Takto o nás informovaly radniční Noviny Prahy 12

Městská část byla požádána, aby se vyjádřila k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením u stavby nazvané „Obytný soubor Modřany (III. etapa) – bytový dům C“. Tento projekt je součástí obytného souboru NeoRiviera Modřany, vznikajícího v prostorách bývalého cukrovaru.

Investor stavby se zachoval správně, když ještě před vydáním stavebního povolení oslovil okolo žijící obyvatele, aby se přišli sami vyjádřit k výstavbě, která se v jejich blízkosti chystá. Diskuze byla klidná a přinesla mnohá řešení. Požadavku na zrušení původně plánovaného bytového domu „D“ bylo vyhověno. Zároveň bylo odsouhlaseno i odstranění nevyužívaného objektu bývalé prodejny a vytvoření nového parkového prostoru uvnitř navrhované zástavby.

Po této, byť ústní dohodě, však došlo k jistému rozčarování. Nový návrh, který byl radě předložen, je totiž o plochy zrušených staveb rozšířen. Kapacita stavby by se navrhovanou změnou navýšila ze sta na sto osmnáct bytů. To se však okolním občanům nelíbí. „Není možné se na něčem dohodnout a pak zjistit, že dohoda neplatí, v tom lidi z okolí naprosto chápu a i proto jsme jim vyhověli a návrh zamítli,“ sdělila starostka Daniela Rázková.

Když byl záměr koncem roku 2013 v Modřanském biografu představen veřejnosti, upozorňovali jednotliví diskutující, že by se každý developer měl podílet na občanské vybavenosti, která je v této části nedostatečně zajištěna vzhledem ke značnému přírůstku obyvatel z nové výstavby. Nepokryté jsou některé lékařské služby, je nedostatek míst v mateřských školách a malá nabídka obchodů v docházkové vzdálenosti. Pokud si dobře pamatuji, nejvíce však zaznívaly obavy z negativních vlivů ovzduší, způsobenou neúměrnou dopravní zátěží v průběhu výstavby a z přeplněné Komořanské ulice. Vzhledem k tomu, že ze dvou stran této plánované výstavby jsou rodinné domky, podle mého názoru se plánovaná devítipatrová budova svou výškou do této lokality nehodí,“ upřesnil místostarosta Michal Pinc. „O tom, že by mělo dojít k navýšení budovy C, však nikdo na setkání s občany nehovořil,“ doplnila starostka Rázková.

Eva Burianová, Noviny Prahy 12 únor 2015