„Bylo to opravdu úžasné!!!  Všichni nadšení!!!“ napsala na svůj  facebook jedna  z účastnic  koncertu  „Kino pro všechny“,  který  proběhl  v Modřanském biografu 15. Prosince 2016.

Obr. 1 : Iniciátor koncertu, pan Pavel Burda

Nápad uspořádat benefiční koncert a získat tak alespoň část prostředků na zbudování bezbariérového přístupu do modřanského kina, se zrodil v hlavě občana Prahy 12 vozíčkáře Pavla Burdy. Cílem, o který už roky bojuje, je konečně umožnit i hendikepovaným se účastnit kulturních a společenských akcí a veřejných prezentací, které se během roku v kině konají.

Skvělý výkon podalo Smyčcové kvarteto českých filharmoniků, které pro toto vystoupení získala zastupitelka Radka Kapasná. Ta se rovněž po celé týdny starala o propagaci koncertu. V tom jí pomáhali i někteří duchovní z farností Prahy 12, když koncert zmiňovali před svými farníky.  Ke zdaru akce přispěl  rovněž místostarosta Zbyněk Boublík. Těm všem patří velké poděkování !

Kvarteto, založené v roce 1992, pokračuje i po generační obměně, jež proběhla před pěti lety, v popularizaci a špičkové interpretaci známé i neznámé, vážné i nevážné, ale vždy krásné hudby nejen u nás, ale i v zahraničí. Ukázkami ze svého repertoáru jeho členové neobyčejně potěšili všechny, kteří přišli do kina společně s nimi podpořit dobrou věc. Krásná hudba, nesená na vlně dobrých úmyslů, se postarala o vytvoření přímo magické atmosféry. „Nestálo by za to, vytvořit z toho novou tradici?“ ptali se na konto toho někteří z přítomných.

Na vstupném a do pokladničky se vybralo odhadem 8 tisíc korun, což ale představuje pouhý zlomek finančních prostředků, potřebných ke zbudování bezbariérového vstupu do kina. Nezbývá tedy, než zkusit oslovit nejrůznější sponzory. Protože je kino ve vlastnictví soukromého majitele, nemůže radnice bohužel zbudovat bezbariérový přístup na vlastní náklady.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 leden 2017