Novou éru vztahů mezi občany, developerem a městskou částí zahájila vůbec první veřejná plánovací debata ve středu 14. 9. 2016 v budově bývalého Prioru na Sofijském náměstí. Stalo se tak nad projektem budoucí zástavby na místě modřanského cukrovaru, a to ještě dříve, než projekt začal vznikat byť jen na papíře.

Obr.1 : Pohled na bývalý areál cukrovaru od řeky z druhého břehu. Z bývalé rafinérie z 18. století zůstal jen komín s kýčovitým svítícím logem developera. (Zdroj : Wikimedia Commons-A database of freely usable media files)

Vedle více než stovky občanů a občanských aktivistů z Prahy 12 a několika zastupitelů opozičních i koaličních se zúčastnili mimo jiné starostka Daniela Rázková a místostarostové Robert Králíček a Michal Pinc za radnici Prahy 12. Za developerskou společnost Skanska Reality byl přítomen Ing. Petr Dušta, zodpovědný za budoucí podobu projektu. Setkání vedl Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. z atelieru Nature Systems, který připravuje participaci veřejnosti spolu s pracovní skupinou složenou ze zástupců městské části, společnosti Skanska Reality a aktivních občanů.

Nešlo o chaotickou diskusi. Účastníci byli rozděleni do několika pracovních skupin a každé byl přidělen jeden facilitátor, aby dbal na dodržování dohodnutých pravidel diskuse. Skupiny pak na základě přesně daných otázek řešily v prvním kole problém služeb a aktivit na veřejných prostranstvích. Ve druhém kole se diskutovalo o tématech – image prostranství cestou k Vltavě, okolí cyklostezky a zástavby jako celku, ale také čím se inspirovat z minulosti Modřan. Ve třetím kole byly pojmenovány obavy a rizika, související s novou zástavbou. Na závěr každého kola přidělili jednotliví účastníci prioritní body konkrétním námětům. Výsledky kol byly už v průběhu debat dány přítomným k dispozici.

K nejúspěšnějším námětům služeb a aktivit patřily v 1. kole mateřská školka, dětské hřiště, zeleň či park, potraviny a drobné obchody, rekreace včetně koupání a loděnice, ve 2. kole maloměstský charakter a nízká zástavba, inspirovat se Vltavou, zelení, paroplavbou a cukrovarem včetně využití komínu. 3. kolo pak za největší rizika budoucí zástavby vyhodnotilo výškové stavby, bydlení bez pracovních příležitostí, obchodů i služeb a realizaci zá- stavby, aniž by byly vyřešeny problémy s dopravou v Komořanské ulici. Vzniklé výstupy poslouží projektantům při tvorbě variant konkrétní podoby budoucí zástavby. K diskusi nad nimi pak bude uspořádáno další veřejné setkání.

V lokalitách, kde stavíme nové projekty, chceme být dobrým sousedem. Nastavením společného dialogu s místními občany a institucemi získáváme cenné místní znalosti. Na jejich základě může vzniknout kvalitní zadání pro přípravu projektu, který bude naplňovat potřeby nejen nově příchozích, ale přispěje i ke zlepšení života v lokalitě stávajících obyvatel,“ sdělil Petr Dušta, developer Skanska Reality.

Je to ze strany developera vůči lidem přístup vstřícnější a upřímnější. Doposud při veřejných prezentacích vždycky někdo přišel s už hotovým projektem, o kterém dál nechtěl diskutovat. I když samozřejmě i za tímhle jsou peníze,“ nechal se slyšet jeden z přítomných občanů Prahy 12 Jindřich Bašta.

Starostka PhDr. Daniela Rázková setkání komentovala slovy: „Udělám všechno pro to, aby čas, který lidé během tohoto setkání investovali do řady nápadů, byl zúročen v dobrém projektu.“

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 říjen 2016