17. května 2016 byla u Městského soudu v Praze zrušena úprava územního plánu v ulici Vazovova. Soud trvá již od roku 2011. Naše městská část v tomto řízení vystupovala jako vedlejší účastník a byla na uvedeném ústním jednání zastupována starostkou PhDr. Danielou Rázkovou.

Zdroj foto : Mapy Google

Starostka vyjádřila při jednání zájem ochránit obyvatele Prahy 12 a poukázala na skutečnost, že občané původně nebyli se změnou v roce 2011 seznámeni. Zopakovala také, že Praha 12 je proti vydání územního rozhodnutí v takovém objemovém rozsahu, požaduje snížení stavby a navýšení počtu parkovacích stání.

Jednalo se o projednání věci, kdy se aktivní občanka Prahy 12, právně zastoupená advokátem, domáhala proti Magistrátu hlavního města Prahy zrušení předmětného opatření obecné povahy, kterým mělo dojít ke změně kódu míry využití území z C na G. Na jeho základě by se zvýšil objem  Bytového domu Vazovova, jehož investor společnost Blooming, s. r. o. byl rovněž vedlejším účastníkem řízení, avšak s opačným cílem než městská část.

Soud shledal žalobu místní obyvatelky oprávněnou, když konstatoval, že její práva by mohla být dotčena změnou v navýšení počtu osob, osobních automobilů a s tím spojenými jevy, jako jsou exhalace, hluk, zápach či prašnost. Kód míry využití území lze tak v daném případě měnit pouze po projednání Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

(red) Novin y Prahy 12 červen 2016