Anglický výraz win–win neboli výhra označuje kompromisní strategii vyjednávání; úsilí, aby nikdo neprohrál, ale všichni něco získali. Charakterizuje i situaci, která se vyvinula kolem návrhu na změnu územního plánu pozemku parc. č. 775 v Komořanech mezi ulicemi Komořanská a Na Šabatce.

Spor o to, zda na této louce stavět, se táhne několik let. Původní záměr společnosti Central Group (CG) postavit zde až osmipatrové domy byl pro současné vedení radnice nepřijatelný. Takovéto zahuštění výstavby v Komořanech nepřipadalo v úvahu, aniž by byla vyřešena nejen otázka snížení navrhovaných domů, ale i problémů dopravy, hluku a nezbytné infrastruktury. Zastupitelstvo proto na svém červnovém zasedání přerušilo pořizování změny územního plánu z funkčního využití NL (louky a pastviny) na OB (čistě obytné). Nicméně v uplynulém půlroce proběhla mezi městskou částí a společností Central Group řada jednání. „Za přítomnosti zastupitele hlavního města Prahy Matěje Stropnického jsme se dozvěděli od Jany Blažíčkové, ředitelky magistrátního stavebního odboru a územního plánu na Institutu plánování a rozvoje (IPR) MHMP, že se s loukou počítá jako se stavební parcelou a je takto zanesena v plánech IPR,“ uvedla starostka městské části.

Na podpis MČ čeká darovací smlouva, podle níž bude Praze 12 poskytnut dar 10 milionů korun, který by mohl posloužit k výkupu Komořanského náměstí. CG se v ní dále zavazuje zbudovat dětské hřiště. Již dříve byl přitom vytvořen nový návrh zástavby, snížený o několik pater (na domy tří a čtyřpatrové plus jeden pětipatrový). CG rovněž projevila ochotu nezačít s výstavbou dříve než po roce 2018. Zastupitelstvo proto na zasedání 24. 11. 2015 výše uvedenou změnu územního plánu odsouhlasilo, ovšem za dodržení několika podmínek. Patří mezi ně dodržení hygienických limitů hluku na všech okolních komunikacích, realizace dvojice světelných signalizačních zařízení na začátku a konci Komořanské ulice v Komořanech, vzájemně synchronizovaných tak, aby se v Komořanech netvořily dopravní kolony, a již zmíněné zahájení výstavby až po roce 2018.

„Výškovým budovám bylo zabráněno díky úspěšné soudní žalobě. Pozemek už bohužel patří společnosti Central Group, a tak by bylo vždy jen otázkou času, kdy na něm bude něco postaveno. Hrozba předimenzované výstavby stále hrozí a toto řešení, kdy máme situaci alespoň smluvně pod kontrolou, je dle názoru současné koalice nejlepší. Dosáhli jsme výrazného snížení zástavby a zavázali společnost k významným darům ve prospěch městské části. Stavět se navíc může teprve tehdy, až budou odstraněny problémy s dopravou. Doufám, že odpůrci zástavby po tomto vysvětlení nás pochopí, že šlo o skutečné win-win. Navíc finální verdikt vydá magistrátní zastupitelstvo, které již dvakrát předchozí předimenzované projekty povolilo,“ doplňuje starostka.

Ivana Hudcová (Noviny Prahy 12 prosinec 2015)