Praha 12 měla nakročeno na cenu Mosty 2013, kterou získávají organizace za mimořádné aktivity pro občany se zdravotním postižením. V celostátní soutěži o zmíněné ocenění jsme se probojovali mezi 5 nejlepších. Cena Mosty je udělována od roku 2003 za mimořádné aktivity přispívající významným způsobem ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Patronkou ceny je paní Livia Klausová.Mosty_2013

Porotci nás ocenili za projekt portálu Pomoc na dvanáctce (p12.helpnet.cz) a za dlouhodobou podporu služeb a aktivit ve prospěch osob se zdravotním postižením. „Jeho duchovním otcem a realizátorem je Jaroslav Winter s týmem zdravotně znevýhodněných zaměstnanců z neziskové organizace BMI,“ říká radní dvanácté městské části Daniela Rázková.

Portál je účinnou informační podporou zejména pro osoby se zdravotním postižením a seniory, jsou zde přehledně sjednoceny všechny informace ze sociální oblasti na jednom místě,  přispívá k zefektivnění komunikace mezi městskou částí Praha 12 a obyvateli Prahy 12 s důrazem na celou sociální oblast. Tato oblast zahrnuje kromě osob se zdravotním postižením a seniorů také rodiny či jinak zapojené osoby a rovněž organizace zabývající se sociální pomocí včetně neziskových organizací.

O vítězi bylo rozhodnuto 20. března a hodnotící výbor nám udělil diplom s nominací za prosazení, vytvoření a zavedení portálu Pomoc na dvanáctce. Prvenství získala Národní galerie za 30 let systematické taktilní prezentace uměleckých sbírek a děl Národní galerie v Praze návštěvníkům s poruchami zraku a za přípravu komentovaných prohlídek a dalších vzdělávacích programů a akcí pro nevidomé a slabozraké.