Reakce na „Okénko zastupitele Petra Šuly“

Pane zastupiteli Šulo, je smutnou skutečností, že ze společnosti se vytrácí rozlišování mezi pravdou a lží, a že šíření nepravdivých pomluv, proti kterým je obtížné se bránit, je zaměňováno se svobodou projevu, čehož je Váš text příkladem.

Počet úředníků je dnes o třináct nižší, než když byla radnice pod vedením TOP 09. Organizační změna byla nezbytná a ukončení pracovních poměrů bylo provedeno slušným způsobem spojeným s výplatou odstupného podle zákona, nikoliv šikanou, jak si dobře pamatujeme z doby nástupu Vašich radních v roce 2012.

Nižší náklady na placené radní byly v minulém období dosaženy tím, že byla pod vedením TOP 09 neúplná rada o šesti členech, kompletních devět jste nedokázali zvolit.

Současný počet placených radních je dán koaliční smlouvou uzavřenou mezi třemi subjekty. Změna pro Prahu 12 navrhla, aby počet placených radních poklesl opět o jednoho.

Nulová tolerance vůči hazardu v Praze 12 zůstala zachována. Podstatný je výsledek.

Klientelismus, o kterém se zmiňujete, ve věci příbuzné Michala Pince, spočívá v tom, že žadatelka chtěla vybudovat ve svém domě malé občerstvení. Jedná se o léta starou záležitost. Michal Pinc se během hlasování k tomuto bodu zdržel hlasování, neboť by byl ve střetu zájmů.

Ve vedení radnice jsme proti výstavbě megalomanských projektů, ne proti drobným změnám územního plánu. V tomto volebním období naše koalice 6x neschválila změny územního plánu (ÚP) ze zeleně na stavební pozemky, a naopak na Točné jsme prosadili návrh změny ÚP ze stavebních pozemků zpět na pole, a to na rozloze 80 000 m2. Považujeme za velký úspěch, že se nám pozemky na komořanském náměstí podařilo vykoupit a k ověření kupní ceny existují dva znalecké posudky. Nyní jsme připraveni s podporou místních lidí začít s revitalizací náměstí.

Příprava napojení Prahy 12 na okruh pokračuje a celé vedení radnice pochopitelně usiluje o to, aby technické řešení ctilo zájmy těch, kteří budou stavbou a provozem dotčeni.

Škoda, že jste nezaznamenal, že koalice prosadila na listopadovém zastupitelstvu podnět na zpracování územní studie Komořany. To považujeme za dané situace za optimální a hlavně koncepční řešení.

K omezení výběrových řízení uvádíme, že rada dodržuje platné právní předpisy a striktně se ve svých rozhodnutích drží zákona.

V soutěži Otevřeno Zavřeno jste jaksi zamlčel, že jsme byli nominováni také jako příkladná radnice v kategorii Otevřeno. V tom negativním případě jsme pouze chránili osobní údaje těch, které byste rád pranýřoval, tak jako dnes nás na těchto stránkách.

Noviny Prahy 12 patří k té třetině radničních periodik, ve kterých se vyskytují vůči radnici nesouhlasné nebo alternativní názory opozičních členů zastupitelstva a veřejnosti. Jsou vyváženým a otevřeným médiem. Důkazem je uveřejnění Vašeho útočného opozičního textu, což za vlády TOP 09 nikdy nešlo.

Rada MČ Praha 12 (Noviny Prahy 12 březen 2017)