Dny, kdy vycházejí tyto noviny, připadají na památku zesnulých. Lidově se jim říká Dušičky a slaví se od 10. století v zemích s křesťanskou tradicí. Během tohoto období je zvykem navštívit hřbitov a rodinný hrob našich blízkých a předků. Rozsvítit na něm svíčku nebo položit květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a přesvědčení, že život hrobem nekončí. Svíci můžeme zapálit i na opuštěném hrobě nebo u významné osobnosti našich dějin.

Někteří z vás se jistě vydáte také k modřanskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Jistě si všimnete i parku Na Zvonici u hřbitova. Vznikla zde oddechová louka s vyhlídkou a také malým přírodním amfiteátrem. Cestou na hřbitov asi nemůžete minout novou křížovou cestu se žulovými smírčími kříži, které dotváří genius loci místa, jeho malebnost a střídmost. I když je to nová součást starých Modřan, časem si ji jistě všimnou nejen praktikující věřící, ale i ti, kdo se k víře veřejně či vůbec nehlásí. Řadu lidí nová křížová cesta povede k zamyšlení, jaký si nesou svůj vlastní kříž.

Každý si ho nakonec neseme sám, byť nám blízcí lidé pomáhají útěchou či doporučením. Se svým křížem se každý sám musíme vyrovnat, ať už se ta nejcitlivější tajemství tý- kají rodiny, práce, zdraví. Mnozí z nás ho nahlas ani nepojmenují.

Na vaše rozjímání je příhodné projít se starými Modřany, srdcem Prahy 12, které se pyšní nejen novou křížovou cestou, ale i nejstarší viniční usedlostí v Praze z roku 1178, nejstarší modřanskou školou z roku 1885, kostelem, zvonicí a výjimečný je také dům z konce 19. století, který sloužil později jako školní družina. Nyní se podle architektonické studie přestavuje na komunitní centrum, které oživí starobylé místo.

Králův dům, zmíněný objekt bývalé školní družiny v ulici K Dolům, byl dlouho nevyužívaný, což mělo neblahý vliv i na jeho vzhled. Proto se městská část rozhodla přistoupit k jeho celkové rekonstrukci, aby z něj mohl být objekt využitelný jak pro děti předškolního věku, tak pro kluby seniorů či neziskové organizace. Objekt bude určen pro ty aktivity obyvatel, které je třeba podporovat. Bohužel finální opravy stavení se dočkáme později, než jsme doufali, až v příštím roce.

I když je na území dvanácté městské části jen několik historických památek či starých budov, doporučuji vám naplánovat si právě sem, do starých Modřan, sváteční procházku.

Nakonec mohou vaše kroky zamířit třeba k historické budově Viničního domku, k němuž v loňském roce přibyla replika budovy bývalé stodoly. Nyní stavba plní i další městské funkce. Je tu také nová kavárna a vinárna. V domě, který je využíván i pro svatební obřady, se konají výstavy a další kulturní a společenské události v městské části, na kterých vás rádi uvidíme. Osobně se těším na koncert Jaroslava Hutky ve středu 25. listopadu v půl osmé. Přijďte i vy. Těším se na vás.

Daniela Rázková, starostka Prahy 12 (Noviny Prahy 12 listopad 2015)