Na prvním zasedání Rady městské části 1. prosince byla schválena výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu Palmetová č. p. 271 v Praze – Komořanech včetně inženýrských sítí k tomuto objektu.“

Již za minulého vedení tehdejší radní, nyní starostka Daniela Rázková prosazovala, aby tento objekt ve velmi zchátralém stavu sloužil k něčemu užitečnému. Prosadila v Radě záměr zřídit v domku komunitní centrum. Do výběrového řízení na nájemce se pak s podporou dvou stovek lidí z Komořan přihlásilo občanské sdružení Komůrka. To nakonec domek „vyhrálo“. Teď již nic nebrání tomu, aby započala rekonstrukce a Komůrka se konečně dočkala důstojného místa pro svou činnost.

(red) Noviny Prahy 12 leden 2015