Můj bývalý šéf občas vážně říkal, že nejtěžší je práce s lidmi. Je to laskavý muž, kterého mají kolegové rádi. Dlouho jsem si myslela, že to je pravda.

Od té doby, co jsem prošlapávala cestu k místní čističce odpadních vod na Točné, si myslím, že nejhorší jsou neprůhledné sítě soukromých a městských firem, kde nevíte, kteří lobbisté a možná i politici je vlastně ovládají a co vlastně sledují?

Bludiště nesrozumitelných zájmů, kdy nevíte, kdo tahá za nitky a proč logická věc nejde.

Po nástupu na starostovskou pozici jsem se začala seznamovat s tím, kde kanalizace je a kde chybí. K velkému překvapení jsem zjistila, že na radnici chybí celková koncepce odkanalizování celého území. Za dalších pár měsíců jsem se dopátrala, že trasu od hlavního kanalizačního sběrače nelze realizovat kvůli vleklým soudním sporům o pozemky, a léta se proto nic neděje. Podle plánovaného původního postupu, tedy bez místní čističky odpadních vod, je položení kanalizačních trubek na Točné možné nejdříve za deset dvacet let.

Z toho mi vyšlo, že jinak než místní čističkou se jí v dohledné době Točenští nedočkají.

Narazila jsem při projednávání jediné možné varianty z několika navržených na betonovou zeď odpůrců.

Aby radní nezadávali projektové práce na odkanalizování Točné marně, vyžádali jsme si předběžné souhlasy a problémy se vršily. Sotva jsme jeden zdolali, přišel další úkol ještě náročnější.

Když jsme všechny předběžné souhlasy měli pohromadě, zeptal se mě důležitý magistrátní úředník, proč nejdeme jinou variantou? Proč neuděláme čističku na náměstí uprostřed Točné.

Navrhl přesně to, co Točenští nechtějí a co je z hlediska nejen majetkových vztahů ošemetné řešení…

Dubnová rada nejrychlejší postup pro odkanalizování Točné schválila a je připravena ji prosadit. Máme plán a Točenští se na něm podílí. To je dobrý start, a také věřím na dobrý konec.

PhDr. Daniela Rázková, starostka Prahy 12 (Noviny Prahy 12 květen 2016)