : modranskenoviny.cz

Uvedeno je (přesný citát):

„Rozpočet podpořila těsná nadpoloviční většina zastupitelů, což na schválení rozpočtu stačilo přesto, že třetí koaliční partner ve své roli selhal. Důvodů pro negativní hlasování Změny pro Prahu 12 o rozpočtu bylo sice více nicméně mezi hlavní patřily tyto:

– Neuspokojený požadavek na poskytnutí daru pražskému arcibiskupství ve výši 1 – 3 milióny na pořízení varhan.

– Neposkytnutí 350 tisíc korun na vydání knihy o Praze 12“.

Čtenář nechť posoudí sám…“   (konec citátu).

Náš hodnotový žebříček je rozhodně jiný než pana předsedy klubu zastupitelů ODS a mezi naše hlavní důvody ty jím uvedené nepatří, jak je zřejmé z článku „proč nemůže Změna podpořit rozpočet“. Jeho informaci je třeba  upřesnit i o cudně zamlčované zásadní skutečnosti. Správně by měla znít:

„Třetí partner v koalici nesouhlasil s námi požadovanými výdaji (o 157 milionů vyšší než příjmy tj. o 39 % !!). Chybějící hlasy byly doplněny díky jednomyslné podpoře komunistických zastupitelů. Tím byl připravený rozpočet těsnou většinou 18 ze 35 hlasů schválen a před volbami budeme moci utratit podstatnou část rezerv z privatizace bytů.“

Jinak mezi komunisty a Petrem Hánou zjevně panuje i naprostá shoda v tom, že na nezbytnou opravu varhan v modřanském kostele z roku 1754 se nemá dát ani koruna. Výhled na něj je už stejně téměř ze všech stran zakrytý bytovými domy z doby, kdy na radnici starostoval.

Jan Mikulecký, člen Konzervativní strany a koalice „Změna pro Prahu 12