Změna pro Prahu 12 opakovaně deklaruje svůj zájem setrvat v koalici, ale jen za podmínky bezúhonnosti jejích členů a plnění společného programového prohlášení koalice. Vývoj je však nepřehledný.

Koaliční partneři Ano a ČSSD včera doručili Změně pro Prahu 12 vypovězení koaliční smlouvy. Následně Rada Městské části Praha 12 překvapivě odebrala kompetence  radním PhDr. Daniela Rázkové a Mgr. Zbyňkovi Boublíkovi, což je nepochopitelné a nic neřešící prázdné gesto. Logické by bylo, kdyby si koaliční partneři ANO, ČSSD našli nové koaliční partnery a radní za Změnu pro Prahu 12 z Rady odvolali. Toto je poloviční řešení v mezidobí Zastupitelstev. Oba radní jsou členy Rady, mají s ní spoluodpovědnost za Městskou část Praha 12, ale nemohou se na jejím řízení podílet. Oba jsou velmi pracovitými lidmi a jejich kompetence byly svědomitě vykonávány a těší se dlouhodobě důvěře místních lidí (již 3 volební období mají mezi 15 a 18 procenty voličských hlasů).

Jde o další pochybný krok ANO a ČSSD, které dál postupují v úzké shodě za účelem poškodit Změnu pro Prahu 12 bez ohledu na negativa, která to přinese Městské části Praha 12 a jejím občanům. Koaliční partneři ANO a ČSSD chtějí rozhodovat po svém a svá rozhodnutí schovat za pověst Změny pro Prahu 12. To však dlouhodobě nelze.

„Tím, že mi Rada MČ Praha 12 odebrala kompetenci v oblasti školství, učinila v podstatě jen prázdné gesto. Problém zůstává. Radikálně, o téměř 30 %, skoro  30 milionů korun, snížené výdaje na provozuschopnost školství jako celku.  Nadále trvám na tom, že z roku na rok jsou takové radikální škrty do tak citlivé a celospolečensky preferované oblasti vysoce rizikové. Považuji to za velmi nezodpovědné. Rada mě v podstatě potrestala za to, že mi oblast školství není lhostejná a bojuji za dodržování Programového prohlášení Rady MČ Praha 12. Dosavadní postup je špatný,“ říká jednoznačně zástupce starosty Zbyněk Boublík.

„Na rozvoji školství přitom usilovně pracujeme. Jako jedna z prvních městských částí v Praze jsme zpracovali povinný dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 12 a vytvořili tak předpoklady pro úspěšné čerpání evropských peněz našimi mateřskými  a základními školami,“ doplňuje Zbyněk Boublík.

První místostarostka Daniela Rázková dva roky vedla úspěšně městskou část a koalice fungovala bez větších problémů. Daniela Rázková uvádí, že „neschválení rozpočtu, jež obsahuje drastické škrty ve školství a naopak plýtvání v desítkách milionů za konzultační služby, bylo na místě. Vysvětluje, že odejmutí územního plánu otvírá dveře Hnutí ANO a CSSD pro povolování necitlivé developerské zástavbě, které Změna pro Prahu 12 brání.

Městská část Praha 12 je tak na rozcestí. Změna pro Prahu 12 má mít spoluodpovědnost za kroky Rady, je jejím členem, ale nesmí se na ničem podílet. Změna pro Prahu 12 chce pracovat pro obyvatele Městské části Praha 12, ale není jisté, jak dlouho v této pozici se může udržet.

Jsme připraveni Vám podat bližší informace na tel. 603836710

Změna pro Prahu 12 ve složení:

PhDr. Daniela Rázková . Ing. Radmila Kapasná, MUDr. Tom Philipp, MBA, PhD., prof. Inf. Michael Valášek, CSc., Ing. Jan Mikulecký, Mgr. Zbyněk Boublík