karty_2

Je nám líto, že naše kroky jsou v prohlášení regionálního výboru TOP09 Praha12 uvedeném na jejich webových stránkách označovány za radikální a populistické, a že extrémně deficitní rozpočet a schválení změny územního plánu proti naší vůli jsou považovány za malichernosti, ale oceňujme, že naše rozhodnutí za této situace v koalici nepokračovat vyznívá jako rozumné. Věříme, že v zastupitelstvu budeme moci podpořit mnohá opatření, o jejichž prospěšnosti pro občany Prahy 12 nebude pochyb, i když budou předložena již bez naší účasti ve vedení radnice. Naopak na vše, co považujeme za nespráváné, budeme poukazovat a snažit se o nápravu. Díky tomu, že se již nejsme vázáni koaliční loajalitou, mnohem rozhodněji, než dosud. Kéž bude takových situací co nejméně.

Jan Mikulecký, člen Konzervativní strany a koalice „Změna pro Prahu 12“