Takto o nás informovaly radniční Noviny Prahy 12

To, že je výstavba dokončení kanalizace po celé městské části Praha 12 prioritou radních, dokázali ihned o vánočních svátcích, během nichž se starostka Daniela Rázková sešla se zástupci z Magistrátu hlavního města  Prahy  –  radní  Janou  Plamínkovou,  vedoucí odd. ekonomiky a financování staveb Ing. Danou Machovou,   zástupci   společnostmi   DIPRO,   Čermák a Hrachovec a Výstavba inženýrských staveb.

Obr.1: Schůzka na Točné (zdroj : Soukromý archiv Daniely Rázkové)

Důvod jednání v adventním čase byl jasný. S některými kroky bylo třeba započít ještě v loňském roce, aby následná realizace proběhla co nejdříve. „Situace opravdu spěchala kvůli připravovanému rozpočtu hlavního města Prahy,“ vysvětlila Daniela Rázková.

Nyní se připravuje vybudování kanalizace v Komomořanech, Cholupicích a na Točné.

Příspěvek po zprovoznění výpustního místa – zůstává!

Od počátku roku, konkrétně od 1. února by mělo být zprovozněno nově vybudované výpustní místo v ulici Mezi Vodami v Praze 12. I přesto, že vývozci odpadních vod budou mít kratší cestu, rozhodla Rada městské  části  na  návrh  radního  Milana  Maruštíka, že zvýšený příspěvek na vyvážení zůstane ve své plné výši 36 Kč/m3. Původně bylo totiž Radou schváleno zvýšení z 26 Kč na 36 Kč pouze do doby, než bude zprovozněno výpustní místo v Praze 12. Nyní je tomu tedy tak, že částka zůstává a bude do té doby, než bude dobudována kanalizace. Částka je placena přímo svozové společnosti.

V současné době jsou na území městské části připravovány dvě stavby týkající se výstavby splaškové kanalizace.

Stavba č. 0057 – prodloužení stoky A2 řeší kompletní odkanalizování Komořan, Cholupického vrchu a prodloužení páteřní stoky A2 do Cholupic. Před kolaudací je splašková kanalizace v ulicích K Petrově  komoře, Za Strojírnami, Na Komořsku, Revoluce, Pacholíkova a U Cihelny. Připravuje se výstavba splaškové kanalizace v ulicích Palmetová, Pod Lesem, Krupná, K Nouzovu a Za Sídlištěm v Komořanech (etapa 0005, splašková kanalizace – Jih; předpokládané zahájení realizace je léto 2016) a splašková kanalizace na Cholupickém vrchu včetně ulic U Obce a Pod Remízkem (etapa 0004, část 01 – 2. díl). Vlastní prodloužení stoky A2 do Cholupic zajistí dostatečně kapacitní napojovací místo pro navazující odkanalizování Točné.

Stavba č. 0132 – TV Točná řeší vybudování veškeré technické infrastruktury včetně splaškové kanalizace v Cholupicích a na Točné. Součástí této stavby je obnova povrchů včetně dešťové kanalizace v Cholupicích a na Cholupickém vrchu (etapa 0001 IS Cholupice). V přípravě je dále vybudování veškeré technické infrastruktury včetně splaškové kanalizace na Točné (etapa 0002 IS Točná) a propojení splaškové kanalizace z Točné do Cholupic (etapa 0003 výtlačný řad + ČS).

(bur, paj) Noviny Prahy 12 únor 2015